N44 en N14, wél of géén autoweg?

Goedenavond,
Ik meld me weer eens op het forum omdat er wat misverstanden zijn over de N44 en de N14 (Den Haag en Wassenaar).

De N14 is volgens de website van Rijkswaterstaat een autoweg. Ik had de N14 dus getaged als highway=trunk. Ene gebruiker knutblub had de weg weer in zijn geheel teruggezet naar highway=secondary. Waarschijnlijk heeft hij dat gedaan omdat er in het echt geen ‘Autoweg-borden’ (G3) staan. Terwijl Rijkswaterstaat zelf aangeeft dat het wél een autoweg is. Ook de Wiki-pagina The Netherlands roads tagging zegt dat alle N-wegen onder de 99 een autoweg zijn en dus met highway=trunk moeten worden getaged. Ondertussen heb ik de wegen wel weer teruggezet naar highway=trunk (wat juist is). Is het nou zo dat er aan het begin van een autoweg áltijd een G3 móét staan om te laten weten dat je op een autoweg rijdt?

De N44 is volgens Rijkswaterstaat een gebiedsontsluitingsweg, dus geen autoweg. Dat klopt ook, want er staan geen G3 borden en de weg ziet er ook helemaal niet uit als een autoweg. In tegenstelling tot dit geeft de eerder genoemde wiki-pagina aan dat dit wél een autoweg is (N-weg onder 99). Dezelfde mapper had ook de N44 aangepast naar highway=secondary. Opzich kan ik het deze keer wel begrijpen omdat het in het echt ook helemaal geen autoweg is, maar volgens de wiki wél. Ik heb het weer teruggezet naar highway=trunk, ik blijf voor nu toch maar de wiki volgen. Hoe zit dit nou?..

Blijkbaar zijn niet alle N-wegen onder de 99 een autoweg. Dit staat dus verkeerd op de Wiki. Hoe kunnen we dit het beste aanpassen?

Heb je in dit geval gevraagd aan knutblub waarom hij het wegtype had gewijzigd?

Persoonlijk ben ik van mening dat een weg getagd moet worden aan de hand van de fysieke werkelijkheid en niet aan de hand van een pagina op Internet. Dus als er geen autoweg borden staan is het geen autoweg en moet dan ook niet als zodanig getagd worden. Je kunt ook moeilijk vragen van alle automobilisten om eerst te googlen naar het wegnummer waar ze op rijden om te weten wat voor soort weg het is en wat dus de verkeersregels rondom snelheid en keren e.d. zijn.
In het geval van de N14 en N44 zou ik die dus niet als highway=trunk taggen en onze wiki daarop aanpassen.

Nee, maar ik had hem wel d.m.v. een bericht op zijn changesets te plaatsen, doorgestuurd naar dit topic.

De N44-zuid (gedeelte in Den Haag) is een belangrijk deel van de Haagse Stadsring (S101). Een S-weg zou ik volgens de wiki (als ik die nog kan geloven ;)) moeten taggen als highway=primary. Het noordelijke gedeelte zou ik ook taggen met highway=primary, want het is een doorgaande weg. Een beetje raar als daar opeens de value veranderd.

De N14 laat ik nog even zo:

Toch raar dat Rijkswaterstaat van wel zegt, terwijl er geen borden staan. Ik ga meteen contact met hun opnemen om te vragen of het nou wel een autoweg is of niet. Misschien maak ik er wel een heel groot punt van, maar ik wil nou toch eens het juiste antwoord weten.

Ik heb de wiki aangepast.

Hoi,

De website van Rijkswaterstaat en de Wiki zijn hier incorrect.
Zoals eerder gezegd is de website van RWS in dit geval eigenlijk ook niet echt relevant.

Stel dat daar zou staan dat de A2 een fietspad is, dan verandert dat niets aan de werkelijkheid van het bord "snelweg"dat er bij elke oprit staat en moet je echt wegblijven met je fiets.

*Over de N14 *
Bij de N14 staat geen bord Autoweg (G03), dus is het geen autoweg (en dus geen Trunk, maar Primary, zie verderop).
https://goo.gl/maps/33whvgonkMr

Gek genoeg mag je hier strikt genomen wel fietsen
(doe je ajb niet en map het ajb ook niet zo…)
de weg is namelijk alleen gesloten voor voetgangers (C16) en niet voor langzame voertuigen:
https://goo.gl/maps/33whvgonkMr

De aanvoerende weg is wel gesloten voor langzame voertuigen (C09), niet voor voetgangers)
https://goo.gl/maps/XynEobxuY9v

Dus als je op de aanvoerende weg loopt met de fiets aan de hand zou je volgens strikte uitleg va de borden op de N14 mogen fietsen…

De gemeente die het verlengde van deze weg beheert hebben dat beter bebordt:
https://goo.gl/maps/XvgjCbXnpfJ2

Ook klopt de snelheidsaanduiding op de N14 niet, daar waar de grote borden A1 “70” aangeven, geven de kleine versies daarvan die op de hectometerborden staan "50 aan…

*Over de Wiki *
Het criterium om de categorie Trunk te verbinden aan het bord Autoweg (G03) is prima:
autowegen kennen (door dat bord) per definitie hun eigen verkeersregels mbt toegelaten voertuigen en zijn vrijwel altijd doorgaans ook herkenbaar ingericht als doorgaande weg (vaak fysiek gescheiden rijrichtingen, soms ook ongelijkvloerse kruisingen etc).

De toelichting in de linker kolom (*N-weg t/m 99 (Autoweg) *) is echter incorrect.
De hoogte van het wegnummer geeft een indicatie van de wegbeheerder : nummers lager dan 100 zijn doorgaans (maar niet altijd) in beheer bij het Rijk, nummers hoger dan 100 zijn doorgaans (maar niet altijd) in beheer bij een decentrale overheid.
Dat geldt zowel voor A- als voor N-wegen

Maar er zijn ook wegen met een nummer lager dan 100 in beheer bij decentrale overheden (bijvoorbeeld het laatste stukje N44 en het eerste stukje A12, zie bijvoorbeeld "Wegbeheerders in PDOK). Dat is vaak zo gegroeid door overdracht van beheer, de laatste jaren ook veel in het oosten / noorden van het land.

Omgekeerd zijn er ook wegen met een nummer hoger dan 100 in Rijksbeheer (N915)

De wegbeheerder zegt niet per definitie iets over het wegtype:
er zijn gemeenten/provincies die snelwegen beheren (A270) en er zijn rijkswegen die geen autosnelweg of Autoweg zijn (N14).

Omgekeerd zijn er ook Autowegen die geen N-nummer hebben, zoals het verlengde van de N14 : https://goo.gl/maps/tTXgWA8Jrtk

Het wegtype wordt bepaald door de bebording ter plekke en niet door de wegbeheerder of het wegnummer.
(de A12 is pas na een paar kilometer een autosnelweg: https://goo.gl/maps/f7DUvcDtc472))

Naast wel/geen bord autoweg onderscheiden N-wegen zich ook van elkaar in functie/plek in het netwerk door de mate waarin deze met borden zijn gesloten voor langzaam verkeer.

Ik zal de Wiki hierop corrigeren daar waar die incorrect is en indien nodig een voorstel doen voor verdere verfijning.

Oke, dan zal ik dat als eerste aanpassen.

Dat heb ik nooit geweten… Weer wat geleerd :slight_smile:

Fijn dat je dat wilt doen!

Als je daar de weg op zou kunnen wel, maar als je er met de fiets komt dan word je veel eerder al weggeleid, bijvoorbeeld hier waar die overstekende fietser overduidelijk niet mag komen.
Op andere plekken word je impliciet verboden de weg te nemen omdat je het verplichte fietspad moet volgen. Wat dat betreft zitten er in Nederland wat impliciete regeltjes die niet in borden te vangen zijn maar die wel in JOSM met access= getagt moet worden (wat daar ook gedaan wordt).

Verder helemaal eens met je uitleg over autosnelweg.

Eens dat je daar niet mag fietsen (en grappig dat Streetview dat net heeft gekiekt!), maar lopen met de fiets aan de hand mag daar wel (zolang er geen bord C16 staat).
Het staat buiten kijf dat dat erg onverstandig is en dat het bij de meeste mensen gelukkig ook niet in hun hoofd opkomt om dat te doen.

Dat biedt inderdaad soelaas als de betreffende weg zelf voorzien is van een parallel fiets- of voetpad, maar niet als die voorzieningen niet langs die betreffende weg / die tak op het kruispunt lopen.

De regels waardoor fietsers/voetgangers worden gedwongen het fiets-/voetpad te gebruiken hebben betrekking op de plek op de weg. Het RVV kent een ruimer begrip van wegen dan we in OSM gebruiken (namelijk het geheel van wegen * met inbegrip van […] de tot die wegen behorende paden … *, zie art 1 Wegenverkeerswet).

Dat gaat dus wel over de parallele fiets- /voetpaden (die we in OSM als aparte Way benoemen), maar niet over andere wegen (bijvoorbeeld een andere tak op een kruispunt), elke weg kent zijn eigen ge- / verboden en alle met borden aangegeven ge-/verboden vervallen na elke kruising.

In het geval dat ik aanhaalde kan je nog wel aan discussie beginnen of je in RVV-termen fietspad dat parallel loop wel/niet als deel van dezelfde weg zou moeten zien, waardoor het van voetgangers door de rijbaan verboden zou zijn. Los van de vraag of dat zo is (beetje twijfel omdat de weg vrijwel gelijk ergens anders naartoe gaat), blijft de bebording op de rijbaan nog steeds de indruk wekken dat je er niet mag fietsen en wel mag lopen. Elders langs dezelfde weg heeft de wegbeheerder dat wel duidelijk opgelost.

Maar hopelijk blijft dit een theoretische discussie (-;
want je moet er niet aan denken dat iemand met de fiets in die tunnels terecht komt…

Ik heb vandaag bericht gekregen op mijn vraag aan Rijkswaterstaat:

Nu we dus op hun website kunnen vertrouwen, weten we zeker dat de N14 wél een autoweg is, al staan er geen borden. Wordt het dan tòch highway=trunk of niet…

Merkwaardig van RWS dat ze geen borden plaatsen om te voorkomen dat mensen te hard gaan rijden. Daar zijn vast ook wel andere methodieken voor…

Maar ik zou in dit geval tóch de bebording aanhouden die je op de Mapillary (en andere) foto’s kunt zien. En in dit geval dus níet kunt zien omdat ze niet geplaatst zijn. Immers, stel dat RWS de classificatie toch s besluit te wijzigen naar bijvoorbeeld stroomweg of iets dergelijks, wie krijgt dan te horen dat het is aangepast?

Conclusie: geen highway=trunk gebruiken in deze situaties.

Dan zal ik het zo laten.