Nowa ustawa o wykorzystaniu informacji publicznej

To ważne - MAiC ogłosiło konsultacje nowelizacji ustawy o wykorzystaniu informacji publicznej. Z punktu widzenia OSM najważniejsze jest chyba doprowadzenie do możliwości wykorzystania nie tylko ortofotomapy, ale także map topo, kataster i wszystkich innych danych geoportalu.

http://konsultacje.gov.pl/node/3497

Notka DI: http://di.com.pl/news/49966,1,Latwiej_wykorzystamy_dane_urzedow_instytucji_kultury_Nadchodzi_ustawa_o_re-use-Marcin_Maj.html

Opowiadałem na tym na spotkaniu w Łodzi nim to ogłoszono. :wink: Teraz można już o tym opowiedzieć na Forum. Spotkałem się z Głównym Geodetą Kraju. Rozmawialiśmy o możliwościach współpracy a w szczególności o tym, jak nasza wspólnota może być pomocna organom administracji państwowej w wykrywaniu nieścisłości państwowych baz danych. Myślimy o projekcie pilotażowym ale o tym później.

Przeczytałem wszystko i zmiany samej ustawie wydają się dla nas wyłącznie korzystne.
Ale na końcu jest mowa o przepisach wykonawczych i tu może być gorzej:

"W celu usunięcia niepewności w zakresie rozróżnienia trybów dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostanie zmieniona treść wniosku w zakresie wymogu wskazania celu ponownego wykorzystywania. Obowiązujący wzór nakłada na wnioskodawcę obowiązek podania wyłącznie, czy cel ponownego wykorzystania ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny. Przyjęte rozwiązanie spotkało się z krytyczną oceną. Wskazuje się, iż może ono powodować trudności w rozróżnianiu trybów dostępu i ponownego wykorzystywania. Dlatego też w nowym wzorze wniosku nałożony zostanie obowiązek opisania celu dla jakiego wnioskodawca domaga się informacji do ponownego wykorzystywania. Przyjęcie takiego rozwiązania będzie korzystne zarówno dla podmiotu zobowiązanego w zakresie wyboru trybu, jak i wnioskodawcy. Gdyby np. omyłkowo wybrał on druk wniosku o ponowne wykorzystywanie podając jako cel uzyskania informacji o sprawach publicznych, wniosek ten powinien być traktowany jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Konieczne jest wyeliminowanie ryzyka udostępniania informacji publicznej w trybie ponownego wykorzystywania w sytuacji, gdy właściwym jest tryb dostępu. Procedura ponownego wykorzystywania jest bowiem bardziej sformalizowana. Ponadto wymóg określenia celów ponownego wykorzystywania pozwoli na precyzyjne ustalenie warunków ponownego wykorzystywania przez podmiot zobowiązany. Obecny wymóg określenia czy cel ponownego wykorzystywania ma wyłącznie charakter komercyjny czy niekomercyjny tego procesu nie ułatwia. Warunki powinny być dostosowane do celu ponownego wykorzystywania opisanego we wniosku. "

Mam wrażenie, że to jest próba wbudowania w przepisy wykonawcze wyższego “płotka” do przeskoczenia niż wynika z założeń i ducha ustawy.
Czy taki nieokreślony (co do faktycznych celów wykorzystania danych) projekt jak nasz nie będzie tutaj miał pod górkę ?
Już samo pojęcie tam użyte “ryzyko udostępniania informacji publicznej” to jest w ogóle jakieś kuriozalne dla mnie.

Moim zdaniem administracja buduje zasieki. Tryb dostępu do informacji publicznej powinien byc jedynym istniejącym, a wykorzystanie informacji publicznej powinno być regulowane ustawowo poprzez stwierdzenie w ustawie że każdy ma prawo wykorzystywać informację publiczną w dowolnym celu. Innymi słowy - wykorzystanie informacji publicznej powinno byc “wolne” (“free as in freedom”) niezależnie od tego jakim sposobem owa informacja trafiła w nasze ręce - czy to na wniosek, czy to została opublikowana przez administrację publiczną, czy też udostępniona przed podmiot który o nią poprosił. Obecnie stworzono dwa tryby dostępu (dostep do informacji publicznej i dostęp do informacji publicznej w celu jej wykorzystania) - co jest bez sensu. Proponowane zmiany tylko ten absurd pogłębią. No i kompletnie nie rozumiem w jaki sposób jest określany zakres praw do wykorzystania informacji publicznej w sytuacji gdy administracja publikuje ją z własnej woli (a nie udostępnia na wniosek). Czy to nie jest dokładnie ten problem który OSM miał z Geoportalem?

Chyba zamiast wytykania co jest nie tak z tym projektem, a przynajmniej równolegle z tym, warto pokazać jakiś przykład (powiedzmy USA), żeby wiedzieli jak to może wyglądać i zapytać “a dlaczego nie zrobić w ten - prosty - sposób”? To tak dla zmiany perspektywy rozumienia problemu z formalnego “a dlaczego” na ludzkie “a dlaczego nie?”.

Na to akurat w projekcie jest akapit, że jeśli dla IP już udostępnionej nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania (w BIP, regulaminie serwisu, który świadczy dostęp, itp.), to znaczy ,że można ją wykorzystać w pełnym zakresie bez składania wniosku.

Prośba w takim razie do Zarządu OSM Polska o przygotowanie krótkiej opinii do projektu w duchu o którym pisze Kocio. Można to wysłać do GUGiK mailem, bez wielkich formalności.

**GUGiK prosi też o przygotowanie listy miejsc gdzie stosuje się z powodzeniem OSM w Polsce. **

Czy ktoś z Was mógłby pomóc?

Dlaczego do GUGiK??? Chyba chodziło ci o MAiC, bo to on organizuje komsultacje?

Ale co to znaczy w Polsce ? Ma na myśli lokalne zastosowania (firmy, samorządy, NGOsy ) ?
Może mu zapodać również tą listę http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_based_Services , bo ona lepiej ilustruje
do czego ludzie używają OSM.

To znaczy na terenie naszego kraju. Tak, ma na myśli lokalne zastosowania jak firmy, samorządy, NGO…

Spisałem serwisy PL z naszego forum:

http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/98/1/obwodnica-olkusza-coraz-blizej.html
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/96/1/jelenia-gora-zniknal-most-na-bobrze.html
https://www.nextbike.pl/aktu00.html
http://polkowice.e-mapa.net/
http://mapa.szukacz.pl/
http://tiskel.com/
http://mmapa.pl/
http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/
http://www.e-podroznik.pl/?noCookies
http://phototrans.pl/autobusy.php?s=5014&send_data=s&map=yes
http://cieszyn.geoportal2.pl//map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+ogolne+OSM+
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://www.aleksandrow.sipgminy.pl/panel_aleks/home/
http://supermechanik.pl/mapa/
http://www.bdl.info.pl/portal/mapy-pl-PL
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/m.cbdg/#mappage
http://inwestycje.pionki.pl/
http://industriada.pl/Program
http://gorskiewycieczki.pl/
http://www.lasymiejskie.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=106
http://www.tychy.kiedyprzyjedzie.pl/#
http://www.traseo.pl/trasy/piesze
http://system.asgeupos.pl/Map/SensorMap.aspx
http://mob.starogard.pl/map/item/44
http://mapakrakow.pl/
http://www.pkt.pl/mapa/12-1/

Warto wspomnieć też o OSM w Wikipedii (m.in. w wersji polskiej). Artykuły z geotagowaniem pozwalają na pokazywanie mapek (prawy górny róg, link “mapa”), które są generowane na własnym serwerze Wikimediów, ale powstają z danych OSM, np.:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej

Wiem… jestem monotematyczny, ale:

http://mapa.abakus.net.pl/mapa

Serwer stworzony z myślą o służbach ratowniczych. Aktualnie w naszym oprogramowaniu dostęp do niego posiada około 330 komend powiatowych i miejskich, wszystkie wojewódzkie i Komenda Główna Straży Pożarnej oraz kilkanaście stacji pogotowia ratunkowego w tym 2 duże (tzw. wojewódzkie). Statystyka za wczorajszy dzień mówi o ponad 300 unikalnych adresach IP, co znaczy że większość tych jednostek nie tylko ma dostęp ale i jej używa. Poza tym ta mapa serwowana jest również do aplikacji StrażakOSM - dla niewtajemniczonych aplikacji służącej do zbierania danych o hydrantach oraz pikietażu, ale dzięki podglądowi mapy pozwala również na lokalizację hydrantów w terenie. Aplikacja na dzisiaj ma ponad 1000 pobrań i odbieramy wiele pozytywnych opinii na temat zastosowania jej podczas akcji ratowniczych właśnie do lokalizacji najbliższych hydrantów. To tylko większe tematy, bo używana jest również w kilku pozostałych naszych projektach nie tylko dla służb ratowniczych.

Co więcej (i miałem o tym między innymi powiedzieć na walnym ale nie udało się) właśnie ta mapa (nasz serwer oparty o dane OSM) była główną mapą używaną podczas koordynacji działań ratowniczych podczas tegorocznych działań powodziowych w KCKRiOL (Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności - takie centrum sterowania Straży Pożarnej w kraju)

To są chyba dwie różne sprawy - współpraca z Głównym Geodetą i konsultacje projektu ustawy. Wiążą się tylko w zakresie tego, że nowa ustawa może ew. utrudnić współpracę, i to, że Główny Geodeta jest w pionie MAiC. Możemy współpracować Głównym Geodetą i jednocześnie wyrazić naszą opinię w konsultacjach do projektu ustawy.

Zapewne dobrze by było, gdyby główny geodeta zgłosił stanowisko zbieżne ze stanowiskiem OSM, więc pewnie warto go poinformować z wyprzedzeniem. Czy sądzicie że geodeta może wyrazić aktywnie zgodę na wykorzystanie map topo i innych dla potrzeb OSM? Bo obecnie jest wyrażona nie wprost zgoda na ortofotomapę, co moim zdaniem jest za mało. Większości dróg i ścieżek leśnych - koniecznych do generowania dobrych map turystycznych topo z OSM - nie da się nanieść na podstawie ortofotomapy, a zbieranie ich GPS-ami zabierze całe lata. Zobaczcie choćby co się dzieje w Puszczy Kampinoskiej - pojedyncze drogi i ścieżki naniesione na podstawie śladów, nie tworzące żadnej sensownej całości. Wykorzystanie do rysowania podkładu z mapy topo geoportalu rozwiązałby problem w kilka weekendów…

Mapy topo są dostępne w postaci wektorowej. Rasteryzacja przez geoportal a potem ponowna, ręczna wektoryzacja byłoby dość głupią procedurą. Być może OSM by na tym skorzystało, ale moim zdaniem naleganie na głupie rozwiązania nie poprawi sytuacji. Może lepiej zacząć od postulatu normalności - czyli wolnego dostępu to wszystkich danych - a potem dopiero ewentualnie zaakceptować namiastkę, jeżeli na normalność nas nie stać.

Gdzie są dostępne mapy topo w formie wektorowej? I jakie są możliwości integracji wektorowych map topo geoportalu z OSM? W sensie - jakie rozwiązanie jest “normalne”?

Nie rób sobie złudzeń co do ścieżek na mapie wektorowej. Nowe mapy wektorowe mocno odstają względem starych map rastrowych. Wygląda to trochę tak, jakby generowane były jakimś automatem - ścieżki potrafią się nagle zaczynać i kończyć…

Drogi i ścieżki leśne (a także rzeki, jeziora, strumienie, rowy, stare okopy, doły, praktycznie wszystko) znakomicie widać na mapie generowanej z numerycznych modeli wysokościowych ISOK (warstwa WMTS). Wygląda to tak, przy czym to nawet nie największe zbliżenie (rozdzielczość rzekomo 1m): http://i.imgur.com/nIMbcji.png
Ponadto, z tego co widzę po mapach okolicznych lasów, mapy topograficzne na geoportalu nie zawsze są aktualne – pokazują drogi których od dawna nie ma i nie pokazują nowych (przy czym część tych “nowych” istnieje od kiedy pamiętam).

Tylko znowu, raster a nie wektor. A poprawna wektoryzacja modeli numerycznych byłaby bardzo karkołomna, jeśli nie niemożliwa (bo jednak potrzebny jest człowiek, żeby stwierdzić czy to droga, ścieżka czy strumyk).

Mapy znajdują się w krajowych zasobach kartograficznych. Można je kupić w CODGiK lub WODGiK

Analogicznie jak punkty adresowe czy granice oddziałów leśnych, dane topograficzne można wprowadzać do OSM poprzez importy.