Maximumsnelheid bromfietsen: maxspeed:moped?

Lieve mensen, bedankt voor het meedenken en de tips. Mijn excuses voor de verlate reactie.

Samenvattend zijn er twee mogelijkheden om de maximumsnelheid voor bromfietsen aan te geven:

zone:traffic
Hiermee geef je aan of een weg / fietspad binnen of buiten de bebouwde kom ligt, waaruit de maximumsnelheid af te leiden is.

maxspeed
Door deze tag te gebruiken op fietspaden, kun je voor bromfietsen de maximumsnelheid aangeven. Het voelt voor mij persoonlijk echter niet helemaal logisch om zo’n algemene tag te gebruiken voor een specifiek voertuig als een bromfiets. Ik kan me ook voorstellen dat iemand die het tegenkomt op een fietspad (en niet op de hoogte is van het nut ervan) het idee zou hebben dat het gaat om een misplaatste tag en het zou weghalen. Wellicht was mijn idee om maxspeed:moped te gebruiken zo gek nog niet, want daarmee zou je het ongewenst (maar goedbedoeld) weghalen van tags zoveel mogelijk voorkomen.

Voor beide methodes geldt:

  • Er zijn geen principiële bezwaren tegen het gebruik ervan; het is niet fout.
  • Ze worden (voor fietspaden) niet of nauwelijks toegepast, dus het verkrijgen van enige dekking vereist veel werk.
  • ‘De’ bebouwde blijkt niet overal duidelijk gedefinieerd, waardoor het lastig kan zijn om accuraat te taggen.
  • De meerwaarde is niet universeel. In de eerste plaats omdat het merendeel van de weggebruikers geen bromfiets bezit, maar ook omdat niet iedereen geïnteresseerd is in het accuraat inschatten van reistijd (mijns inziens het belangrijkste doel). Correcte tagging van waar je met je bromfiets wel en niet mag rijden is verre van compleet en heeft een hogere prioriteit. En zelfs daar hoeven we geen massa’s enthousiasme voor te verwachten, want blijkbaar is een bromfiets-routeplanner ook voor commerciële partijen nog niet interessant.

Waar ik tot slot benieuwd naar ben is welke methode jullie voorkeur heeft. Welke zou je zelf gebruiken? Wat zou je het liefste zien? Wat zou je aanmoedigen?

  • zone:traffic
  • maxspeed
  • maxspeed:moped

0 voters

maxspeed is erg verwarrend als er om wat voor reden dan ook andere (motor)voertuigen van het fiets/bromfietspad gebruik maken. En voor mofa is het ook weer anders dan voor moped (en bicycle heeft standaard helemaal geen maximumsnelheid).

Er worden inmiddels flinke vorderingen gemaakt met het taggen van zone:traffic (en heeft meer toepassingen dan alleen bromfietsmaximumsnelheid). maxspeed:moped kan in theorie bovenop zone:traffic maar heeft dan in feite geen toegevoegde waarde meer.

1 Like

Gaan we maxspeed:moped dan alleen gebruiken op (brom)fietspaden? Lijkt me dat je dan ook andere wegen mee moet nemen. Dat zou echter betekenen dat op elke 50 km/u-weg (en hoger) waar bromfietsen mogen rijden ook maxspeed:moped=45 moeten taggen.
Ook ben ik een beetje bang wat hierna komt, gaan we voor alle trekkers taggen waar ze 25 en 40 km/u mogen rijden? Of voor alle gehandicaptenvoertuigen dat ze 6 km/u mogen op het voetpad en trottoir?
De regels in Nederland zijn niet super ingewikkeld en eigenlijk altijd af te leiden van het type weg (rijbaan, fietspad, etc.), of je binnen of buiten de bebouwde kom bent en de ‘reguliere’ maximumsnelheid. Voor een router specifiek gericht op bromfietsen lijkt het me niet ingewikkeld om de maximumsnelheid te bepalen met OSM-data, mits we de bebouwde kom duidelijk aangeven.

Kort samengevat: volgens kunnen we bijna alle bijzondere gevallen samenvatten in één tag, namelijk zone:traffic. Uiteraard in combinatie met de reeds bestaande tagging. Qua onderhoud lijkt me dat dus het meest realistische om op nationale schaal te doen.

2 Likes

De afgelopen maanden heb ik veel zone:traffic tags toegevoegd. Een deel m.b.v. survey en een groter deel m.b.v. recente Mapillary-beelden. Daarbij heb ik ook het onderscheid tussen G11- en G12a-fietspaden toegevoegd en veel verouderde snelheidslimieten (nieuwe zone-30/60 of verplaatste komgrens) aangepast.

Het toevoegen van zone:traffic kan dus nutteloos voelen, maar als er tegelijkertijd andere informatie wordt toegevoegd en geüpdatet dan lijkt het mij zeer nuttig.

3 Likes

Bij maxspeed is er een bord en bijbehorend verkeersbesluit voor een gebied. Je kunt dus niet zomaar de snelheid veranderen. Maar bij de fietspaden kan dit wel, als de ambtenaren morgen zeggen dat je opeens 35 mag i.p.v. 30, dan moeten wij weer alles aanpassen.

Ook is er geen ground truth voor de maxspeed er staan imers geen snelheids borden langs de fietspaden. Maar of een fietspad binnen of buiten de bebouwde kom ligt kan wel in het veld bepaald worden.

Daarom ben ik voor zone:traffic.

Die argumenten gaat niet helemaal op, we taggen tenslotte ook maxspeed=50 binnen de bebouwde kom, zonder dat er overal 50 km/u-borden staan. Ook het van de een op andere dag aanpassen is wel heel erg kort door de bocht.

Nee klopt je hebt gelijk, maar zou het mogelijk niet beter zijn om zowel zone:traffic en maxspeed:moped te taggen? Als we dan ooit de snelheid aan moeten passen dan is dat makkelijker te doen en te controleren.