Nieuwbouw Jansbeek Arnhem.

Binnenkort wordt in Arnhem een deel van de oude Jansbeek (weer) bovengronds gehaald, zij het niet noodzakelijk precies op het oude tracé. Ik heb er vanmiddag even langs gelopen en het is een maximaal 3 meter brede en 2 meter diepe betonnen geul, bekleed met baksteen. Technisch gesproken is het dus meer een gegraven kanaal dan een natuurlijke beek.

Ik heb eens gekeken naar hoe zoiets ingetekend zou moeten worden en kwam voor inspiratie uit bij de Amsterdamse grachten. Deze zijn meestens getekend met ‘canal’ als doorgaande waterweg met - hier schrok ik een beetje - een héleboel ‘lake’ -polygonen voor de wal-contouren. Is dat correct, en is dat dan ook zoals de nieuwe Jansbeek getekend zou moeten worden ? Alle advies welkom.

met vriendelijke groet,

Marcel.

Dat maakt niet ut, zoiets geldt waarschijnlijk voor iedere beek in NL. Alleen het water is natuurlijk.

Dat is cosmetisch, als een lijn er goed uitziet dan is dat voldoende.

Dat is een pittig beekje.

User Rblankenvoort heeft een aantal dagen geleden een poging gedaan de ‘beek’ in te tekenen. Qua lokatie heeft 'ie (?) dat netjes gedaan - al is er ‘stream’ gebruikt. Helaas heeft hij (?) dat gedaan als een serie losse fragmenten, die deels niet eens aan de oppervlakte kwamen doordat het voetgangerspolygoon dat Arnhem -centrum overlapt er bovenop zat. Ik heb hem een vriendelijke IM gestuurd, maar heb geen antwoord gekregen - wel zag ik dat er enige correcties zijn ingevoerd waardoor de beek beter zichtbaar is.

Het is een dappere poging, nota bene een eerste edit, maar toch niet echt de bedoeling. Het is namelijk wel een doorlopende waterstroom. Ik zal er nog één mail aan wijden, maar zal dan zodra de gehele loop klaar is toch enkele correcties uitvoeren (of een ander met lokale kennis in Ernhem doet dat, natuurlijk; ik heb geen monopolie).

Marcel.

Marcel.

Een beginnende mapper weet misschien niet wat duikers zijn (en dan ook nog in het Engels) en hoe deze kunnen worden gebruikt. Het stukje boven de Eusebiuskerk is trouwens dubbel neergelegd (te zien aan de pijlen in beide richtingen!).

Dat is een fout in de NL-vertaling die er beek van maakt. Er zijn helaas meer van zulke vertaalfouten (zoals bosbouw voor onderhouden bos).

Sowieso is de stroomrichting van het water in de meeste stukken ‘bergopwaarts’ getekend. De manier waarop de voetgangersgebieds-polygoon vlak ten noorden van de kerk is veranderd verdient ook niet echt een schoonheidsprijs.

Ik heb een tweede mailtje gestuurd en geef de mapper nu even de tijd om correcties aan te brengen. Zo niet, dan wacht ik even tot de bouw-activiteiten ter plekke dusdanig verminderd zijn dat ik ter plekke kan zien waar de correcte lokaties van bruggetjes en duikers is - dat zal over enkele weken zijn, denk ik. Tot dan toe is het hele gebied een dusdanige chaos (ook tussen de Broerenstraat en de Trans wordt gewerkt, de Oranjewachstraat ligt open en naast het nieuwe provinciehuis wordt een gebouw gesloopt) dat betrouwbaar mappen niet mogelijk is.

Marcel.

Ik heb contact gehad met de mapper en dat is een vlotte leerling. Dat gaat wel goed komen. De beek is nu één lijn, met goede stroomrichting. Details doen we wel als de bouwplaats wat overzichtelijker wordt.

Iedereen hier tot zo ver bedankt voor het meedenken.

Marcel.

Uit de pdf zijn jpg te halen die je met JOSM er weer onder kan leggen.

https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV894-/NL.IMRO.0202.OGV894-0301/t_NL.IMRO.0202.OGV894-0301.pdf

https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV894-/NL.IMRO.0202.OGV894-0301/b_NL.IMRO.0202.OGV894-0301.pdf

https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV894-/NL.IMRO.0202.OGV894-0301/vb_NL.IMRO.0202.OGV894-0301.pdf

https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV894-/NL.IMRO.0202.OGV894-0301/g_NL.IMRO.0202.OGV894-0301.xml

er is ook nog een gml

https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV894-/NL.IMRO.0202.OGV894-0301/NL.IMRO.0202.OGV894-0301.gml

Wellicht kan je daar wat mee?

Hierboven schreef ik dat de vertaling “beek” voor “stream” foutief was. Om daar zeker van te zijn heb ik de definities opgezocht:

“A naturally-forming waterway that is too narrow to be classed as a river.” (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:waterway)

In het Nederlands vind ik:

“Een smalle, natuurlijke stroom. Je kunt er misschien net overheen springen.” (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Kaarteigenschappen#Waterwegen)

Afgaande op de definities lijkt me dat de vertaling toch correct is.

Lijkt mij een correcte vertaling en definitie.

Waarbij je de overspringbare afstand imho een beetje ruim moet nemen. Een beek kan best een paar meter breed zijn.

Zeker in berggebieden zijn genoeg beken (die ook iets als ‘bach’ in hun naam hebben) die ik zeker niet als ‘river’ zou taggen, ook al kunnen jij en ik er niet overheen springen.

Hoewel taggen for the renderer: een stream wordt smaller gerenderd dan een river en dikke blauwe lijnen in smalle bergdalen geven al snel aan dat ten onrechte een watertje als river getagd is.

Ook de tag intermittent voor beekjes die meestentijds droog staan, wat gerenderd wordt, is daar vaak toepasbaar.