Missende afslagbeperking

ImproveOSM geeft de melding “missende afslagbeperking” voor deze en soortgelijke kruisingen waarbij een weg met een grote middenberm (en dus twee aparte eenrichtingswegen) samenkomen. Wat moet in dergelijke gevallen worden gedaan wat het is inderdaag niet wenselijk/toegestaan om hier een bijna 180 graden bocht te maken.

Als het niet is toegestaan dan zal dat staan aangegeven. Wenselijkheid is subjectief en daardoor niet mapbaar. Zodra een bestuurder daar wil keren is er sprake van wenselijkheid.

Volgens mij is er een doorgetrokken middenstreep ( streetview ) dus is er geen sprake van een afslag of kruising, maar van twee gescheiden rijbanen.

Het is één rijbaan met gescheiden rijstroken, dus een enkele way. In het dagelijks spraakgebruik worden rijstroken en rijbanen vaak door elkaar gehaald, maar juist hier is het onderscheid belangrijk.

Als er linksboven een doorgetrokken streep is tussen de rijstroken, mag je volgens mij deze streep niet overschrijden en dus niet keren. Dan is een afslagbeperking dus op zijn plaats. Het ontbreken van een dergelijke afslagbeperking is meestal niet zo erg, omdat de kortste route toch niet deze route volgt.

Als er geen doorgetrokken streep is, mag je wel keren (ook al is dat niet wenselijk) en hoort er dus geen afslagbeperking.

Dat klopt, maar voor de volledigheid is een afslagbeperking hier wel op zijn plek toch?

Inderdaad, zolang er een doorgetrokken streep is, is een afslagbeperking op zijn plek.

Gedaan, dankjewel voor de hulp

Andere benadering. Discussie, of deze tag hiervoor gebruikt kan worden.

Er staat geen bord, op die basis geen afslagbeperking (relatie), doorgetrokken witte streep, doorgetrokken witte streep zou getagt moet worden met een overtaking=no (OSM key keuze benaming) Dan is keren op de weg, ook niet toegestaan.
Men zou dan kunnen redeneren, dat een afslagbeperkingsrelatie niet nodig is. Dit zouden de programma’s op kunnen pakken, wanneer je uit een lane=1 oneway=yes komt, naar een lanes=2 (of meer) weg.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:overtaking

Mag ik dan op alle snelwegen overtaking:hgv=no taggen? :smiley:

Er is een afslagbeperking, als je in werkelijkheid niet mag afslaan van de ene way naar de andere way. Niet mogen afslaan kan zowel door verkeersborden als markeringen worden aangegeven. Er kan dus ook een afslagbeperking in OSM nodig zijn als er geen bord staat.

In dit geval is er, zelfs met de oneway-tags, in de OSM-data een mogelijkheid om af te slaan tussen beide eenrichtingswegen (dus te keren). Dat is in werkelijkheid niet toegestaan door de doorgetrokken streep (markering), dus er is een afslagbeperking nodig.

Op een wegvak is de doorgetrokken streep inderdaad een inhaalverbod, wanneer je slechts één rijstrook per richting hebt, maar op kruisingen kan het ook voor een afslagbeperking zorgen.

“op die basis” ik schrijf niet dat er geen afslagbeperking is, of de benoeming keerbeperking.

Dat is zo’n punt tot waar laat je de tagging door lopen, tot aan het kruisingspunt node of knip je de weg. Waar de doorgetrokken belijning echt stopt. Over gaat in andersoortige belijning. Meestal onderbroken.
“maar op kruisingen kan het ook voor een afslagbeperking zorgen”
Dan kom je gelijk bij het punt, hoe correct taggen, hoe zal een routeerder daar op in spelen.

Volgens mij, heb je met het voorstel van Allroads een probleem om correct “afslag” en “keren” te definiëren.
In België is het mogelijk dat je niet mag inhalen, doch wel afslaan om een inrit aan de overkant in te rijden (korte stippellijntjes). Op die manier kan je ook keren. Ik denk dus dat het moeilijk wordt om die informatie uit de overtaking-tag te halen.

i.v.m. de “kortste weg”, ik heb al dikwijls de boodschap “nu keren” gehoord als ik de afslag voordien gemist heb (of opzettelijk ben doorgereden), op zulke plekken waar de 2 oneways terug samenkomen. Een afslag beperking (relatie) verhindert dat.

Het is niet zo dat ik het “voorstel”, het is meer een gedachtegang, discussie, hoe hier tegen aan te kijken.
Bij uitrit, zouden twee knippen komen in de weg, dat tussenstuk geen overtaking=no.

Behalve als dit voorafgegaan wordt door bord F1 of F3 In het laatste geval wordt het dan overtaking=yes en overtaking:hgv=no

En moet ik deze afslagbeperking dan weer verwijderen?
https://www.openstreetmap.org/node/47381993#map=17/52.76524/6.94062
https://goo.gl/maps/mK6UYP7vYH3jcEew7

Geen probleem mee dat je dit in de groep gooit. Het probleem lijkt me dat “overtaking=no” niet altijd betekent dat je niet mag afslaan of keren. In de straat waar ik woon, staat er enkel een inhaalverbodsbord. Er is geen doorlopende witte lijn. Je mag er dus wel afslaan naar een oprit aan de andere kant, of zelfs keren.

Verder heb je in België dus ook de korte stippellijnen, die inhalen verbieden, maar niet het afslaan. Ook heb je dikwijls verdrijfvakken die onderbroken zijn (bij rotondes, of in situaties zoals in de OP), zodat mensen kunnen afslaan naar een oprit, maar waar je ook weer niet mag inhalen.

Omdat je dus uit “overtaking=no” niet automatisch kan afleiden dat je niet mag keren, heb je een andere manier nodig om het keerverbod in kaart te brengen. Daarvoor hebben we enkel de afslagbeperking relatie.