Namn på vandringsleder

Jag har hittat många vandringsleder som finns på både en kommun/föreningssida och där det finns en länk till naturkartan.
Tyvärr saknas allt som oftast en GUPRI global unique persistent resolvable identifier - Wikidata för leden eller etappen som ägs av dataägaren och den har inte sällan lite olika namn på kommunsidan och naturkartan

OSM är inte byggd för att hantera flera namn på samma objekt så jag har börjat med ett wikidata objekt för allt jag hittar av värde där jag även kan lägga till om den har olika namn och lägga på en referens.

Har ni några förslag till vad vi ska ha i name i OSM? Jag är ju inte på plats och kan se hur de är skyltade så jag brukar lämna existerande namn och bara koppla till Wikidata.

1 Like

Har du något exempel på en led med flera namn? En led med olika etappuppdelningar är som du säger ganska vanligt, där har jag valt att gå efter det som är uppmärkt på själva leden och struntat i alla de andra versioner som fanns på Naturkartan, regionernas sidor osv. Att få in dessa med wikidata är ju en bra idé!

Så gjorde jag med Södra Vätterleden där det som fanns uppmärkt på marken var det som kommunen hade (i princip). Just nu är den dock kaos eftersom någon la in just en sådant dataset (Smålandsleden) som är i konflikt (och som inte har något med hur det ser ut på riktigt att göra, varken med etapperna eller vilken färgmarkering som leden har)

1 Like

Tusen tack för det exemplet. Det du beskriver rimmar väl med vad jag sett också. De här datamängder med leder om de ens finns är inte så synkade med vad som uppmärkta på marken.
Ett exempel från Härnösand är smitingleden som helt verkar ha försvunnit från alla hemsidor och där endast skyltar på marken finns kvar.
Vi skulle kunna kalla den en rödlistad led eftersom den skulle kunna försvinna närsomhelst när skyltarna börjar ramla ner eller blåsa bort.
Omvänt finns det också fantasileder som svenska Turistföreningen håller på med där de sätter ihop ett gäng etapper från olika leder och kallar det något som endast finns virtuellt och helt saknas på marken.
Det här är överlag ganska frustrerande när man som jag försöker få ett överblick.

Senare idag skulle jag tex vilja fara till Skellefteå från Umeå. Jag vill då att det ska vara busenkelt att få en överblick över vilka fina skyddade områden och leder som finns längs vägen.

I dagsläget är det ingen som vet och är dataägare för den datan om lederna och som vi enkelt kan göra ett verktyg som kollar så att vi har alla områden och alla leder korrekt inlagda.

1 Like

Dessa “fantasileder” kan dock ha en funktion i OSM men inte uppmärkta som route utan som superroute där de bara agerar som en samling för alla de leder som “finns på riktigt”.

Som Smålandsleden var inlagt innan den blev modifierad med alla fiktiva etapper var i en tydlig hierarki:

 1. Smålandsleden superroute
  1. Västra Vätterleden superroute
   1. Etapp # route
    • Ways, Nodes etc.
  2. Södra Vätterleden superroute
   1. Etapp # route
    • Ways, Nodes etc.

Det hade varit mycket lättare om alla vandringsleder varit lika välorganiserade som Skåneleden som är konsekvent rakt igenom.

2 Likes

Enig. Vi önskar bra ordning på datan från dataägarna.

Hur kommunicerar vi samlat med dem? Diggs forum? Där verkar få läsa än så länge.

Jag upplever staten som väldigt splittrad och dålig på att koordinera olika aktörer. Hur svårt kan det vara för nån att skapa ett forum för alla som jobbar med tex friluftsdagar? Nu sitter istället alla på olika myndigheter och gör något var för dig och pratar inte ihop dig.

Det är kasst och ineffektivt. Ska jag skicka en epost till 290 kommunanställda plus ett tiotal ideella föreningar och kommunägda föreningar varje gång något behöver samordnas?

Tänk på att vi i Openstreetmap inte bara har ett “namn” fil. Du kan utan svårighet sätter referenser till Wikipedia och wikidata, förutom namnet kan du också anger ett referens…

Jag känner hellre att möjligheten till att mappa vandringsleder är lite väl utvecklad - den här stämmer ju från länder som Schweiz och Tyskland som har ett mycket sofistikerad system av vandringsleden ändringar och operator.

Och ofta utbryta helt onnödiga “editwar” när frågan gäller namn och nätverk för vandringsleder. Då hjälpa det ibland att botaniserar lite runt i alperna och kolla på enstarka stiger som är medlem i 14-15 olika routrelationer :wink:

1 Like

I Sverige har (ännu) självbestämmande för kommuner. Staten kan inte (ännu) tvinga kommunen göra vissa saker. Vilket gör att lägga tid på vandringsleder är något kommunen själv bestämmer över. Vissa kommuner bryr sig, andra inte.
(Liknande problem är det med NVDB, där vissa kommuner inte bryr sig speciellt mycket att hålla den egna kommuns data uppdaterad).

1 Like

Hur kommunicerar vi samlat med dem?

Staten kan inte (ännu) tvinga kommunen göra vissa saker.

Det mesta man tittar på då det gäller kommuner och myndigheter är galet dåliga så dom kan nog inte så mycket om data och känns som bortkastad tid att prata med dom- Exempel hur dom misslyckas…