Node networks: proposal to normalise and improve tagging

In JOSM zou je de inderdaad de preset kunnen aanpassen, en ik denk ook de weergavestijl die nu de note rendert tijdens het mappen. Ik weet de naam niet uit mijn hoofd.

In NL zijn de wandelnetwerkjes allemaal lokaal apart begonnen, vervolgens gingen de dorpen samendoen of werden een uitbreiding van een bestaand netwerk. Nu zijn ze bijna allemaal provinciaal, en nu het landelijk dekkend begint te worden verschuift het zelfs naar landelijk. De veranderingen zijn zo snel dat OSM het niet kan volgen, en je kan het op de weg ook niet meer zien in welk netwerk je zit. Voor beheer heb je er ook weinig aan.

Dus de indeling in aparte netwerkjes is niet meer zinvol in NL. Het komt in ieder geval niet meer overeen met de situatie op de weg. Waarom zou je dan nog dat hele gedoe met connections en netwerkrelaties blijven doen? De netwerkrelaties zelf worden door niemand gebruikt, behalve op knooppuntnet.be en dan alleen om hanteerbare clusters te hebben.
Dus de gedachte is om het in OSM niet meer in netwerken te verdelen en op knooppuntnet een puur administratieve indeling te gebruiken waar geen tagging voor nodig is. De administratieve grenzen als boundary’s voor het onderhoudswerk gebruiken ligt dan voor de hand.

In Vlaanderen is het aan de namen te zien meer streekgebonden en met losse netwerken die apart beheerd worden en met weinig connecties ertussen? Dan is het logisch om het ook zo op knooppuntnet te willen onderhouden. Volgens mij was vmarc bezig om voor knoooppuntnet de indeling naar administratieve grens te testen en wil hij die aanbieden naast de indeling naar netwerk.

Overigens zijn NL gemeenten tegenwoordig verbanden met meerdere woonplaatsen erin. Zo woon ik in de gemeente Zuidplas, met de woonplaatsen Nieuwerkerk aan de IJssel, Zevenhuizen en Oud Verlaat, Moordrecht, en Moerkapelle. Ons wandelnetwerk heb ik (met een werkgroepje) ontwikkeld als Wandelnetwerk Zuidplas, maar bij de uitvoering is het als uitbreiding van een ander knooppuntnetwerk gedaan, en inmiddels zijn alle netwerkjes van de provincie Zuid-Holland 1 netwerk, waar een routebureau voor alle gemarkeerde netwerken en routes gaat zorgen. Andere provincies hebben ook routebureaus. Steeds meer routebureaus maken geen eigen planner meer maar linken de gebruikers door naar de inmiddels ontwikkelde landelijke knooppuntplanners en mobiele knooppunt-apps.
Streekgebonden of themagebonden aanbod doet men graag op de sites, als toeristentrekkers, maar dat wordt steeds vaker gedaan door aan de streek of het thema een gebied te verbinden en de routekaart daar te focussen, met de voor toerisme interessante POI’s erop.

Waar men vroeger steevast Google maps gebruikte als ondergrond, is dat tegenwoordig vrijwel altijd OpenStreetMap. Oorzaak: Google ging teveel geld vragen en OSM kost niks! Maar als je een route naar het beginpunt opvraagt dan verschijnt Google maps ineens weer. Kennelijk is dat nog gratis!

In Vlaanderen worden de netwerken (de meeste toch) door de provicies aangelegd. Er zijn een paar netwerken die door gemeenten zijn aangelegd.

Het meest uitgebreide netwerk is Antwerpse Kempen (zo aangegeven op de paaltjes), maar bestaat uit deelnetwerken. Deze zijn terug te vinden op de officiële brochures en kaarten langs de weg, alsook op wandelknooppunt.be Die zijn wel bijna allemaal onderling verbonden.

Ook Rivierenland sluit aan op Land van Stille waters. Sinds dit jaar is in het zuiden het netwerk Brabantse Kouters erbij gekomen (deels digitaal), die op die 2 aansluit. Dus met de jaren zullen er wel meer verbindingen komen. Maar het gaat steeds over grote netwerken die erbij komen. Dus een iets andere ontstaansgeschiedenis dan in Nederland.

Ik heb het idee dat het toch dezelfde kant opgaat…