Naam van een gebouw op contour of op adresnode?

Naar aanleiding van een kaartopmerking over onjuist geplaatste adressen, kwam ik het volgende tegen:

Op dit gebouw staat duidelijk een naam.
Het gebouw op deze lokatie is een gebouw met een publieke functie: bibliotheek, muziekschool en nog een aantal andere gemeentelijke diensten, allemaal met een eigen adres. In dat geval is het logisch om de naam op de contour te zetten. Het is de naam van dat gebouw.

Op dit gebouw staat ook een naam.
Op deze lokatie is een kinderdagververblijf (kdvb) gevestigd dat “Het Mereltje” heet, maar het gebouw heeft volgens mij geen naam. De naam van dat kdvb en de functie zet ik in zo’n geval op de adresnode. En dat is nu ook het geval. Omdat er geen rendering bestaat voor amenity=childcare, is dat kdvb niet als zodanig herkenbaar.
Op OSM ziet het er nu zo uit:

Maar op Opentopo zo:

De naam Het Mereltje staat levensgroot op dat gebouw omdat de eerste mapper van dat gebouw (meer dan een jaar geleden), klaarblijkelijk niet precies wist hoe dat zou moeten. Hij heeft toen de naam van het kdvb maar op de contour gezet. Dat had hij ook gedaan met de naam van de drankwinkel op 2a (Verhaar) zonder te vermelden dat het om een winkel ging.

Het valt mij op (nu ik alle nieuwe mappers een welkomstbericht stuur en even controleer wat ze doen) dat heel vaak de naam van een bedrijf/winkel of kantoor op het gebouw wordt gezet, zonder te vermelden om wat voor bedrijf/winkel/kantoor het gaat. Op die manier krijg je nl. wel de naam “op de kaart”. Als je op de adresnode de naam zet (de juiste manier), zonder overige tags (amenity/shop/office), dan zie je die naam niet en krijg je ook geen andere info uit OSM.
In dergelijke gevallen zet ik de nieuwe mapper even op het juiste pad.

Samenvattend:
De naam van een gebouw kan op de contour worden geplaatst als die naam ook daadwerkelijk op dat gebouw is te zien of als die naam algemeen bekend is en wordt gebruikt (bv. Eifeltoren). Twijfel kan bestaan bij de naam die een gebouw (of bouwwerk) soms in de volksmond krijgt. Gebruiken we daar dan alt_name=* voor?
Het is niet de bedoeling om bedrijfsnamen of winkelnamen op het gebouw te zetten.

En dan nog dit:
De weg die op de laatste foto dwars door het gebouw loopt, bestaat niet meer zoals ook op mapillary is te zien, maar de situatie aan de andere zijde is nog onduidelijk. Is daar iemand ter plekke bekend?

Dank je, duidelijke beschrijving van wat ik altijd al doe, maar me afvragend of het goed is.
Dus de gegevens van de gebruiker op de adresnode, en gegevens van het gebouw op het gebouw.

Als het mooi weer is fiets ik er wel een keer langs met mijn camera, tenzij anderen mij al voor zijn (Peewee?) :wink:

Hier is het Bouwplanbedrijf nog mee bezig, contact over gehad naar aanleiding van een mail.
Zouden het nog bekijken, dus ik blijf er even af.

Maar dit is een node op de lijn van het gebouw.
https://www.openstreetmap.org/node/3854650237#map=18/52.95833/5.93388&layers=N

Eerst hadden ze in de naam=Zethoven Bouwplan Groep (1ste etage) staan, 1ste etage er maar af gehaald en tag level=1 meegegeven. Nu nog eens van de lijn af. En de hoofdingang entrance=yes geven, maar dan de koppeling, welke adresnummers daar de ingang van is.
Wat zet je naast entrance=yes nog op die node.

Ook hier niet de identiteit van het bedrijf aangegeven, zodat een mogelijke icoon niet naar voren komt met naam
office=architect als voorbeeld aangegeven, maar is nog niet verwerkt

Er staat nog een nummer 10 node met meerdere bedrijven.
Maar zoals gezegd ik laat het even zo totdat ze het opgepakt hebben.

Overigens: waar moet de adresnode? Nu is dit vaak een losse node in het gebouw, maar het zou wel zo elegant zijn om dat op een node te zijn op de outline van het gebouw die ook building=entrance is; dan wordt je naar de entree geleid.

Uiteraard niet altijd bruikbaar (bij bedrijfsverzamelgebouwen met één entree of bijv winkelcentra), maar wat vinden jullie van het idee?

De node plaats je waar de ingang is van het pand

We hebben het al eerder over adresnodes gehad:

http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=28864