Nieuwe fietsknooppuntroutes in Westerpark Zoetermeer

Ik denk dat er werk aan de winkel is m.b.t. enkele nieuwe fietsrouteknooppunten en routes in het Westerpark in Zoetermeer.
https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.0567&mlon=4.4502#map=15/52.0566/4.4502&layers=N
De knooppunten 10, 11, 12 en 13 en verbindende routes staan niet op OSM. Bron: routedatabank.nl
Het deel van de oude route 1-46 door de wijk via Bisschopsberg - Westergo is nu 1-12.
Er zijn op OSM notes geplaatst waar de knooppunten ontbreken.

Zou iemand (Dick?) dit willen aanpassen? Dank alvast!

Ik pak het op

Eea is ingetekend, ook nog een route 15-47 meegenomen, die nog ontbrak in OSM.
Vraagpuntje is nog de ligging van knooppunt 11 en of het netwerk inderdaad de hoofdrijbaan van de Heuvelweg volgt zoals routedatabank aangeeft.

Die ligging van KP11 is natuurlijk een overblijfsel van de oude route via de Heuvelweg. Ik zal zo even gaan kijken wat de feitelijke situatie is. Logisch lijkt me in elk geval via het fietspad, maar niet alles is logisch… :wink:

Ben gaan kijken:

  1. Bij KP44 moet je recht oversteken naar het fietspad (bordje RD naar 11). De route loopt dus over het fietspad en niet over de hoofdweg.
  2. KP11 ligt ‘op’ het fietspad direct zuidelijk tussen de inrit naar het Bowlingcentrum en het pad naar de speeltuin. Bordje RD naar 10 via het fietspad. Op OSM moet KP11 dus iets anders liggen dan routedatabank nu aangeeft.
  3. Bij de eerste splitsing fietspad RD naar 10 en scherp RA naar 46. 11-46 gaat dus niet meer via de Heuvelweg maar via het park v.v… Staat verkeerd op routedatabank.nl!
  4. 11-10-12-13 en 10-46 kloppen, ook de bordjes.

Er lopen dus geen routes meer via de hoofdweg (Heuvelweg) en op routedatabank.nl staat 44-11 foutief via de hoofdweg i.p.v. het fietspad en 11-46 gaat via het park via fietspaden, zo dicht mogelijk bij / parallel aan de Heuvelweg.
Alle bordjes en knooppunt-infoborden staan goed in het veld.

Op routedatabank.nl staat kooppunt 46 ook niet juist geplaatst. Moet op het kruispunt van de fietspaden en niet op de hoofdweg. Het stukje route via het ruiterpad is ook onjuist - gaat over het fietspad.

Dick, dank voor het aanpassen! Op OSM komt het nu overeen met ‘het veld’ :slight_smile: