Missende access tags op militair terrein

Met een Overpass query ontdekte ik dat we een aantal wegen zonder access=* tags hebben op militaire terreinen. Dit gaat om verschillende typen situaties; soms zijn de toegangswegen wel met access=* getagd maar ontbreken deze tags middenin het terrein, soms gaat het om wegen en paden langs militair terrein waar eigenlijk de grens van het militair terrein verlegd moet worden en soms kun je volgens OSM onterecht een basis of kazerne betreden.
Kortom, hier kunnen we nog wat verbeteren.

Oefenterreinen heb ik in mijn query buiten beschouwing gelaten, aangezien die standaard opengesteld zijn: bron. Ik heb wel enkele oefenterreinen waarop alle paden nog zonder access getagd zijn met access=permissive getagd op basis van deze bron.

Oei, de enige fouten die ik kan vinden zijn degene die je zelf hebt aangebracht (Willem III kazerne Apeldoorn). Hopelijk kom ik er nog een keer aan toe.

Oeps! :sweat_smile: Dat gebeurt ook wel eens.