Navngivning (og rank) av fylker

Etter å ha sett litt på organiseringen av fylker i OSM har jeg lagt merke til en del ting som burde rettes opp:

 1. Enkelte norske fylker har, avhengig av språk, suffikset “fylke” etter sitt faktiske navn. Som for eksempel “Trøndelag fylke” i stedet for bare “Trøndelag”. Det er ikke konsekvent hvilke språk dette gjelder, men uansett kan vi vel trygt si at dette ikke er riktig. Fylket Trøndelag heter “Trøndelag” og ikke “Trøndelag fylke”.

 2. Etter sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag, ligger Nord-Trøndelag fortsatt igjen i systemet.

 3. Fylkene Vest-Agder og Aust-Agder har fått engelske navn som henholdsvis “West Agder” and “East Agder”. Dette er sannsynligvis ikke riktig, og navnene skal være det samme på engelsk som på norsk. Se for eksempel engelsk Wikipedia som eksempel: https://en.wikipedia.org/wiki/Vest-Agder

 4. Om man ser på Wikidata er fylkene korrekt omtalt som “county”. På OSM Wiki er fylker korrekt omtalt som “county” og kommuner som “municipality”. Men oppslag i nominatim gir fylkene rank “state” og kommuner rank “county”.

Dessverre er jeg usikker på hvordan man endrer på noe av dette. Jeg skal se om jeg finner det ut, men om noen andre tar på seg jobben er det supert. Ellers setter jeg pris på tips om fremgangsmåte også. :slight_smile:

Gode forslag Provo. Jeg kan forklare deg hvordan du kan fikse det selv.

 1. Det er som du sier at man kan se utifra objektet i OpenStreetMap at det er et fylke og at “fylke” er unødvendig i navnet.
  Jeg ser at det eneste fylket med “fylke” i navnet ser ut som Trøndelag. Det enkleste der er å søke etter “trøndelag” på osm.org, klikke på relasjoen https://www.openstreetmap.org/relation/406567 og så klikke “edit” på toppen. Og så bytte navn ute til venstre.

 2. Denne nord-trøndelag relasjonen er tom ser jeg, så det er bare noe rester som ligger igjen i databasen uten noen medlemmer. Der kan du gjøre det samme og søke etter “nord-trøndelag” og klikke på relasjonen og så “edit” https://www.openstreetmap.org/relation/406621. Jeg er ingen ekspert på den editoren i nettleseren (ID), men jeg antar det er en “slett” der et sted. Hvis ikke får noen gjøre det med JOSM. Det er enkelt der.

 3. Dette er en pest og en plage (syntes jeg) med folk som ligger andre navn på alt mulig. Det er et avsnitt om det på wikien her https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Names#Avoid_transliteration
  Nok en gang er det bare å søke de opp og slette verdiene. De som skal bruke dataene kan oversette det selv hvis det ikke -HAR- et navn på engelsk og ikke bare en oversettelse.

 4. Ser hva du mener med dette. Det var litt rart. Det kan være nominatim som bare tolker det feil for Norge eller at vi misforstår noe. Kanskje noen andre har noe innsikt i det


FredrikLindseth

ps Dette forumet er svært dødt og jeg kan anbefale deg å sende en epost til epostlisten ( https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart)) eller komme på IRC ( http://webchat.oftc.net/?channels=osm-no ). Epostlisten er den offisielle kanalen, mens IRC kanalen er det alltid folk og terskelen for å stille spørsmål er veldig lav.

Bra sett!

Place=state ble fjernet for noen dager siden. Det er nok bare Nominatim som jobber ut i fra en gammel kopi.

Vi kunne legge inn “Vestfold fylke” m.fl. som alt_name, så får man treff i søk.

Ser at place=county ikke er med i fylkesrelasjonene, det burde vel legges til.

Jeg synes det var ganske rask respons til å være et dødt forum. :slight_smile:

 1. Trøndelag er nå rettet opp, men ser også at en del fylker har “fylke” i navnet på andre språk enn norsk. Det har jeg ikke rettet, men gjør det kanskje senere.

 2. Nord-Trøndelag dukker opp i denne oversikten, men jeg ser den ikke i JOSM når jeg laster ned relasjonen. Ikke er det umiddelbart opplagt hvordan man sletter en relasjon heller. Kanskje det bare er jeg som gjør noe galt. Endringer av data tilknyttet relasjonen i nettleseren fikk jeg ikke til å virke, men sikkert bare jeg som gjør noe galt der og. Så lenge det ikke kommer opp som fylke i revers geosearch innenfor området, så er det for så vidt ikke noe direkte problem for meg at det ligger der heller.

 3. Dette er også rettet opp nå.

 4. Her virker det som at OSM ikke har noe admin_level for kommune. Kun country, state, region, county og city (og en del utenom dette området). Det er jo i så fall litt merkelig, men antakelig er det lite vanlige brukere får gjort med dette.

Skal vurdere e-postliste og IRC om det er andre ting jeg lurer på eller trenger hjelp med. :slight_smile:

Flott. Navnene på andre språk er som regel lagt inn av folk fra andre land, og de kan ha litt andre konvensjoner for om “fylke” skal være med i navnet eller ikke. Jeg har nå lagt inn “ fylke” på alt_name (f.eks. “Telemark fylke”) slik at man får treff i Nominatim. Har også lagt inn place=county på alle fylker.

Kommune ligger som “municipality” med 18 poeng i den listen.

Det er fint, men det ser ut som det er litt mismatch mellom ting nå. Dette hadde også den konsekvensen at kommune ikke lenger kommer opp i resultatet fra revers geocoding.

Med mismatch mener jeg at selv om fylkene har place=county, så har de også admin_level=4, som svarer til rank=state og ikke county. Samtidig har kommunene admin_level=7, som svarer til rank=county. Og resultatet av denne konflikten ser som sagt ut til å være at revers geocoding prioriterer fylket i county-feltet, mens kommune som pleide å komme opp i county-feltet nå er helt borte.

Jeg blir også littegrann forvirret av den listen (som jo inneholder municipality – jeg må ha vært midlertidig blind). Listen viser av en eller annen grunn admin_level * 2. Der står county som 12, som i mitt hode da betyr admin_level=6. Mens fylkene har admin_level=7, som i listen burde vært 14, mens 14 ikke finnes i listen i det hele tatt. Likevel er rank=county, som ettersom jeg har forstått bare avledes av admin_level. Samtidig står det flere oddetall i listen, for eksempel 17, men det kan vel ikke være admin_level=8.5?

Uansett virker det som løsningen på denne floken må være å endre admin_level fra 4 til til 6 på fylkene, og fra 7 til 9 på kommunene, samt legge til place=municipality på alle kommuner. Stemmer det? Og finnes det noen enklere metode enn å manuelt endre 426 kommuner i JOSM? Og, ikke minst, vil dette føre til at municipality vil dukke opp i revers geocoding?

Etter at du skrev dette har vi lagt inn place=municipality på alle kommune-relasjonene, og nå fungerer søk i Nominatim riktig både for fylker og kommuner.

Jeg synes også det er rart at fylkene ble lagt så høyt som på admin_level 4, som ellers brukes til delstater, men jeg ser at Sverige og Danmark har fått samme inndeling: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dadministrative. Jeg vet ikke om det egentlig spiller noen rolle hva man bruker, bare de ulike nivåene er i riktig rekkefølge.

Er antakelig litt tilfeldig hva som i sin tid ble valgt. Man måtte prøve seg frem i starten og dokumentasjonen på wikien var vel som som så. Når jeg sammenligner med inndelingen i en del andre vesteuropeiske land, så syns jeg det vil være riktig å endre fylkene til admin_level 6.

Søk i Nominatim for revers geocoding fungerer fortsatt ikke helt riktig.

Se for eksempel dette søket på en tilfeldig posisjon i Oppdal: https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&addressdetails=1&accept-language=nb,no&lat=62.5942286&lon=9.6707428

Kommunen dukker opp i display_name-feltet, men ikke som eget element i address-feltet. Det påfallende er at det virker (nesten) helt konsekvent at address er en detaljert, nedbrutt version av display_name, hvor hver komponent har sin egen nøkkel – eller omvendt, at display_name er en kommaseparert sammensatt versjon av verdiene i address. Bortsett da fra at kommune ikke lenger dukker opp under address. Det gjorde det før endringen av fylke, men da med nøkkelen county, mens fylke hadde nøkkelen state. Nå som fylke har fått nøkkelen county, har kommune forsvunnet. Nesten som om det har blitt overstyrt av fylke.

Jeg hadde håpet det skulle begynne å fungere etterhvert, og at kommune da ville komme med nøkkelen municipality, men ettersom det fortsatt ikke fungerer, mens det er riktig i andre Nominatim-søk som du påpeker, virker det som noe rett og slett er galt her.

Jeg har ikke satt meg inn i hva slags json-attributter Nominatim returnerer, jeg ser bare at det er tilsynelatende riktig i html. Du kan sjekke hva som returneres for Danmark og Sverige, som har lik koding av admin_level som Norge.

Dette er et temmelig spesialisert område. Kanskje det er mer hjelp å få fra noen her: https://github.com/openstreetmap/Nominatim

I Danmark og Sverige returneres det samme som det ble returnert i Norge før endringen. Kommunen kommer under nøkkelen “county” og fylket under nøkkelen “state”. Jeg har åpnet et issue på github, så får vi se hva som skjer.

Ser ut til å være løst i versjon 3.2.0 med nytt geocodejson format:

https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=geocodejson&lat=62.5942286&lon=9.6707428


{
 "type":"FeatureCollection",
 "geocoding": {
  "version":"0.1.0",
  "attribution":"Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. https:\/\/osm.org\/copyright",
  "licence":"ODbL",
  "query":"62.5942286,9.6707428"
 },
 "features": [
  {
   "type":"Feature","properties": {
    "geocoding": {
      "place_id":"42037546",
      "osm_type":"node",
      "osm_id":"3112427889",
      "type":"house",
      "accuracy":0,
      "label":"3B, Soleivegen, Kåsa, Mjøa-grenda, Oppdal, Trøndelag, 7340, Norge",
      "name":null,
      "housenumber":"3B",
      "street":"Soleivegen",
      "postcode":"7340",
      "county":"Trøndelag",
      "country":"Norge",
      "admin": {
        "level7":"Oppdal",
        "level4":"Trøndelag",
        "level2":"Norge"
       }
      }
     },
    "geometry": {
     "type":"Point",
     "coordinates": [9.6708134,62.5938917]
    }
   }
 ]
}