NDW start Open Data Service

Per september zijn de actuele verkeersgegevens van NDW beschikbaar als open data. Met deze stap komen in één klap actuele verkeersgegevens beschikbaar over ruim 6.000 km wegennet. Geïnteresseerden kunnen deze data vrij en zonder kosten hergebruiken in hun toepassingen.

Actuele verkeersgegevens geven een actueel beeld van de situatie op de weg. Iedere minuut worden gegevens van meer dan 24.000 meetlocaties in Nederland in de NDW-databank verwerkt en naar afnemers gedistribueerd. Het betreft gegevens over intensiteiten, reistijden, puntsnelheden en voertuigcategorieën. Dit zijn iedere minuut circa 460.000 gegevens, oftewel meer dan 600 miljoen gegevens per dag.

Naast de actuele verkeersgegevens zijn ook filemeldingen, status (open/dicht) van bruggen, geplande wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen bij evenementen in de NDW-databank opgenomen. Eind 2013 komen ook deze gegevens beschikbaar als open data. De komende maanden gebruikt NDW om ervaring op te doen met de Open Data Service o.a. door te monitoren hoeveel belangstelling er is voor afname van de open data.

Naast open data kunnen belangstellenden de NDW-gegevens ook met een licentie-overeenkomst afnemen. Deze overeenkomsten heeft NDW al vanaf haar oprichting met marktpartijen die de data gebruiken voor verkeersinformatie aan weggebruikers. In de licentie-overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de beschikbaarheid van data en systemen, het gebruiksrecht, de servicedesk voor afnemers en toegang tot overige diensten van NDW.

Op 4 februari 2014 organiseert Verkeersnet.nl het Grote Big Data Congres over verkeer en vervoer (http://www.hetgrotebigdatacongres.nl/)

Bron: http://www.verkeersnet.nl/10145/ndw-start-open-data-service/


Is misschien op een interessante manier te combineren met OSM data

Interessant, is er een koppeling te maken met OpenStreetMap-data? Met andere woorden, als je een routing service zou opzetten met OSM als wegenbestand, hoe zou je dan gebruik kunnen maken van deze dienst?