Name-tag op landuse object bij wijken

Op landuse objecten kunnen beter geen plaatsnamen worden genoemd (zie deze post), maar hoe zit dat wanneer het een wijk met een naam betreft? Ik wil namelijk graag Naarden-Vesting aangeven. En om nu op eigen houtje een boundary met level 11 erin te zetten zonder dat je precies weet waar deze ligt, is denk ik ook niet de bedoeling. Naarden-Vesting wordt echt aangegeven met borden.

Wijken is prima!
Precies zoals je zegt een nette relatie met admin_level=11! En zeker een naam erop!

Heb je de wijk zelf ingetekent of heb je deze uit CBS data gehaald? Er is namelijk een vrije CBS dataset (100M nauwkeurigheid) met wijk data. Anders kan ik die wel importeren in Naarden en dan kan jij slepen waar je weet dat de borden staan?

Ik zie dat het CBS Naarden-Vesting als buurt indeeld. En dat naarden dus maar 1 wijk heeft. (naarden zelf). Het lijkt mij dat dit toch onder wijk valt?

De indeling die de CBS voor de “Kerncijfers Wijken en Buurten” gebruikt, is op basis van een indeling die elke gemeente met een raadsbesluit genomen heeft. Als het CBS die nauwkeurig genoeg herpubliceert, is dat naukeuriger dan de plekken van de borden te gebruiken. Borden kunnen op een iets andere plek staan, als dat verkeerstechnisch beter uitkomt.

Waar. Maar het betsand wat vrij beschikbaar is heeft een nauwkeurigheid van 100M. Dus dan kunnen de borden best eens nauwkeuriger zijn. Uiteraard kunnen we de gemeenten nog eens hierover aanschrijven.

Mail naar de gemeente is onderweg.

2x nee. De bestaande bebouwing wil ik gewoon van de naam Naarden-Vesting op de kaart voorzien en ik zie dat, een stukje zuid-westelijk van Naarden, de wijk Hilversumse Meent ook via landuse=residential is benoemd.

Ik herinnerde me dat er officiële borden staan die je dirigéren naar Naarden-Vesting; of het ook echt is afgebakend met borden weet ik eigenlijk weer niet. Maar eens een bezoekje afleggen dus.