Nederland in de community index

Hoi,

Naar aanleiding van dit kaartje https://mikelmaron.github.io/map-demos/osm-community-index/ zag ik dat Nederland nog ontbreekt in de OSM community index (https://github.com/osmlab/osm-community-index/).
Die databank wordt niet alleen gebruikt voor dat kaartje en voor https://community.osm.be/ , maar vooral ook om in iD nieuwe mappers in contact te brengen met de lokale mappers. Dat ontbreekt in Nederland. Het kan overigens ook nog lokaler, als er er bijvoorbeeld stads-groepen zijn.

Dan nu de vraag: is dit forum het belangrijkste kanaal? Zijn er nog andere die toegevoegd moeten worden? Zo ja, in welke volgorde?
Ik wil het gerust zelf daar toevoegen, maar des te beter als iemand mij voor is :slight_smile:

Ha Joost!
Scherp gezien, goede suggestie! Dit forum is het belangrijkste kanaal, en wat mij betreft blijft dat ook zo, anders krijg je alleen maar verdubbeling en versnippering.

Ik wil wel weten hoe dat toevoegen gaat. Kan jij mij dat uitleggen?

Hoi Peter,
Alvast bedankt!
De eenvoudigste manier: log in op github (of maak een account) en ga naar https://github.com/osmlab/osm-community-index/issues/new
Dan krijg je een formuliertje.
Ofwel: ga naar https://github.com/osmlab/osm-community-index/tree/master/features/europe en maak daar een nieuw bestand met naam netherlands/netherlands.geojson. Daar moet dan de geometrie terecht komen. Gelijkaardig voor de map “resources”. Daarvoor kan je het bestand je voor het Belgische forum gebruiken als model: https://github.com/osmlab/osm-community-index/blob/master/resources/europe/belgium/be-forum.json

Ik heb het formuliertje ingevuld. Ik moest wel een boundingbox voor Nederland extern aanmaken, die staat nu als externe link (naar mijn eigen google drive) want ik mocht (of kon) geen bestand toevoegen in features. Hopelijk komt het er zo wel op en kan ik daarna nog wat aanpassen.

Precies toch iets misgegaan, want ik zie bijna geen inhoud op https://github.com/osmlab/osm-community-index/issues/264

Ik zie de inhoud alleen in de editor.
Ik had gewoon het formuliertje ingevuld.

Dat ben ik met je eens. Dit is ook het kanaal waar wij de controle over hebben.

Ik denk dat dat nog een draft is dan. Ik vermoed dat je met “update comment” het zichtbaar kan maken.

Toch ook nog even dit lezen.

De mailinglijst werd heel recent nog gebruikt:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/2019-September/015603.html.

Het aantal berichten op de mailinglist is zeer klein, maar uitroeien/afschaffen lukt niet.
Dus ook de mailinglist vermelden als contact/overleg-bron

Ik zie op die maillijst maar een paar onderwerpen in heel 2019, tegenover honderden op dit forum. En die berichten lijken vooral een paar aankondigingen en vragen van buitenlanders die niet weten waar de Nederlandse osm-gemeenschap zich bevindt, te zijn.

In 2014, tijdens dat topic, was de maillijst misschien nog actiever, maar dat is nu echt niet meer. Door die te vermelden stuur je beginnende mappers naar een kanaal dat maar door een zeer beperkt deel van de Nederlandse gemeenschap gebruikt wordt.