maxspeed:type=NL:urban door streetcompleet op 30km/u wegen

Een van de vragen van streetcompleet is welke snelheid geld er op een stuk weg. Een van de antwoorden is “geen bord, pas de standaard regels toe” en vervolgens kun je binnen of buiten bebouwde kom selecteren. Als je dan binnen selecteert dan voegt hij aan die weg toe maxspeed:type=NL:urban. Volgens wiki (onderstaande afbeelding), betekend dat een snelheid van 50km/u.

Als ik de volgende regels in overpass-turbo.eu plaats dan blijkt dat ik niet de enige ben die onbewust daardoor de verkeerde snelheid heeft toegevoegd aan wegen waar zeker weten geen 50 maar 30 km/u geld.


way["maxspeed:type"="NL:urban"]["highway"="residential"];
(._;>;);
out;

way["maxspeed:type"="NL:urban"]["highway"="living_street"];
(._;>;);
out;

Dit resulteert in 278 wegen. Een deel ervan zal terecht 50km/u hebben maar een deel ook niet. Het is geen groot aantal maar als gevolg hiervan staan er toch een aantal snelheden in Nederland fout op OSM dus ik wou het toch even hier posten. Mijn eigen fouten in wageningen zal ik zelf corrigeren.

Ondertussen is de standaardregel (80 km/uur buiten de bebouwde kom, 50 km/uur in de bebouwde kom) in mijn omgeving de uitzondering.

Een paar verbindingswegen tussen de dorpen zijn 80 km/uur wegen (ze staan in het bestemmingsplan), de rest (buiten de bebouwde komt) valt in een 60 km/uur zone.
Binnen de bebouwde kom is soortgelijks: Een paar 50 km/uur wegen voor het doorgaand verkeer, de rest ligt in een 30 km/uur zone.

Nouja, de snelheid hangt af van de wegcategorie en daar houdt NL:urban en dus ook streetcompleet geen rekening mee want die zet alles op 50.

  • Gebiedsontsluitingswegen (50 binnen kom, 80 buiten kom)
  • Erftoegangswegen (30 binnen kom, 60 buiten kom).
  • woonerf (15 binnen kom)

Binnen de kom is tegenwoordig alles 30 met uitzondering van de hoofdwegen die zijn 50.

Na circa 3 jaar bezig te zijn met OSM is mijn ervaring dat iedere wijziging door Streetcomplete als verdacht moet worden aangemerkt.
De gebruikers van Streetcomplete maken te veel fouten, niet alleen met de snelheid maar ook vragen mbt eenrichtingsverkeer leiden vaak tot foutieve wijzigingen in OSM.

Dat kun je Streetcomplete niet verwijten, maar de gebruiker opvoeden zodat hij de plaatselijke situatie in ogenschouw neemt en daarop zijn antwoord baseert in plaats van klakkeloos het antwoord in te vullen blijft een moeizame zaak.

Voor een groot deel zijn zij inderdaad niet verantwoordelijk. Toch kunnen ze een stuk transparanter zijn over welke tags ze wijzigen als een gebruiker een vraag beantwoord or hun vraag anders opbouwen. Ondanks dat ik iedere straat bezoek die ik in streetcompleet wijzig, heb ik (onbewust) alsnog fouten gemaakt in de snelheid. Ik zie onderstaand venster voor een snelheidsvraag en ik was niet fout door aan te klikken “pas standaard regels toe” omdat er geen bord aangeeft dat je 30 moet rijden (in die straat in ieder geval). Ik zal streetcompleet ook hierover een verbetering sturen.

Wat gaat er dan fout? Misschien dat ik dat ook kan melden als het iets is wat streetcompleet kan oplossen.

Is het misschien een idee om een soort pagina op te stellen enkele punten van StreetCompleet aankaart die dan in het welkomsbericht richten nieuwe (streetcompleet) mappers kan worden gestuurd?

cartographer10, Het spijt mij maar je geeft zelf de beste illustratie van wat er fout gaat:
Je weet het antwoord niet, zoals velen die zich niet meer bewust zijn dat ze in een zone rijden met een snelheidsbeperking.
Dat is menselijk en gaat meestal goed, er is toch geen controle.
Maar als je het antwoord niet weet, moet je ook geen antwoord invullen !

En dat zou dus bij het starten van Streetcomplete in beeld moeten komen als algemene waarschuwing.
“Weet je het antwoord niet, dan niets invullen.”
Of woorden van gelijke strekking en misschien iets vriendelijker uitgedrukt?
:slight_smile:

Als je daar verder over door denkt:

Ieder lijstje met antwoorden zou dus moeten beginnen met:
“Ik weet het niet”

Ik heb een aantal verbetering, waaronder dit voorgesteld aan de ontwikkelaar. Ze hebben momenteel al een tutorial in het begin die aangeeft vul “ik weet het niet” in als je het niet weet. Ook zit er momenteel een extra check in die de gebruiker alert maakt dat ze in een zone kunnen zitten. Maar ondanks die check heb ik ook nog fouten gemaakt.

Maar moeten we de fouten van die gebruikers oplossen en zo ja hoe want feit blijft dat er nu informatie fout staat op OSM

Als ik het zo bekijk dan kunnen alle tags “maxspeed:type=NL:urban” verwijderd worden uit de database.
In ieder geval in NL.
Wie kan en wil dat doen ?

Dat lijkt me nu ook weer wat grof. ALs ik de overpass resulaten bekijken zijn er ook een aantal wegen waar gewoon 50 geld. Als je onderstaande query uitvoert dan zie je bijvoorbeeld in Rotterdam veel wegen waar 50 lijkt te gelden.

way["maxspeed:type"="NL:urban"]["highway"="residential"];
(._;>;);
out;

Wel zijn er 2 woonerven waar nu NL:urban geldt. Die zijn uiteraard wel fout.

way["maxspeed:type"="NL:urban"]["highway"="living_street"];
(._;>;);
out;

De ontwikkelaar heeft nu alleen de optie voor woonerf zichtbaar gemaakt en vervolgens het topic gesloten dus ik verwacht helaas geen verdere wijzigingen zoals het verplaatsen van de “ik weet het niet” knop. Hij gaf aan dat in het begin in de tutorial wordt aangegeven “ik weet het niet” in te vullen bij twijfel of als je het niet weet en dat lijkt hem voldoende.