Newby vraag, verander status openbaar/private

achtergrond: gebruik wandrer.earth app die osm als basis heeft, met als persoonlijk doel alle straten in een bepaalde stad te lopen; zo kom ik nieuwe situaties tegen zoals bewonershekken, verdwenen paden etc.

ik wil best bijdragen, heb me een beetje inlezen maar er er is best-wel een barrier-to-entry hier, dus een vrij eenvoudige startvraag:

als ik een stuk weg dat nu niet meer openbaar is, als zodanig wil taggen, hoe is dat het beste te doen?

a) add tag private = yes
b) add tag access = resident_only
c) anders, nl.
d) vergeet het, dit gaat zo niet werken

thx!

Als een stuk weg prive is, en dat ook kenbaar is gemaakt met behulp van een verboden toegang bord of in sommige gevallen met hekwerk. Dan kan access=private toegevoegd worden.

In het geval dat een weg prive eigendom is maar niet kenbaar is dat toegang verboden is, bijvoorbeeld bij het bordje “eigen weg” dan voegen we access=permissive toe.

2 Likes

Tjuro heeft gelijk; aanvullend hierop: ik denk dat een deel van het misverstand bestaat omdat het OSM-Engelse woord private een andere betekenis heeft - in deze zin - dan het Nederlandse privé. In Nederland is een weg aangeduid met privé-eigendom pas verboden toegang als dat anders aangeduid is of met een hek.

1 Like

Welkom op het forum, Koffieboer! Stel al je vragen gerust, daar is dit forum voor :slight_smile:

Wat Tjuro en Martin al zeiden is correct.

Hier is de relevante documentatie: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Key:access

1 Like

Als toevoeging op @Tjuro
En access=no eigenlijk alleen bij militaire terreinen, luchthavens etc.

1 Like

Ten aanzien van de aangehaalde referentie wil ik toch een opmerking plaatsen. Los van het gegeven dat de NL-wiki geen vertaling van de GB-wiki is (wat niet inhoudt dat de GB-wiki wél de referentie is), en deze grotendeels door een vrijwilliger geschreven is, zie ik een paar fragliche zinssneden; bijvoorbeeld:

Anders dan je op het eerste gezicht misschien zou denken is dus in Nederland ook een tag als foot=yes niet overbodig op een highway=footway omdat deze informatie geeft over de wettelijke grondslag voor de toegang voor voetgangers. Dergelijke tags moeten dan ook niet worden verwijderd.

Deze zin gaat volledig voorbij aan het, zelfs landspecifieke default access scheme

Het default access scheme is er om te voorkomen dat we voor, bijvoorbeeld, ieder type highway de default toegang expliciet per categorie dienen te taggen. Voor een footway is de default access, nomen est omen, voor een voetganger, lijkt mij, afdoende geregeld. De toevoeging foot=yes lijkt mij imho overbodig en ongewenst. Ik kan me geen situatie voorstellen waar deze combinatie noodzakelijk is.

Een vergelijkbare discussie heeft overigens al plaatsgevonden toen massaal bicycle=yes op unclassified geplaatst werd “omdat dit aangeeft dat fietsers daar mogen rijden”.

[edit: typo]

3 Likes

Ik begrijp dat je wilt voorkomen dat mappers op iedere footway een foot=yes gaat plaatsen of op iedere motorway een motorcar =yes. Mappers die dat doen kun je gewoon contacten en zeer waarschijnlijk wel uitleggen dat niemand daarop zit te wachten. Voor dit soort dingen hebben we volgens mij echt geen tabel nodig.

De tabel die je aanhaalt is daar niet voor bedoeld. Deze was bedoeld om bij ontbreken van expliciete tags dataconsumers een “best guess” te geven. Het is dus zeker niet de bedoeling om deze tabel te gebruiken om horse=yes op een path te verwijderen. Of een foot= yes van een path omdat in deze tabel staat dat het de “default” waarde is. Zie ook.

Note that explicit tagging of access repeating what following tables imply may be still useful. For example bare highway=path may mean either “surveyed and all defaults apply” or “mapped from LIDAR, not surveyed, may be private”. In contrast highway=path + foot=yes + bicycle=yes is more clear what is its meaning. The (sometimes changing) values in the tables below are not a reason to omit explicit tagging on ways in OSM and are also not a reason to remove existing tagging from ways.

En hoewel een foot=yes op een footway wat vreemd overkomt kan ik me voorstellen dat iemand dat toch wil taggen. Bijvoorbeeld omdat het in een bosgebied ligt waar op de meeste highway de access waarde permissive is. Als dit i.t.t. te andere wegen niet geldt voor dit voetpad dan kan het helpen om er een foot=yes te zetten omdat anderen wellicht ten onrechte er anders een permissive op zetten.

En voor de duidelijkheid… ik ben er geen voorstander van om op ieder highway=cycleway een bicycle=yes te zetten. Maar mocht een ander dat doen dan zal ik die mapper daar op aanspreken (mocht hij nog actief mappen).

Bij deze de oproep om deze tags niet zomaar te verwijderen maar om in plaats daarvan contact op te nemen met de vorige mapper. De kans dat 1 van beiden daar van zal leren is nagenoeg 100% en als er consensus is om het te verwijderen … vooral doen. En mocht dat niet lukken plaats het dan op dit forum om te bespreken. Een nadeel van verwijderen en geen contact opnemen is dat het dweilen met de kraan open blijft en voor het geval later er een meningsverschil is….conflicten tussen mappers. Dat kan m.i. niet de bedoeling zijn.

Gelukkig hebben we ook ergens anders afgesproken hoe we een G7 mappen: NL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden - OpenStreetMap Wiki
highway=footway
traffic_sign=NL:G7
Dat laatste impliceert al foot=designated net zoals bicycle=designated defacto is bij een G11 en G12a
Als je dus een footway tagged met traffic_sign=NL:G7 erbij, kan ik me zo snel geen situatie bedenken waarbij je alsnog foot=yes zou taggen

Ik ook niet. De voornaamste reden van mijn reactie was om aan te geven dat die tabel een ander doel dient dan aan te geven hoe iets wel of niet getagd moet/mag worden. De opmerking

Het default access scheme is er om te voorkomen dat we voor, bijvoorbeeld, ieder type highway de default toegang expliciet per categorie dienen te taggen

is echt onjuist kan er weer toe leiden dat mappers denken … “oh dus kunnen alle tags die in die tabel aangegeven staan verwijderd worden”. Ik vind het kwalijk dat deze onjuistheid hier door een moderator geplaatst wordt omdat hij hier diverse keren op gewezen is. Het heeft er in het verleden toe geleid dat tags verwijderd zijn zoals de bicycle=yes op een path terwijl (zeker in bosgebieden) het heel relevante informatie is. En dat had helaas weer tot gevolg dat mappers elkaar in de haren vlogen. Dat vind ik jammer omdat het echt onnodig is als je gewoon met elkaar communiceert over (discutable) edits.

Beste Peter,

Je haalt oude koeien uit de sloot; (forummoderatorschap staat los van deze discussie; de historische onjuiste verwijderingen “zonder contact op te nemen met de vorige mapper” door mij waar ik mijn ongelijk toegegeven heb; ik weet niet waarom je dit doet. Deze discussiepunten lijken mij gesloten).

Maar de logica van het algemeen verdedigen van foot=yes op een footway en het overbodig vinden van bicycle=yes op een cycleway ontgaat mij.

Je bewering De tabel die je aanhaalt is daar niet voor bedoeld. Deze was (M: “is”?) bedoeld om bij ontbreken van expliciete tags dataconsumers een “best guess” te geven. impliceert, argumenten der logica volgend, dat dus op elke highway expliciet alle categorieën getagd dienen te worden met yes|no|permissive|designated|destination|etc., omdat dataconsumers dat nodig hebben? Dit gaat mij veel te ver en ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn.

De term “best guess” lijkt mij toch wel een verzwakte beschrijving van de bedoeling. Deze argumentatie verder volgend zou immers de categorie van een highway slechts voor de rendering dienen, want de toegangsrechten (voor de data consumers) dienen alle separaat getagd te worden bij het ontbreken van een best guess? Extreem voorbeeld, maar zo interpreteer ik het dan.

Er zijn genoeg voorbeelden waar expliciete tagging juist zijn doel heeft, ik noem highway=pedestrian;bicycles=yes" als voorbeeld en zo zijn er veel meer (bijvoorbeeld toegang van ruiters, fietsen etc. op bospaden, vaak niet geregeld door een RVW-bord maar door een bordje met kleine letters bij de ingangen van het privébeheerde gebied of landgoed). Hier is deze expliciete tagging uiterst behulpzaam om twijfel weg te nemen of een uitzondering van common sense aan te geven.

Het gaat mij er niet om om het verwijderen van foot=yes van een highway=footway|path|pedestrian, maar deze praktijk (mogelijk ook gebezigd door andere editors dan JOSM) kan beginnende mappers op het verkeerde been zetten en laten denken dat het zo moet.

Mijn voorbeeld hoe destijds iemand ijverig op unclassified highways bicycle=yes begon te taggen is daar mogelijk een instantie van. Ik vind dit persoonlijk, ook al kan het volgens enkelen geen kwaad, databasevervuiling: “enter what is needed, leave out what is not” en wellicht in geval van twijfel “dubbelgenaaid houdt beter”.

No hard feelings.

Martin: Als een newby hier een vraag stelt en antwoord krijgt van een moderator dan zal hij daar zeer waarschijnlijk meer waarde aan hechten dan dat van een willekeurige mapper. Moderatorschap komt met verantwoordelijkheden. EĂ©n daarvan is m.i. om juist advies te tegen als dat er dan weer verwezen wordt naar deze tabel als zijnde mapping advies dan erger ik mij daar aan. M.n. omdat dit je meer dan eens verteld is.

Analoog aan mijn voorbeeld van de footwaay in een bosgebied waar het merendeel permissive is kan ik mij ook voorstellen dat een mapper toch een bicycle=yes plaatst daar waar het ten allen tijden toegestaan is te fietsen. Ook daar om te voorkomen dat anderen er anders weer een permissive op zetten. Ik denk overigens niet dat ik dit zelf ooit gedaan heb maar ik vind het wel goed om me af en toe te verplaatsen in de gedachtegang van andere mappers. (NB ik ben in zijn algemeenheid niet blij met permissive als access tag maar dat is helaas een gelopen race in OSM)

Maar goed om nu over allerlei uitzonderingen c.q. discutabele dingen te discussiëren was niet mijn doel en bovendien zijn die waarschijnlijk snel opgelost als men contact met elkaar opneemt

Deze tabel impliceert helemaal niets ten aanzien van tagging. Nogmaals… deze tabel is niet bedoeld voor mappers maar dataconsumers. Het is dus geen mapping advies. Mappers kunnen deze tabel gewoon negeren. En zelfs voor dataconsumers is deze tabel maar beperkt nuttig. Want blijkbaar mag bij het ontbreken van een tag een horse altijd op een path en track. Dat gaat onheroepelijk problemen opleveren in de routering.

Hier zijn we het eens. Maar ook het beginnende mappers verwijzen naar de default tabel zet ze op het verkeerde been. Want dan zou het zomaar kunnen dat ze de horse=yes van een path gaan verwijderen omdat dat volgens deze tabel niet nodig is. Ik zou het fijn vinden als je niet naar deze tabel verwijst voor mapping advies.

Ook ik ben geen voorstander van het plaatsten van “onnodige” tags maar helaas hebben we niet allemaal de zelfde definitie van onnodig en dan is het goed om wat nuance aan te brengen. Ik zou iedere mapper adviseren een horse=yes/designated/permissive op een path (bv inbosgebieden) te zetten als ground truth dat aangeeft ,ook al geeft die default tabel aan dat een paard default op een path mag rijden in NL. En zo zijn er m.i. meer voorbeelden toe noemen die een extra argument zijn om mappers niet naar deze tabel te verwijzen.

Ik snap op zich de verwarring over deze tabel wel omdat voor een aantal highway typen het erg triviaal is en het lijkt dat het gebruikt kan worden voor mapping advies. Niemand zit te wachten op een motorcar=yes op een motorway maar m.n. bij path, track gaat het te vaak mis als mappers deze tabel gebruiken om tags (niet) te plaatsen of ,erger nog, te verwijderen.