Navn på tunneller/broer vs. navn på veien

Postet her da mailinglisten av en eller annen grunn ikke mottar mail fra meg

Hva er praksis på tagging av navn på tunneller/broer vs. navn på den faktiske veien? Ifølge wikien kan tunnel:name brukes (skjønt det er omdiskutert), men jeg ser på eksisterende OSM-data at name er brukt, og veinavnet finnes altså ikke på tunneller/broer.

Min mening: Dersom vegen har et navn der brua/tunnelen går, så er det vegnavnet som bør stå i name=* og brunavnet/tunnelnavnet bør stå i bridge:name=/tunnel:name=. Alternativt kan man bruke en relasjon, men det gjør det ofte unødig komplisert.