Nowy świeżutki podkład od Geoportalu

Nowy świeżutki podkład od Geoportalu zweryfikował to co prawie pół roku temu wyrysowałem bazując jedynie na śladzie GPS który zebrałem telefonem. Teraz zanim wprowadzę poprawki i przesunięcia podaję do wglądu to co narysowałem niczym ślepy na wyczucie mając do dyspozycji jedynie ślad GPS oraz pomocniczo fotki na Mapillary bez najmniejszych nawet konturów fundamentów budynku na żadnym z podkładów po prostu łąka. W celu porównania mniejszej precyzji rysowania na podstawie samych danych GPS z dostępnym już foto-podkładem od Geoportalu należy przejść w tryb edycji .
https://www.openstreetmap.org/way/691024928#map=19/51.95125/15.53272