Navigatie op het water; kaart (tip), waterway, CEMT, etc.

Vaak wijst een steiger aan beide kanten van een brug of duiker wel op een (potentieel) overzetpunt, maar deze zijn niet altijd geschikt hiervoor. Een mooi voorbeeld waar recreanten gewoon door kunnen varen is deze:

Dit is een brug onder een brug bedoeld voor voetgangers, maar dan wel voetgangers die via de waterway daar zijn gekomen; de brug heeft geen walverbinding. Schaatsers dus! Om andere mappers duidelijk te maken wat daar gaande is heb ik daar een tag voor aangemaakt en gedocumenteerd die net als canoe=portage werkt: ice_skates=kluning. Of deze tag ook buiten Fryslân nodig is (het Engelse werkwoord kluning is ten slotte uit het Fries overgenomen) is nog maar de vraag, maar het helpt hopelijk andere mappers begrijpen waarom daar zo’n brug ligt. :slight_smile:

Naar mijn idee moet er ook nog een barrier tag komen voor de ballenlijnen, die gebruikt worden om aan te geven tot waar je kunt varen bijv. bij een stuw.
Volgens mij is die er niet.

Zit zoiets misschien in de seamarks-tags verstopt? Dat is voor mij (en ik vermoed meer mappers) nog een beetje een blinde vlek. Die seamark-tags komen uit een of andere behoorlijk compleet lijkende standaard, en worden ook breed gebruikt, maar aan documentatie op de wiki voor leken schort het nog een beetje.

Ik zou ook graag willen weten wat een minimale set tags is voor het punt waar een waterway onder een brug doorgaat. Bij de bekendere bruggen krijg je zoiets (voorbeeld):

ref                      250a
river:waterway_distance            6.830
seamark:bridge:category            opening
seamark:bridge:clearance_height_closed     0.9
seamark:bridge:clearance_width         5.75
seamark:name                  Grutte Brêge
seamark:type                  bridge

Als ik een brug heb zoals deze kleine iets verderop, kan ik dat dan aangeven met enkel een:


seamark:type                  bridge

?

Het lijkt me dat op die manier dataconsumers in ieder geval weten dat er een brug is op de route, maar dat de groottebeperkingen onbekend zijn.

Ik gebruik waterway=floating_barrier maar ook barrier=boom.
Zit niet echt (ballen)lijn in geloof ik.

Mooi voorbeeldje van ontbrekend vaarwater:

Op brouter.grade.de viel mooi te zien dat een deel van de Achlumer Feart nog geen waterway had. Met het huidige PDOK beeldmateriaal zie je gelijk ook andere leuke details, zoals deze slipway (net op dat moment in gebruik zelfs). Gelijk ingetekend natuurlijk.

Iets verderop ook nog een publieke aanlegsteiger van het recreatieschap, dus dat het vaarwater navigeerbaar is voor recreanten is duidelijk (nog los van het feit dat ik hier bekend ben en familie heb die er kayakt).

Ik zet onder elke brug nu seamark:type=bridge op een node. Dat levert op bovenstaande waterkaart in ieder geval een brug met vraagteken op, zodat ook duidelijk is dat er geen informatie over de dimensies van de brug is.

Goedemiddag,

thanks for contributing on navigability of european waterways!

Just added
JOSM-style https://github.com/OpenNauticalChart/josm/tree/master/european-waterways-classification-style
JOSM-preset https://github.com/OpenNauticalChart/josm/tree/master/seamark_type_bridge-preset

Hope this helps, Dirk

We hebben ook een hoop waterwegrelaties. Wellicht past hier soms ook een tag voor CEMT klasse op, al is het maar ter informatie en niet direct voor routering.

De CEMT-klasse is alleen van toepassing op de fysieke waterways, niet op de relaties. Net als maxspeed of surface op een highway. Bij lange rivieren en kanalen zal de classificatie ook veranderen naar mate je dichter bij de zee komt.

Very useful, thanks for adding these. They seem to work well.

Multimodaal heeft eerder e.e.a. gepost mbt recreatief varen . Met daarin o.a. deze kaart. En aangezien ik ook zo nu en dan de kano pak om te gaan varen heeft ook dit onderwerp mijn interesse. Ik bedacht me dat de BGT ook best wat informatie heeft die hiervoor handig zijn kan zijn. Ik heb een kaartje/WMS gemaakt met kunstwerken uit de BGT (polygonen). Daar zitten o.a. steigers, stuwen en sluizen in die ook van invloed kunnen zijn op bevaarbaarheid. Ik heb ook een kaartje/wms gemaakt van de BGT overbruggingsdelen. Dat zijn veelal bruggen, viaducten, ecoducten etc. Soms ook van invloed op bevaarbaarheid. Voor beide kaartjes geldt dat bij inzoomen de BGT omtrek gericht getoond wordt. Hopelijk helpt dit met het beter in kaart brengen van de vaar mogelijkheden. Ik weet niet hoe lang ik deze kaartjes/WMS in de lucht hou wegens mijn beperkte cloud opslag. Het valt me wel op dat er nog best veel water in BGT staat die ontbreekt in OSM.

Slim!

Ik merk dat ik de meeste kunstwerken ook zo met alleen de satellietbeelden, obliekfoto’s, en BGT omtrekgericht er wel redelijk uitpak. Ik kom zo wel een aantal steigers tegen die ik over het hoofd zag in gebieden waar ik onlangs bezig was.

Veel sloten ook lijkt me? Groter water is er meestal al wel (als vlak) in wisselende mate van nauwkeurigheid.

Klopt. M.n. sloten. Als ik een stuw zie zonder water (in OSM) dan heeft BGT daar vaak (altijd?) wel een sloot bij. Is ook een mooie hint al kun je er niet varen.

Hi Dirk,
Thanks very much for your contributions to OSM-waterways and your helpful tools!

I wondered: would you perhaps consider adding [highway] with [canoe=portage] to your lookup table in https://brouter.grade.de/ , so you can route portage-sections over land as well?

On the “standard” Brouter-web can do this, but is for the rest less geared towards waterways of course.

See this very basic routing profile example where changing the assigned cost for the highways leads -in this example - to either a longer paddle with no portages or a shorter paddle with 3 portages :

On http://brouter.de/brouter-web/#map=14/52.1813/4.5308/standard&lonlats=4.522768,52.17152;4.539754,52.184328&profile=river
replacing the standard “River” profile with


---context:way
assign costfactor
 if   waterway=canal|river|fairway  then 1
 else if highway=path|footway|cycleway|track|service then 17
 else 30
---context:node 
assign initialcost 0

leads to a 3km route with portages (in and out of the polder and once over a non-passable culvert)
while


---context:way
assign costfactor
 if   waterway=canal|river|fairway  then 1
 else if highway=path|footway|cycleway|track|service then 18
 else 30
---context:node 
assign initialcost 0

leads to a 5,5km route around the polder on the boezem

To give a more realistic approach a fixed cost per transition from land ↔ water (passing a node with canoe=portage) could be introduced, since most people will find 2 portages of 10 meters more tiresome / time consuming then 1 portage of 20 meters (getting in and out of the canoe takes time and effort)

Thx for your thoughts on this!

Ik heb de lagen op verzoek aan de bundel toegevoegd.
Qgiscloud bundel viewer

Hi, sorry to come in with English.

We made an update for the brouter.grade.de data base.

https://brouter.grade.de/#map=15/52.1791/4.5349/osm-mapnik-german_style&lonlats=4.522768,52.17152;4.539754,52.184328&profile=river_canoe
and
https://brouter.grade.de/#map=17/52.07770/4.40646/osm-mapnik-german_style&lonlats=4.406708,52.078643;4.410045,52.075834&profile=river_canoe

will work now in the expected way.

now, vector-tile-layer is up-to-date, too.

Have fun, Dirk
https://brouter.grade.de

Ik kan echt nergens vinden hoe ik een diepte aangeef op openstreetmap. Dat is belangrijk schepen. Op zee zijn er op openseamap de zogenoemde dieptecontouren, maar ik zou zeggen dat er ook een diepte moet zijn dat je aangeeft op een waterway=*, netzoals je een brughoogte aangeeft met bijvoorbeeld

seamark:bridge:category=fixed
seamark:bridge:clearance_height=.3
seamark:bridge:clearance_width=3
seamark:type=bridge

Ik heb in dit geval twee plekken waar je met een kano en een klein bootje kan komen gepeild (ik heb maatstreepjes op mijn peddel gemaakt), de een is 20 en de ander 80 cm diep op het diepste deel van het water.
De seamark:depth=0.2 die ik heb geprobeerd wordt echter niet op Openseamap of OSM Nautical view getoond, en ik kan op de openstreetmap wiki (bijv hier) en de openseamap-pagina’s (die enorm out-of-date zijn) er niet wijs uit, ook niet als ik zoek op sounding of draught.

Depth is een property bij een feature.
waterway=stream
depth=2

Zie deze sluis: https://www.openstreetmap.org/way/204412316

Ik heb niet de indruk dat openseamap/opennauticalchart iets doet met diepte data zoals vastgelegd in osm. Wanneer je digitale data aanlevert vastgelegd via gps/sounder kun je dat aanleveren en verwerken ze dat in aparte dem-laag, zie: https://depth.openseamap.org/#introduction

Thx!

Het gaat niet om dieptecontouren die ik continue opneem, maar op enkele punten een dieptemeting die ik doe door letterlijk mijn peddel met maatstreepjes in de bodem te steken, op plekken waar ik zelf een ondiepte merk of vermoed.

Een hoogte van een brug wordt in OSM aangegeven, dan zou een diepte (al was het maar een sluisdrempel) toch ook gemapt kunnen worden?
Openseamap geeft het iig visueel niet weer.

Volgens hun website werken ze daar aan:
http://www.openseamap.org/index.php?id=mitmachen&L=1