NL: Borden en taggen, met overige access regeltjes.(geen verkeersbord)

Voor informatieborden kom je de volgende tags tegen (parkplattegrond met routes) :

tourism=information
information=board of information=signpost

Hoe gaan we die groen bordjes OPENGESTELD noemen.

Veelal staat er een Gemeente naam op, maar ook andere namen.

Wat denk je van:

tourism=information;information=board (wiki);
board_type=signpost
operator=…

Als je de toegangsregels wilt taggen:
access=no
foot=permissive

Al naar gelang de situatie, ook:
bicycle=permissive
horse=permissive
motor_vehicle=destination
enz.

Eventueel ook nog uit te breiden met opening_hours:
opening_hours=sunrise-sunset

board_type=signpost is niet opgelijst in de http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:board_type, notice wel

Escada, de Wiki is IMHO toch een leidraad en geen star voorschrift ? Dat aan verandering / uitbreiding onderhevig is denk ?

Escada heeft eigenlijk wel gelijk.

Men gebruikt information=guidepost (wiki) i.p.v. =signpost.
Maar die informatieborden zijn niet echt signposts/guideposts want ze geven geen richting aan.

(Eerlijk gezegd, daarom twijfelde ik eerst of ik board_type= zou invullen met signpost.)

board_type is niet echt goed uitgewerkt op de wiki (ondanks de 28 658 knopen met board_type=).

Het zijn eigenlijk “notice boards” die voorwaarden geven voor toegang. Misschien moeten we iets anders maken, bijvoorbeeld board_type=access_notice?

De discussie is breder geworden.
Mijn eigenlijke vraag was, hoe benoemen we de “groene” bordjes.
Zodat we weten dat het om een groen access bord gaat.
Groepsbenaming.
Operator is het ook niet.

Of ook iets van NL:?

Ik vindt dit ook geen tourism=information
Daar verwacht ik andere informatie, toeritisch omgevings informatie.
Bij elk bos/park in een woonomgeving, staan ze wel en elders.

Er staat ook alleen maar access regels op.

Ben het eens met het geeft geen doorverwijs richting aan.
Dan kunnen bepaalde benamingen niet signpost guidepost

Maar als je boardtype gebruikt
dan geeft je aan dat er nog een tag voorkomt.

*=board

Wat dan * moet zijn.

Het is een gebiedsbord, is begin van zone, en word gebruikt om feitelijk openbare gebieden te regelen. area_access

of dan toch beginnen als eerste key

information=*

en toch zou ik willen weten dat het om die groene bordjes gaat. Zodat je er een donkergroen bord icoontje aan kan hangen.

Een zo’n icoontje op de map bij een bos en je weet dat er wat speelt, als je eens aan de andere kant staat.

Bij natuurmonumenten/sbb dan zou operator kunnen gebruiken.

Ik zou de kleur apart noemen. SBB borden nieuwe stijl b.v. zijn niet groen. Maar dit soort borden hebben wel allemaal dezelfde eigenschap: de bezoeker informeren over toegangsregels en de voorwaarden om het gebied te betreden.
Vandaar (bezoeker informeren) te taggen als tourism=information.

Ik geloof niet dat er al een tag is voor borden die toegangsregels weergeven.
Dus je zult het zelf moeten bedenken.

operator= is soms een probleem. Bij SBB, natuurmonumenten enz is dat duidelijk genoeg. Niet in alle gevallen staat er echter bij wie de eigenaar of “operator” is.

Als je behoefte hebt om de naam van een gebied ook op de borden te zetten, zal dat er ook apart bij moeten.

Tourism
Ik vindt het geen tourism=information
Plaatselijk worden die bordjes veel gebruikt.

Tourism
Places and things of specific interest to tourists including places to see, places to stay, things and places providing information and support to tourists.

Use leisure=* for facilities that are used in recreational activities. Examples include a park, playground and or sports pitch.

Leisure
Daar word genoemd
Leisure=park
Leisure=nature_reserve

Naast kaarten e.d. wordt tourism=information; information= xxx ook gebruikt voor informatiepanelen e.d.

Overpass-turbo

Ik zie geen reden om het niet te gebruiken voor dit soort borden.

Voorbeelden:
board_type=notice
board_type=board

Een dagtoerist is ook een toerist.

Wiki: Key:tourism: definitie tourism=information is

M.a.w. je hoeft het niet te beperken tot toeristen van ver; alle bezoekers kunnen er gebruik van maken.

(Opmerking: je link in #12 naar Tourism gaat naar Leisure. :slight_smile: )

Nu ook naar aanleiding van een ander topic over barrier.

Vindt ik dat deze bordjes geen tourism bordjes zijn.
De grootste uitwerking van deze bordjes heeft met access te maken.

En dat is zijn “geen” toeritische gegevens, …

access_sign zou wat mij betreft meer gepast zijn.

Je mag uiteraard een nieuwe tag invoeren. :slight_smile:
Maar bij Key:Tourism staat er:

Omdat er op zo’n bord informatie voor toeristen en bezoekers staat (o.m. over toegangsregels) lijkt het me redelijk om het te gebruiken.

Eventueel aan te vullen met information=:
en dat zou b.v. information=access_sign kunnen zijn.

Hoe dan ook: het taggen van een barrier=* met de juiste access lijkt me van belang.

Ik zie zelf de borden als een aanvulling en voor controle (i.p.v.*note=**).

Elk bord met tekst en/of symbolen bevat informatie die toeristen zouden kunnen gebruiken. Dat wil niet zeggen dat alles maar tourism=information moet worden. Ik zou deze in ieder geval nooit met die tag taggen. Staat op de kaart de hele bosrand ineens vol met “i” symbolen en die toerist maar zoeken naar die informatiepanelen. En nee dat is geen rendering probleem, maar gevolg van ondoordachte tags.

De huidige rendering van tourism=information / information=board is ongelukkig, want er zijn andere borden dan alleen informatiepanelen.

De vraag van Allroads was:

Vandaar ook de suggestie: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=397175#p397175
(board_type).
Dus misschien: access_notice of access_sign?

Waar het mij meer om ging, naar aanleiding van verkeerborden tagging, waarbij je met “een” tag alles duidelijk maakt traffic_sign=NL:XX

bijvoorbeeld:
En zo met elkaar af spreken en een wiki maken, met plaatje.
access_sign=NL:OGxx Opengesteld
access_sign=NL:SBBxx Staatsbosbeheer
access_sign=NL:NMxx Natuurmomumenten
en meer borden een code te geven.

en zo meer overzicht te krijgen waar de bordjes staan

Voor SBB zou je niet kijken naar het “Handboek Recreatieve voorzieningen” voor de regelgevende borden (nieuwe stijl)?
(Dat wil niet zeggen dat men zich altijd aan deze regels voor de bebording zal houden; en er staan ook nog veel van de oude borden.)

Zie bladzijde 8, kopje “Openstelling”:
A1 Vrije toegang
A2 Vrij wandelen
A3 Vrij wandelen en fietsen
enz.

En daarna een lijst met “gedragsregels” (kleine letters):

Geen toegang:
a met honden
b met loslopende honden
c met fietsen
d met bromfietsen
enz.

Afgesloten met art. 461 WvS (en evt. APV of Natuurbeschermingswet)

Edit:
Je zou dus een codering kunnen maken:
access_sign=NL:SBB:A1acd

Ik ben het helemaal eens met de vraag van Allroads.
De bordjes opengesteld doen zich veelal voor op private stukken grond waar via de bordjes de duidelijkheid verschaft zou moeten worden dat publiek toegestaan is onder voorwaarden.

Volgens mij valt dit fenomeen volledig buiten de verkeersregels (omdat het vaak pariculiere grond is)
Zelf zit ik er ook al een tijdje over te dubben hoe je dit (de bordjes “opengesteld”) nu het beste kunt taggen.
Omdat ik me nog steeds een beginnend mapper omschrijf, kijk ik (vaak) naar de wiki pagina’s om te spieken hoe het ook al weer zat in specifieke omstandigheden.

Nu mis ik eigenlijk dit bordje in enige wiki, waar verdere uitleg gegeven wordt. Zelf zou ik het zelfs prettig vinden om een volledige wiki pagina hieraan te wijden.
Is er in de community iemand die hier de “kar” in beweging zou willen zetten?

Een algemene vraag die ik al een tijdje heb:

  • Is het mogelijk om een area voor een opgengesteld gebied te maken waar dan op de ribben de ingangen (bordjes "opengesteld) gezet kunnen worden adv een node. Op deze manier zullen de kaders steeds beter in beeld komen omtrent zo’n gebied, tevens kan dan ook eventueel de name=* tag ingevoerd worden. Meestal heeft het een naam volgens mij.

We kunnen tevens op deze te maken wiki pagina duidelijkheid vershaffen naar de mappers, omdat regelmatig andere bewoordingen gebruikt worden. Waardoor het voor de bezoeker alleen maar lastiger wordt om te snappen of je er wel of niet (met bv een MTB) mag komen.
Voorbeeld, het komt weleens voor dat het gebied “opengesteld is voor wandelaars” waar verdere voorwaarden wel gemotoriseerd vervoer uitgesloten wordt, maar specifiek fietsers weer niet. Dit is (vind ik) een contradictie omdat de gemotiriseerde voertuigen niet genoemd hoeven te worden omdat het geen wandelaars zijn. Of je zou fietsers ook moeten vermelden of ze wel of niet zijn toegestaan.

Misschien eerst kijken of we enige consensus kunnen bereiken over wat er zou moeten staan in zo’n wikipagina?

Om te beginnen: de bedoeling is dat alle toegang wordt getaagd als =permissive en niet als =yes.

Waarom? Omdat er een algemene toestemming is (per verkeerscategorie) om er gebruik van te maken, maar de beheerder mag de toegang altijd weigeren (of permanent, of op aanwijzing, bijvoorbeeld als je je niet aan de regels houdt).

Om misverstanden en juridisch onzekerheid te voorkomen staat er meestal een verwijzing naar Artikel 461 W.v.S. maar ook als dat er niet bij staat zou ik het als =permissive taggen, omdat het duidelijk de bedoeling is geweest.

Ik gebruik dan als eerst access=no (je mag er niet zijn zonder toestemming) om het weer op te heffen voor de wel toegestane categorieën. Meestal is dat foot=permissive.

Fietsers (soms apart ook nog MTBers), soms ook snor-/bromfietsers, paarden en een enkel keer paard en wagen o.i.d. zijn vaak in zo’n gebied alleen toegestaan op specifieke (apart aangeduide) paden of weggetjes. Die moeten we apart taggen want ze zijn niet onder algemene regels te vangen.

Als een categorie apart is vermeld als niet toegestaan (m.n. fietsers worden soms apart verboden in tekst of met minibordjes) zet ik die ook nog expliciet bij, al is dat niet echt nodig vanwege die access=no. Maar als het IRL nodig is om het apart te noemen, denk ik dat het in OSM ook geen kwaad kan.

Taggen met motor_vehicle= kan verkeerd uitpakken omdat je in OSM buiten Nederland daarmee brommers en snorfietsen uitsluit, terwijl dat niet de bedoeling is van de Nederlandse wetgeving (als het gaat om wegen die vallen onder de werking van verkeersborden).

Dat alles geldt m.i. niet voor borden “Eigen weg” (en verder niets) die niets zegt over de toegangsregels. Ik voeg zelf geen access tags toe aan zulke wegen/paden, omdat het niet duidelijk is uit de bebording wat de eigenaar heeft gewild. (Anderen vinden dat de eigenaar hiermee aangeeft dat je er van af moet blijven; misschien wel, misschien niet. Dus, zeg ik, niet taggen.)

Een pagina om een consensus te bereiken zou een goed begin zijn. Aangezien ik me nog steeds als beginnende mapper omschrijf, hoop ik dat iemand genegen is om de (consensus) wiki om deze “opengesteld” bordjes te starten.

Dat is volgens mij ook de regel. Soms zie ik weleens dat ipv 461 W.v.S. door de eigenaar het bordje prive geplaatst wordt.
Persoonlijk zou ik een pad dat aangeduid is met “Eigen weg” wel inlopen/fietsen/(rijden). Maar als het bordje “privé” bijgeplaatst is respecteer ik dat ik me dan zou begeven op privé gebied en zal dan niet het terrein betreden.

Ik heb er nog nooit achter op gekeken, maar staat er ook een code voor/achter/rand op het bord gegraveerd of zo, die gebruikt kan worden.
Dat zou makkelijker zijn dan het ontleden van de tekst.