Уређивање name:sr на простору Републике Српске

Ако неко има слободног времена може да се укључи у уређивање назива на српском језику на простору Републике Српске.

Овде је мапа на којој су црвеним тачкама означена места којима није унет name:sr: http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=republika-srpska-mesta-all-node&view=LoadMap&shownamesr=on#8/43.882/18.141

За нека места је назив на српском унет у name таг и то је у реду, али треба поред њега унети и name:sr због једнообразности и превенције могућих проблема због могуће измене садржаја name тага услед потребе вишејезичности.

Ако је у name назив уписан латиницом или и латиницом и ћирилицом, оставити тако. Овај таг је политички осетљив и није на нама да решавамо политичка питања. Нама је довољно да је name:sr попуњен исправно. Ако је name празан онда можете уписати назив на српском или чак и ћирилицом и латиницом.

У name:sr треба уписивати називе на српском језику, ћирилицом, односно према правилима српског језика.

Напомена, у Републици Српској је распрострањен ијекавски говор тако да називе не треба прилагођавати екавици. Најбоље је, ако је назив већ унет латиницом или на неком другом језику, искористити то и само преписати ћирилицом. Ако не знате исправан облик назива, онда га немојте ни мењати.

Више детаља о уношењу назива на спрском језику имате на https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66974

Мапа издваја називе места али кад већ уђете у едитор та тај објекат, можете слободно да унесете називе и за друге врсте објеката у њиховој близини (реке, врхови, улице и све остало што мислите да треба).

Имењаче, линкове које данас објављујеш су лоши - изгледа да имају “.loc” вишка.

Јао! Треба обрисати .loc.