Nuuk objekter er fejlplaceret ca 25m mod Vest

Who knows the ‘story’ behind the Nuuk objects. I guess the creator
has used utm22 from official source, Asiaq, but used a wrong transformation to (lat,lon)

this official fixpoint is placed at the outerwall in the Asiaq building:
utm22: y=7116148.640 =464353.901
(lat,lon): 64 10 11.527693 N 51 43 59.680975 W (64.16986880361111 , - 51.73324471527778 )

bjarnephys.site/GPS-route-tools/misplacement-in-Nuuk.png

Hvis du åbner OSMs editor (iD) i området vil du bemærke at alle indtegnede veje og bygninger i området passer særdeles fint med satellitbillederne. Det er vel for så vidt fint nok. Desværre er disse satellitbilleder (Bing - se under “Baggrund”) ikke afstemt med de gps-spor, OSM har i området. Ser man f.eks. på https://www.openstreetmap.org/way/425151463 vil man se at gps-sporene befinder sig ca. 20 m vest for vejen.

Kigger man på https://www.openstreetmap.org/node/2621117366/history vil man se at denne node oprindeligt er oprettet i 2014 af “Mister Kanister” og for 8 mdr siden er flyttet af Greenlandicsmiley (se https://overpass-api.de/achavi/?changeset=74725029). Kigger man på hvad “Greenlandicsmiley” har lavet det seneste år, vil man bemærke at han har lagt et ret stort arbejde i Nuuk området og bl.a. sørget for at stort set alt stemmer med de luftfotos vedkommende har kunnet se i editoren.

Bemærk at man kan oprette en konto på OSM og umiddelbart gå igang med at redigere og at OSM primært redigeres af amatører. Bemærk også at det (især tidligere) slet ikke har været usædvanligt at de fly- og satellitfotos vi har haft adgang til at bruge, har været forholdsvist dårligt afstemt (jeg har set mange steder i f.eks. Norge hvor de har været op til 100 m off) og at dette forhold har snydt rigtig mange begyndere i OSM-projektet (og således også “Greenlandicsmiley”).

Bemærk at stort set alt i Nuuk (i lighed med stort set alt i f.eks. Danmark, bortset fra mange bygninger) ser ud til at være indtegnet fra grunden og i frihånd og at “Greenlandicsmiley” og de fleste andre bidragsydere i området, sandsynligvis intet kender til utm22 eller det officielle fixpoint.

Jeg er ikke klar over årsagen til at Bings satellitfotos er så meget off her, men formoder at det simpelthen skyldes utilstrækkelig man-power og fixpoints hos BIng.