Nep meldingen op de kaart

In Schaijk is de laatste tijd iemand actief die nepmeldingen aanmaakt.


Deze zijn al door diverse mappers gezien en gesloten. Vanmorgen zijn het er zoveel dat ik me afvraag of deze bulk niet in een keer kan worden gesloten.

Al een melding gemaakt?

Wordt meestal goed opgepakt.
(intussen een stuk of wat gesloten).

Het zijn - natuurlijk - notes geplaatst door een anonymous. Iedere note apart melden kost natuurlijk ook veel (en meer) tijd. Als de site moderators op bijvoorbeeld IP-adres kunnen blocken, dan zou dat wel helpen, maar ik weet niet of dat kan.

Vanmorgen waren her er 200

Er zijn al vele discussies geweest over het al-dan-niet toestaan van anonieme notes (opmerkingen). De uitkomst is dat ze voorlopig nog gewoon mogelijk blijven omdat ze vaak wél nuttige informatie bevatten.
Van een note met een naam erbij kun je de plaatser ervan in ieder geval nog aanspreken op die notes, maar blokkeren helpt niet omdat geblokkeerde gebruikers gewoon notes kunnen blijven plaatsen.
Administrators kunnen wel een gebied blokkeren op het plaatsen van notes, maar dat geldt dan gelijk voor iedereen! Niemand kan daar dan nog notes plaatsen. Ook niet wenselijk.
IP blokkades werken vrijwel nooit - of slechts kort - door VPN technieken.
Tenslotte: de DWG kan ook alle notes van één bepaalde gebruiker verbergen, maar dat is een omslachtig en tijdrovend proces waar we zelden gebruik van maken. Vooral ook omdat de gebruiker dus bekend is en er op kan worden aangesproken.
Ook kan de DWG individuele notes verbergen, maar dat wordt vooral gedaan indien de note persoonlijke opmerkingen, beledigingen of scheldpartijen bevat.

Dat lijkt me zo wanneer iemand moedwillig OSM wil aanvallen. In dit geval lijkt het me dat iemand gewoon loopt te kloten. Dan geeft een IP-block wel een hogere drempel, omdat je dan steeds de VPN aan moet zetten.

Het gaat slechts om een kind van net 10 jaar geloof ik: Opmerking: 3537541 | OpenStreetMap. Wel buiten schooltijd zo te zien.

1 Like

Goede kans dat het dan ook net zo snel weer ophoudt. :wink:

Met de JOSM ‘Notes’ plugin kan je ze importeren. In een apart raampje staat een lijst van de ‘current view’ notes die opgehaald zijn. Snel afvinken hier, weliswaar een voor een. Het uploaded daarna gaat apart van andere edits. Met the tool kan je ook commentaren toevoegen, sorteren en meer.

See JOSM Notes plugin