N wegen t/m nummers 400 zijn toch primary?

Even een vraagje, staat vast wel ergens in de wiki, ik dacht dat N wegen t/m nummers in de 400 primary zijn.
Ik kom een changeset tegen https://www.openstreetmap.org/changeset/78815506#map=15/52.3956/5.8166&layers=N waarbij de gehele N310 over de Veluwe van primary naar secundary is gezet.

De mapper is zeer driftig aan wegclassificaties aan het sleutelen, misschien kan iemand, die iets meer thuis is in de wegenklasses daar nog eens naar kijken.

De richtlijn is dat wegen t/m N399 primary zijn inderdaad. Kwam ik tegen in een van de West-Betuwse draadjes.
Ik weet niet hoe strikt die richtlijn is, maar het is wel opvallend dat andere N3xx wegen die de 310 ontmoeten primary zijn.

Waarom de nabijgelegen N795 wel primary is kun je je ook afvragen. Die zou in principe secundary moeten zijn.

Zonder de situatie ter plekke te kennen: zou het kunnen dat van N-wegen in de loop der tijd, formeel of informeel, hun rang (primair, secundair, …) gewijzigd wordt? Dit zonder dat hun nummer meegewijzigd wordt?

Ik noem als voorbeeld een voormalige primaire weg door een dorp die door een ringweg met een ander wegnummer vervangen wordt voor doorgaand verkeer.

Hier zou duck-tagging van toepassing kunnen zijn.

Nee, dat betreft het hier niet.
De N310 is net de afgelopen jaren om Nunspeet heen gelegd en die omleiding wordt nu secondary gemaakt.

Zo’n geval hebben we wel bij Voorst waar de N345 afgelopen jaar om Voorst is gelegd, de oude route door het dorp is nu tertiary zonder N nummer.

Hier staat het:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging

Beste JeroenHoek, bedankt voor je mailtje. Ik zal mijn wijzigingen even toelichten.

De indeling primary-secondary-tertiary is wat mij betreft afhankelijk van veel factoren. Ik zou zeggen, N-wegen t/m 400 meestal primary. Maar de N310 loopt door 60-zones, door een relatief groot aantal bebouwde kommen, en in Elspeet zelfs door een 30-zone. Het is een weg die niet echt een interregionale functie heeft. Heel anders dus dan bijvoorbeeld de nabijgelegen N302: een duidelijk interregionale weg waarop je lekker door kunt kachelen. Dat verschil mag zeker zichtbaar gemaakt worden door de N302 te classificeren als primary en de N310 als secondary.

Voor de N-wegen met nummers boven de 400 geldt het omgekeerde: meestal secundary. Maar de N795 heeft een interregionale functie (verbinding tussen snelwegen) en doet ook qua weginrichting niet onder voor het Veluwse stuk van de N302. Daarom is het m.i. terecht geclassificeerd als primary.

Natuurlijk kunnen we er ook voor kiezen om nummers lager dan 400 standaard te classificeren als primary. Maar dat heeft weinig toegevoegde waarde: dat stukje informatie kun je vanzelfsprekend uit het wegnummer halen. Het is veel waardevoller dat een kaart laat zien wat de belangrijkste doorgaande wegen zijn, zodat de hoofdroutes/meest logische routes het meest in het oog springen.

Ik begrijp wat je zegt, maar ben het niet met je eens, in grote steden als Amsterdam hebben ze ook 30km wegen als primair, primair betekend ‘eerst of belangrijk’ dus de N310 is een belangrijke hoofdverbinding i die omgeving, door deze te declasifiseren zeg je nu eigenlijk dat er geen primaire verbinding meer in die omgeving is, dat lijkt mij niet de bedoeling, in Nederland zijn alle regionale wegen onder n400 aangelegd als primaire verbinding tussen dorpen en steden, waar geen snelwegen zijn. Of als verbinding vanaf de snelweg. Ik zou voorstellen dit ook zo te laten en niet ineens op basis van snelheid belangrijke wegen te declasifiseren

Bedankt voor je reactie! Voor alle duidelijkheid, ook de maximumsnelheid is niet doorslaggevend, het is een optelsom van factoren. In grootstedelijk gebied kom je tot een andere beoordeling dan op de Veluwe.

Kijk maar eens rond. Net aan de overkant van het Veluwemeer is de N306 geclassificeerd als secondary. Dat is niet mijn werk, maar ik begrijp die keuze wel: het is een bijzonder rustige weg. Het stuk van de N310 tussen Nunspeet en het Uddelermeer was ook al geclassificeerd als secondary. Dat is evenmin mijn werk, maar degene die het gedaan heeft was volgens mij goed op de hoogte van de lokale situatie, want in de loop van de tijd zijn er steeds meer maatregelen genomen om het interregionale verkeer van die weg te weren (geen zware vrachtwagens door twee dorpskernen enzo).

Ik denk dus dat ik aansluit bij de bestaande praktijk als ik af en toe een uitzondering maak of een update geef omdat de situatie gewijzigd is. Ik doe dat alleen op plaatsen die ik goed ken.

De N310 is de hoofdverbinding voor dit deel van de Veluwe en ook de rondweg rond Nunspeet. Daarom alleen al moet hij primary zijn.
Er zijn veel meer primary’s die 30 km/h of 50 km/h zijn, dat doet niets af aan de verbindingsfunctie van zo’n weg

Asap terug naar primary zetten.

En geen eigen interpretaties aub. Dan kom je in een oeverloos gediscussieer van “ik vind dat” en “jij vind dat”
Dat gaat niet werken.
We hebben een keurige afspraak in OSM en het is voor alle duidelijkheid beter je daaraan te houden.

De N795 is door de provincie om haar moverende reden als N795 gezet en daarmee dus een secundary weg. Als de provincie vindt dat de N795 belangrijker is, dan had ze deze wel een hoger wegnummer gegeven.

Mogelijk wil de provincie juist dat de verbinding A28-A50 via de N309 loopt en niet via de N795.
Dat bereik je dus door de N795 secundary te laten zijn.

Een vergelijkbare situatie zie je bij Voorst.
Daar wijzen de wegwijzers naar de A1 via de N345 en niet via de N790.
Maar de snelste weg naar Twente - Voorst is toch via de N790, Zutphenboerlaan, Soerhuislaan, Knibbelallee. Alleen zo wil men de verkeersafwikkeling niet hebben.

Beste dvdhoven,
Ik ben door ene JeroenHoek per mail vriendelijk uitgenodigd om mijn wijzigingen toe te lichten en dat doe ik graag. Maar je reactie komt op mij een tikje onvriendelijk en “bevelend” over en dat levert geen prettige samenwerking op.

Ik neem de hier aangedragen argumenten graag in overweging bij mijn toekomstige wijzigingen, maar als het moet op basis van “regels zijn regels” en “bevel is bevel” ben ik weg.

Ik wil tot slot benadrukken dat het niet mijn werk is dat het deel van de N310 tussen het Uddelermeer en Nunspeet secundary is, en ik dacht dat ik ook niet degene ben geweest die de N795 primary heeft gemaakt. Er zijn nog veel meer voorbeelden te vinden. Ik sluit mijns inziens gewoon aan op de bestaande praktijk om de situatie per geval te beoordelen.

Beste josq,

Het gaat nu puur even om het stuk N310 bij Elburg en Nunspeet dat je gewijzigd hebt. Zou je kunnen aangeven waarom je dat gedaan hebt? Het gaat hier namelijk - zoals al opgemerkt - om de nieuwe rondweg, die verkeer uit de kom van Nunspeet moet halen. En daarom dient dit hele stuk zoals al gezegd primary te blijven.

Ik lees dat je moeite hebt met de regels van OpenStreetMap. Maar die zijn er niet voor niets. Als iedere mapper dingen gaat interpreteren en aanpassen -zonder overleg, dan schaadt dat de kwaliteit van de gegevens (en het werk van anderen).

Ik denk niet dat we een weg die zich door een dorpscentrum slingert, waar de maximum snelheid 30 km/h is en middels verkeersremmers (stoplichten, drempels, chicanes, versmallingen etc.) deze afgedwongen wordt én bovendien middels een latere rondweg of dergelijks het doorgaand verkeer blijkbaar om het dorp geleid wordt, dit stuk weg, onafhankelijk van de nummering of historie als primary getagd moet worden.

Immers, als navigatiealgoritmes op basis van ‘primary’ auto’s door het dorp routeren, dan is de tagging duidelijk fout.

Ik vind dat OSM juist beter moet zijn dan overheidstagging indien de situatie dit vereist. Er bestaan al dogma’s genoeg in de wereld.

N.B.: Ik ken de situatie ter plekke niet, maar vind dit voor dit algemene betoog niet relevant.

De overheidstagging is allang veranderd natuurlijk: Duurzaam Veilig concept.
Ik denk dan ook dat OSM iets achter loopt bij de nieuwe classificering. Ik zou de indeling niet meer afhankelijk willen maken van het nummer maar van de klasse: gebiedsontsluitingsweg->primary, erftoegangsweg type I->secundary, erftoegangsweg type II->tertiary. In grote lijnen zal er dan weinig veranderen.
Is er een rondweg dan schuift primary naar de rondweg. Blijft de weg door een dorp de gebiedsontsluitingsweg dan blijft het primary ook al gelden er snelheidsbeperkingen.

Gezien de argumenten die hier gegeven zijn ben ik bereid om het stuk N310 van Nunspeet tot Elburg weer terug te veranderen naar primary. Dat wil zeggen, zodra ik zin heb om weer aan OSM te werken. Iemand anders mag het ook doen.

Wel blijf ik bij mijn argumenten dat we ons niet louter moeten laten leiden door een nummertje. Dat soort blinde keuzes moeten we maar overlaten aan maps die op basis van algoritmes worden samengesteld. OSM wordt door nadenkende mensen gemaakt en dat mag best blijken.

Ik ben het met de drie voorgaande schrijvers eensch. We moeten met onze tagging niet zwartwit vasthouden aan de nummering van de overheid.

Het blind volgen van N-nummers is inderdaad niet altijd het beste idee, maar ook het blind volgen van de Duurzaam-Veilig-classificatie is dat niet. In principe zou volgens Duurzaam Veilig de vorm van de weg van de functie af moeten hangen, maar vaak hebben ook ruimtegebrek en kosten veel invloed. Zo kan een gebiedsontsluitingsweg ineens onderbroken worden door een erftoegangsweg, omdat er niet genoeg plek was. In OSM hoort de weg dan gewoon dezelfde classificatie te behouden. De functie verandert namelijk niet.

Daarnaast sluiten classificaties van gemeenten soms niet op elkaar aan en gebruiken gemeenten allerlei subclassificaties zoals GOW-1/2/A/B, ETW-1/2/A/B, wijkontsluitingsweg, etc. die niet in elke gemeente hetzelfde worden gebruikt.

Ook worden soms in een enorm gebied alle wegen als erftoegangswegen geclassificeerd, terwijl er wel een bewegwijzerde route naar de dorpen erin loopt. Die bewegwijzerde route zou dan vaak highway=tertiary zijn en de andere wegen highway=unclassified, terwijl het allemaal erftoegangswegen zijn.

Dat vind ik wel een goede observatie. Bij mij in het buitengebied zie ik soms bewegwijzerde routes die mij niet altijd logisch lijken. Maar door zulke wegen niet als unclassified maar als tertiary te taggen ondersteun je die bewegwijzering wel.