Naam een tikkie onduidelijk

Deze weg bij Ouddorp heeft in OSM de naam West Nieuwlandse Zeedijk, bij Google Maps heet hij West Nieuwlandsedijk, en de BGT noemt hem Groeneweg.
Wie weet daar meer van?

De camping heel eind verder langs die lange weg zegt nog wat anders

Westnieuwlandseweg 14

Maar bordjes heb ik niet gevonden en zeker zal er binnerkort hier een turbo rotondo op de OSM kaart gaan verschijnen. :grin:

Maar dat is een andere weg, en die heet West Nieuwlandseweg in OSM en BGT.

1 Like

Ja, maar Westnieuwlandseweg is een andere weg; GM, BGT en OSM zijn het daarover eens dat hij West Nieuwlandseweg heet. Alleen de localo’s denken er anders oveer, maar wat weten die nou! :smiley:

West Nieuwlandsedijk volgens NWB wegen

Tja. Wat nu? Niks doen denk ik dan! Er valt daar niks te adresseren, dus het valt mee.

1 Like

OT IIG, voor de weetgierigen, volgens m’n polderatlas, ca 10kg, is die polder en dus mogelijk de dijk van voor 1477, zo staat in de index.

:sunglasses:

Vragen bij BGT melding of ze op dat stuk ook Groeneweg willen zetten.
Als het anders is dan rolt daar wel een naam uit bij de interne vergelijking met de gemeentelijke BAG.
Is maar net wie de melding binnen krijgt.


Kan zomaar zijn dat het een andere naam heeft gezien ook de zuidzijde van de rotonde.
Provincialeweg, Ouddorp, is wel een openbare ruimte.
De Punt, zou dan ook niet geheel correct zijn.

Bagviewer kent geen West Nieuwlandse Zeedijk

Die naam is dan fout, misschien dat iemand de path bovenop het dijkje zo noemt.

Aanvullend:
wegen waterschap

De BGT is correct. De BGT bronhouder daar is W0655 (dat is een waterschap, volgens deze tabel is dat Waterschap Hollandse Delta).
NWB geeft een andere naam (West Nieuwlandsedijk), maar geeft ook aan dat de Wegbeheerder datzelfde waterschap is. Volgens de wegenlegger van Hollandse Delta is het de Groeneweg.
Verder is in de BAG onder OpenbareRuimtes in de Woonplaats Ouddorp alleen de Groeneweg te vinden, zowel West Nieuwlandse Zeedijk als West Nieuwlandsedijk komen (in de Woonplaats Ouddorp!) geen van beide voor. Ergo: het NWB en OSM hebben de verkeerde naam, de BGT toont de correcte.

NWB is niet heel betrouwbaar als het op correcte straatnamen aankomt, ik zie dat vaker misgaan.

De wegenlegger van het waterschap kan in theorie ook fout zijn. Het toekennen van straatnamen is een gemeentelijke bevoegdheid ongeacht wie de weg beheert.

De BAG Viewer zoomt als je Groeneweg aanklikt in op het gedeelte ten noorden van de T-splitsing met de West Nieuwlandseweg. NWB is het er ook over eens dat dat deel Groeneweg heet, de onduidelijkheid gaat volgens mij alleen om het deel ten zuiden van die T-splitsing.

Hier diverse bronnen die het met NWB eens zijn, waaronder het waterschap zelf:

Volgens BRT TOP10NL Wegdeelhartlijn geldt de straatnaam Groeneweg alleen ten noorden van die T-splitsing (voor de weg ten zuiden van de T-splitsing is geen naam ingevuld). Ook dat is consistent met NWB en met de BAG Viewer.

Jammer dat het budget voor de aanleg van de dijkwerken en de turborotonde geen ruimte bood voor het plaatsen van een straatnaambordje.