Namen van wijken

Steeds meer duiken er namen van wijken en buurten op in de opmerkingen, zie: OpenStreetMap (OSM) notes ("add a note"-feature) for Netherlands @ ResultMaps.neis-one.org

b.v Note: 3866591 | OpenStreetMap

Ik heb een aantal gecontroleerd aan de hand van de website van de betreffende gemeente en in dat geval kwamen de namen niet overeen. Daarom krijg ik het gevoel dat iemand met als bron de CBS database opmerkingen op de kaart zet.
Hoe gaan we hier mee om?

Ze worden steeds vindingrijker…
Euh als het een bagger opmerking is opmerking zonder toevoegingen oplossen ?
Immers in je voorbeeld is het een anonieme opmerkingmaker

Oe. Dat is wel lastig. Niet dat de CBS-data compleet incorrect is of zo, maar zoals ik al vaker heb geschreven: de CBS dataset bestaat uit buurten en wijken die door de gemeenten zo gekozen zijn dat ze statistisch handig zijn. Is een buurtje te klein of een wijk te groot voor die dataset? Dan wordt er iets anders van gemaakt. En natuurlijk neemt Wikipedia die data klakkeloos over als feiten, wat het voor buitenstaanders nog aannemelijker maakt dat het ook precies zo is.

Er gaat niets boven lokale kennis voor de buurten en wijken.

Maar, wat de Schadewijk in Oss uit die note betreft: die heeft gewoon een wijkvereniging, dus die bestaat naar alle waarschijnlijkheid ook ter plekke zo.

Dat blijft mijn advies aan iedereen die met buurten en wijken bezig is: zoek naar de lokale buurt- en wijkverenigingen. Als je die hebt, weet je dat de naam klopt. Gemeenten hebben ook vaak wel een wijk- en dorpenoverzicht (los van de CBS-indeling) waar naar plannen en onderhoud op buurt- of wijkniveau verwezen wordt. Deze zitten vaak ook dichter bij de werkelijkheid.

2 Likes

Zo heb ik mijn buurt en wijk ook op OSM geplaatst, des noods neem je telefonisch of via e-mail contact op met zo’n lokale buurt- en/of wijk vereniging.
Maar…
Wat echter echt het echte probleem is naar mijn mening, is dat je een anonieme gebruiker niet rechtstreeks aan kan ‘spreken’ om hem (als hij of zij op de 1 of andere manier zelf niet kan mappen) aan te sporen minimaal in die opmerking een url te laten verwerken waarin de buurt en/of wijk grenzen gedefinieerd worden.

Misschien is het een idee om met elkaar hier op het OSM forum een minimum kwaliteitseis af te spreken om een opmerking als valide te kunnen bestempelen ?

  1. Voldoet een opmerking niet aan de minimale infobron eis dan vragen naar die minimale eis info-elementen ?
  2. Na een periode gewacht te hebben op reactie, na verstrijken van van die periode de opmerking te verwijderen door hem door een script te laten verwijderen ?

Bij punt 1 is het handig door OSM NL vooraf af te spreken wat voor infobron als minimale eis geaccepteerd word.
Mijn suggestie: minimaal een url met nuttige info waardoor een object gemapped kan worden op OSM.

Bij punt 2 is het handig vooraf een relevante info plaatsingsperiode door OSM af te spreken.
Mijn suggestie: 2 weken reactietijd.

Als de opmerking bij punt 1 geen of geen werkende url (dead link) staat
en
Bij punt 2 de afgesproken info plaatsing periode verstreken is de opmerking automatisch laten verwijderen middels een script.

Waarom op deze manier oplossen ?

  1. Je optimaliseert lokale info die dan getoetst is
  2. De opmerking plaatser kun je uitleggen waarom zijn opmerking door een automatisch proces verwijderd is.
  3. Mijn inziens het belangrijkste punt: geen OSM forum lid kan rancuneus bejegend worden (immers de bijdrage van de opmerkingmaker voldeed niet aan vooraf gestelde eisen en is door een automatisch proces verwijderd) wat de sfeer binnen het OSM forum verhoogd.

@Tjuro: jij hebt al meer fantastisch script werk af geleverd in het verleden is bovenstaand vermeldde do-able voor je ?
Zo ja dan hebben we meteen een opmerkingen opschoontool !

Alle gegevens dienen te worden gecontroleerd en dan doet dat probleem zich niet voor. Overigens is het zeer zeldzaam dat een opmerking echt fout is, de meeste fouten zijn niet meer dan interpretatiefouten.

Ik kan me een draadje in het verleden hier herinneren over wat we met al die loze en oude onopgeloste opmerkingen moeten doen…

Je plaatst een opmerking zonder link. Jouw opmerking zou door jouw script zijn verwijderd.

Huuuu ?
Ik merk dat je me post niet helemaal goed begrepen heb…
De voorwaarde is dat er aan 2 hoofdpunten voldaan zou moeten worden met een nog nader te bepalen tijdslot (mijn suggestie 2 weken) voordat zo’n opmerking automatisch verwijderd word…

Ik denk dat het mijn reactie is die je niet hebt begrepen.

Maar het is wel best zo. Dit forum is niet bedoeld voor dat soort gekissebis.

Geen gekissebis laat ajb Tjuro bekijken of mijn post een bijdrage is of niet…
No hard feelings wat mij betreft jegens wie dan ook…

1 Like

Eens, maar wat doen we met die enorme partij opmerkingen over buurten en wijken? Zonder bron ben ik geneigd ze te verwijderen.

2 Likes

Ahem, ik heb vandaag ook een aantal “notes” geplaatst. Dat gebeurt als volgt: ik loop met de StreetComplete app (ben aan testen voor workshop FOSS4GNL) buiten, bijv A’damse Bos. Dan blijkt bijv een wandelpad of steiger geheel verdwenen. Dat is in SC niet te fixen (?), en in andere apps onhandig op mobiel. Dus maak ik een Note om het later thuis in bijv Id te fixen. Ik zie een aantal Notes uit SC komen namelijk. Is best aardige workflow mee te maken, maar mogelijk zijn daar (“field notes”) betere apps voor.

NB: SC is best verslavend door “gamification” en gemak, maar maakt anderzijds voor iedere wijziging een Changeset, ipv van “op te sparen” zoals EveryDoor (en bijv Id) doet.

1 Like

Top werkwijze maar je kunt toch iets van bronvermelding in die opmerking verwerken (desnoods op een later tijdstip) zodat alleen daar al door beter zichtbaar is of iemand aan het “grappen” is geweest of echt serieus bezig is geweest ?
Of je notes binnen een afgesproken tijd resolven…

Edit: typo resolved —-> resolven

1 Like

Deed ik ook een tijdje zo, maar ik vergat ze te vaak. Nu maak ik foto’s, dat werkt net zo goed, ik heb er gelijk een beeld bij en als ik het vergeet heeft niemand daar last van.

2 Likes

Dank, ja die foto-optie en later bewerken is een goeie. Mijn Notes van vandaag, zeer simpel, zijn inmiddels resolved…

Ik vond niet direct iets om een Changeset aan een Note te koppelen, zoals issue nummer in een GitHub Commit, zal er vast zijn, voor nu expliciet genoemd, bijv: Note: 3868376 | OpenStreetMap

1 Like

Top opgelost als alle opmerkingen zo opgelost worden hebben we geen opruimscript nodig.
Voor alle andere situatie’s zie mijn eerder voorgestelde post in dit draadje…

Hier op android, laatste versie SC, combineert ie zo ver mogelijk alle wijzigingen tot één changeset. Zijn in mijn geval wel simpele wijzigingen, surface, parking, lit, etc. Misschien heeft het daarmee te maken.

Ja zie nu meer opties, “slimme changesets” en bijv offline werken en alleen uploaden bij WIFI. Drukte misschien te snel op “submit”. EveryDoor is wat eenduidiger hierin maar (locale changesets) moet je dan zelf in de gaten houden. SC is er overigens alleen voor Android. Maar wordt nu wat off-topic hier…

Om te preciseren, 1 change set per change type. Als je een rondje doet van zebras, tactile, kerb, lit, traffic_island etc en blijft actief uploaden zie je op de OSM site open CSs waarop niet gecommentarieerd kan worden. Deze worden IIRC na 2 uur geforceerd gesloten. Je kan dus na een rondje zebras een aantal CSs hebben.

Zoals die vijf bij Oss? Persoonlijk zou ik ze open laten staan. Als iemand er aan toe komt de buurten en wijken eens uit te pluizen heb je in ieder geval een paar namen om op te zoeken. Inderdaad zijn ze zonder bron of linkje niet heel handig, maar het scheelt dat je dan al een vermoedelijke naam hebt die je in de zoekmachine kan gooien om te verifiëren.

Wat in zo’n geval wel handig zou zijn is als je een note als ‘gezien’ kan markeren voor jezelf zodat deze niet stoort. Helaas is de functionaliteit voor notes vrij spartaans.

1 Like