Nødvendig å importere veidata for Nye Drammen kommune?

Heisann. Hvis jeg har forstått det riktig så er det ikke alltid nødvendig å importere veidata, hvis området allerede er godt nok dekket. Nå er ikke jeg noen ekspert på hva som er godt nok dekket og slikt, så jeg lurer på områdene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, som jeg ser i oversikten at ikke er importert: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)/Progress

Bør disse områdene importeres, eller er de godt nok dekket fra før? Kan de i så fall merkes i oversikten som “unødvendig å importere” på noe vis? Hvis de bør importeres; kan noen peke meg i retning av en god guide for hvordan importere slike data?

Tusen takk!

Jeg kjørte en diff på Drammen (OSM mot NVDB). Det mangler ca 2700 veistrekninger i nye Drammen kommune i OSM. Mange av disse er nok interessante for syklister. Ellers mangler maxspeed for flertallet av fylkesveiene og de kommunale veiene. Sentrum er bra mappet og så blir det mer mangelfullt utover i kommunen, og dårligere topologi, slik det er i nesten alle kommuner før supplering fra import.

Antar at en import vil ta 2-3 dagsverk. Det er fullt mulig å importere litt selektivt, begynne i en kant osv.

Tusen takk! Kan man importere fartsgrensa på eksisterende veier sammen med import av manglende veier?

Ja, maxspeed=* kan kopieres over til den eksisterende veien, men en må passe på at fartsgrensen starter på riktig sted. Ofte er det derfor enklere bare å bytte ut den eksisterende veien med den nye (med replace geometry funksjonen i JOSM). Da får en også med seg andre tagger, f.eks. name=, cycleway=lane og slikt. Derimot forsøker jeg å unngå å bytte ut veier med komplisert tagging, f.eks. med turn:lanes=.

Hvordan går det med vei-importen i Drammen?

Hei. Etter å ha snakket med Johan om hvordan det var best å gjøre dette, så endte jeg opp med å ikke gjøre en standard import, men å sjekke NVDB-dataene opp mot OSM-dataene i JOSM og manuelt legge til det som manglet. Jeg ble ferdig med den jobben i alle Nye Drammen-kommunene i sommer. Se https://www.openstreetmap.org/user/Working%20B%C3%B8rge%20A%20Roum/history#map=10/59.7058/10.1824

Flott. Det er generert en diff for Drammen som viser hvilke veier som er i NVDB, men ikke i OSM: Jottacloud OSM (mappen “NVDB mangler”).
Det er ca 1300 veier i Drammen som mangler nå. Kanskje noen av dem er interessante for dere å kopiere inn i OSM. Mange er bare korte veistubber, men det er nok en del her som er nyttig for ruting av syklister. (Noen få er falske positiver, men det meste stemmer.)