Nieuw query feature op de standaard kaart al ontdekt?

Tot mijn verrassing kwam ik dit tegen, had het zelf nog niet ontdekt:

https://blog.openstreetmap.org/2014/12/01/new-query-feature/

Handig, was me ook niet opgevallen

Ik zie daar in de vertaling bij **omsluitende eigenschappen **, wijkgrens staan, aangegevende de hele plaats is dit correct?
Stadsgrens bij de gehele gemeente.

Echt een vraagje voor sebastic, die zoals ik begrijp deze lijnen netjes onderhoud !!

Even verder gekeken:

https://translatewiki.net/w/i.php?title=Special:Translate&group=out-osm-site&filter=&action=translate
Hele lijst even zoeken op naam ( tip! )

Kennen wij een State Boundary Staatgrens (nu vertaald) of kunnen we dit Provinciegrens noemen, (nee), gaat dat ook op in andere landen? County boundary bestaat dat? Ja, dat gebruiken? Provincie vertaald
Dat zou inhouden dat de tags op de lijnen moet worden omgezet of is het vertaling aanpassen.

Suburb Boundary Wijkgrens (nu vertaald) of kunnen we dit nu Plaatsgrens noemen? Wat mij logisch lijkt.

City Boundary Stadsgrens (nu vertaald) of kunnen we dit Gemeentegrens noemen? Municipality boundary bestaat dat? Nee, zover ik kan zien. Gemeente vertaald.

Misschien is de fout wel:
Het lijkt erop dat admin_level=4 gehangen is aan state boundary, wat voor de US wel klopt maar voor Nederland niet.
Zo ook bij de andere admin_level

De in Nederland wijk en buurtgrenzen staan er niet in. Dus wijk-buurtgrens kunnen we niet gebruiken.

Ik denk eerder dat op osm.org een fout zit bij de vertaalslag dan dat je moet concluderen dat de tagging niet klopt.
Die admin_levels zijn nl sterk afhankelijk per land, admin_level = 4 is hier een grens voor de provincie, in de VS een staat en in Duitsland een Bundesland.
Zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dadministrative

Dus die wijkgrens moet hier in NL woonplaats grens zijn, maar als je in het buitenland gaat kijken klopt die vertaling dan idd niet meer.
Maw de vertaling van admin_level = 4 laat zich niet zo makkelijk vertalen, dan zou je dat per land moeten differentiëren.
Dwz USA & admin_level = 4 → staatsgrens en NL & admin_level = 4 → Provinciegrens

De naamgeving op osm.org klopt inderdaad niet met de betekenis die de admin_levels in Nederland hebben. In de OSM website code zit een simpel lijstje met admin_levels en hun vertaling wat niet toereikend is voor de wereldwijde verschillen.


Engels:             Nederlands:

 admin_levels:         admin_levels:
  level2: "Country Boundary"   level2: Landsgrens
  level4: "State Boundary"    level4: Staatsgrens
  level5: "Region Boundary"   level5: Regiogrens
  level6: "County Boundary"   level6: Countygrens
  level8: "City Boundary"    level8: Stadsgrens
  level9: "Village Boundary"   level9: Dorpsgrens
  level10: "Suburb Boundary"   level10: Wijkgrens

Zie: config/locales/en.yml & config/locales/nl.yml

Omdat admin_levels slechts de hiërarchie beschrijven, en niet wat voor soort grens het betreft is men dit laatste met de border_type tags gaan beschrijven. Bij onze zuiderburen word hier al iets mee gedaan, in Nederland nog niet. Voor Nederland kunnen we ala Portugal onze eigen lijst definiëren voor de verschillende admin_levels, bijvoorbeeld:

 • nation (land) corresponds to admin_level=2 & admin_level=3

 • province (provincie) corresponds to admin_level=4

 • water_board (waterschap) corresponds to admin_level=5

 • metropolitan (metropoolregio) corresponds to admin_level=7

 • municipality (gemeente) corresponds to admin_level=8

 • district (stadsdeel) corresponds to admin_level=9

 • city (woonplaats) corresponds to admin_level=10

 • neighbourhood (wijk) corresponds to admin_level=11

Op het moment gebruikt de OSM website de border_type tag nog niet, maar dat kan relatief eenvoudig toegevoegd worden.

Zo zie je maar weer dat een nieuw tooltje andere zaken naar boven brengt, …

mooi lijstje
scheiding level 2 en 3, om toch het verschil even duidelijk te maken, want anders krijgt je twee keer de regel Landsgrens bij die OSM query.
Koninkrijksgrens / Landsgrens

Maar ja, dan krijg je dat bij andere landen ook, dat is dan weer misschien niet de bedoeling, per land specifiek te regelen?
Koninkrijksgrens terwijl daar hoort te staan Nation Landsgrens bij level 2

Een andere border_type om het verschil tussen de Koninkrijksgrens en de landsgrens aan te geven is prima.

Voorlopig is de ondersteuning voor de tag nog erg beperkt, dus het nut van de tag is ook nog erg beperkt.

Ik ben dus niet van plan om de border_type tag in de nabije toekomst te gaan gebruiken voor de Nederlandse administratieve grenzen, voorlopig voldoen de admin_levels nog ondanks hun beperkingen.

Er heerst internationaal een enorme verwarring over wat een staat is. En het Koninkrijk der Nederlanden is daar een onderwerp van discussie. De Verenigde Naties blijken er andere normen op na te houden dan andere landen / naties en zelfs dan andere organisaties (de International Standards organisation (ISO) bijvoorbeeld). In Nederlandse ogen bestaat het Koninkrijk der Nederrlanden uit de landen Nederland, Curacao, Aruba en St. Maarten (de andere 3 Caraibische eilanden zijn bijzondere gebiedsdelen binnen Nederland). Allen hebben echter één vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties omdat ‘buitenlandse zaken’ door Nederland geregeld wordt (staat in de Koninkrijkswet). Voor de Verenigde Naties en sommige andere organisaties reden om ons als één staatkundige eenheid te beschouwen.
Chaos alom, kortom. In een vorig leven heb ik er mee te maken gehad. En zoals Nederland zijn er vele, in vele variaties; je wordt er gek van… Ik denk niet dat er een éénduidige manier is om alle gerenzen van alle soorten gebieden administratief te verwerken. En dan heb ik het niet eens over internationale probeemgevallen: Taiwan anyone(*) ? Ik wens de betrokken mappers alle wijsheid.

Marcel.
(herinnert zich nóg de kater van veel te veel wijn op een tweedaagse ISO-vergadering in Parijs)

(*) een (afvallige) provincie volgens de Volksrepubliek China; een zelfstandige natie volgens de rest van het universum.

Mijn excuses aan Marc Z. - de schrijver van de eerste post van dit lijntje - als hij dit off-topic vindt. Maar de discussie ging nou eenmaal deze kant op.

In deze context een snelcursus “landen” op youtube:
“Nederland”
“Engeland”