Natuurgebied Lunenburgerwaard

Lunenburgerwaard (hier in OSM) is momenteel gemapt als een landuse=grass multipolygon, maar het is in feite een natuurgebied: Lunenburgerwaard - Wikipedia

Zou iemand de officiële grenzen kunnen vinden om daarmee het natuurgebied als leisure=nature_reserve te mappen? Ik heb daar zelf geen ervaring in.

Valt het hier: Relation: ‪Uiterwaarden Neder-Rijn‬ (‪10379707‬) | OpenStreetMap
niet onder?

Volgens Wikipedia is Lunenburgerwaard een op zichzelf staand natuurgebied.

Pagina 2 in het groen:

Rijntakken Uiterwaarden Nederrijn
Lunenburgerwaard maakt onderdeel uit van het Natura
2000-gebied Rijntakken Uiterwaarden Nederrijn. Dit is het
gebied tussen Heteren en Wijk bij Duurstede. De Nederrijn
moet in perioden met hoge rivierafvoer 1/6 van de
Rijnafvoer voor haar rekening nemen. In perioden
met lage rivierafvoer wordt het water op peil gehouden
door de stuw bij Amerongen.
De uiterwaarden zijn gevarieerd in breedte en
hoogteligging en bestaan voornamelijk uit graslanden
afgewisseld met enkele akkers, meidoornhagen,
knotwilgen, bosjes en moerasgebiedjes.

Gelderland ……

Ik heb het uit de titel gehaald.

Natura 2000:

boundary=protected_area
leisure=nature_reserve
protect_class=97
protection_title=Natura 2000-gebied
ref:natura2000=xx