Nettadresser til skoler i Oslo må rettes

I Oslo er det en stor mengde skoler som har oppgitt nettadresse i OSM slik (bruker Høyenhall som eksempel):
http://hoyenhall.gs.oslo.no

Riktig URL for skoler i Oslo er nå slik:
https://hoyenhall.osloskolen.no/

Dette er vel noe som best oppdateres med et script?

Selv er jeg ikke kompetent til å gjøre det, men jeg antar at noen der ute kan.

Takk for tipset.
Nå er skolene oppdatert basert på det som er registrert i Norsk skoleregister per i dag.
Her er programmet: school2osm (GitHub).