Namn på bygator

Har det diskuterats tidigare angående namnen på bygator som finns i NVDB?
I NVDB (och därmed även i t.ex. Google Maps) så kallas ofta vägar i små byar för bynamnet och därefter gatunamnet.
Vi kan ta denna väg som exempel:

Den har en vägskylt där det står Haggattu men NVDB skriver namnet som Hälla Haggattu. Det är ju inte rätt och troligtvis inte vad varken byborna eller kommunen kallar vägen för. Eller vad det står på vägskylten.
Vid koll på plats är det inga problem, men då många namn importeras, numer även av många som inte förstår svenska, så hänger ju bynamnet med. Det är lika dumt som att ha name som “Sverige Storvägen” som någon sorts platsbeskrivning förutom gatunamnet.

Jag har en känsla av att det inte förekommer i huvudstaden. Men landsbygden får, mot folkviljan, konstiga tillägg som dessa gatunamn samt orter som döps om till Dala-Husby och Dala-Järna. (Varför inte Stockholms-Järna och Stockholms-Husby istället? :slight_smile: )

Lämnar vi politiken så skulle jag i alla fall vilja att vi i communityn aktivt motverkade detta. Vet dock inte riktigt hur. Men en diskussion är en bra start.

1 Like

Observera att det INTE är ansvariga för NVDB som sätter namn på vägar. Indata rapporteras till NVDB, och vad jag förstår i första hand kommunen, Trafikverket eller Lantmäteriet, beroende på var väg finns.

NVDB har ett felrapporteringssystem där man kan skriva en felrapport.

…och om felrapporten gäller en kommunal väg så vidarebefordrar NVDB-folket frågan vidare till kommunen där felrapporten snabbt och effektivt ignoreras. Åtminstone i min kommun… :roll_eyes:

Det vet jag.
Menar du att det skulle vara kommunerna som hittar på detta? Den tanken har aldrig slagit mig, men så kanske det är.
Att felrapportera till NVDB känns en aning omständligt eftersom det troligtvis rör sig om hundratals vägar. När/om det är fixat kommer ändå Microsofts svärm att ha dragit vidare och jobbet kommer att få göras manuellt med att ändra i OSM.