nieuwe rendering fiets/voetpaden :-(

Ik heb die gelijkenis niet gemaakt.

Sorry, dat was noordfiets inderdaad. Aangepast.

Ik bekeek net bij de legenda van de nieuwe kaart en zie bij het rode stippellijntje in de Nederlandse vertaling Voetpad staan, dit klopt niet.

footway en path zijn samengevoegd, dus moet er ook een gezamenlijk naam gekozen worden. Waarbij beide tot uitdrukking komen.
Er zijn genoeg path in Nederland waar je met de fiets paard brommer zelfs motor mag rijden. Hoofdzakelijk, vanwege dat het enkelsporig is, waar tweesporige niet uit de voeten kunnen. Die kun je nu dus geen voetpad noemen.
Dat footway path verhaal, dat heb ik eerder laten weten, helemaal op github. En meerdere geven dat aan.
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/1858.

verplaatst naar http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=558796#p558796

Edit: Melding verwijdert omdat melding hiervoor verplaatst is.

Blijft over vraagstelling over benaming voetpad en legenda.

‘(voet)pad’?

Dan hadden (fiets)pad en (ruiter)pad wel op dezelfde hoop geveegd kunnen worden :smiley:

dat was ook het doel van de mensen die higway=path verzonnen hebben en daarmee de path chaos veroorzaakt, de juiste volledig omschrijving van de rode lijn zou iets zijn als:
“voetpad of een of ander ander pad (wat geen ruiterpad of fietspad is) waar de toegang te voet te paard of met de fiets mogelijkerwijze onmogelijk of verboden is gebruik de query tool voor details.”
(voet)pad vat dat mijns inziens goed samen