Nieuwe groepvorming op onderbord

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-17322.html

na aanwonende nu, …

dat daarom het verzoek is ingediend om de onderborden aan te passen naar

“Bewoners Kalenberg en Ossenzijl brommen toegestaan”;

kunnen we ons uitleven op de tag.

mofa=destination ; moped=destination zou mijn eerste ingeving zijn.
Het is niet perfect, maar anders zou er voor access=* iets als ‘resident’ geïntroduceerd moeten worden