Maximumsnelheid bromfietsen: maxspeed:moped?

Sinds kort zijn mijn partner en ik de trotse bezitters van een elektrische scooter. Prima ding; we hebben er al veel plezier van. Iets wat we wel missen is de mogelijkheid om te navigeren. Als je aangeeft dat je een fietser bent wordt je naar wegen gestuurd waar je niet mag komen, hetzelfde als je aangeeft een auto te zijn. En een zinnige reistijd komt er al zeker niet uit. Ik hou me aanbevolen voor tips, maar ik heb niets gevonden dat praktisch bruikbaar is.
Een betere wereld begint bij jezelf, dus ik ben aan de slag gegaan om een bromfiets-profiel in elkaar te zetten voor OsmAnd. Dat lijkt op zich wel te lukken. Als gevolg ervan ben ik de laatste tijd al bezig om de wegen rondom routes die ik (vaker) rij goed te taggen. Tot zover de inleiding.

De maximumsnelheid voor bromfietsen laat zich als volgt samenvatten: 45 op de rijbaan (tenzij daar een lagere maximumsnelheid geldt natuurlijk), 40 op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom en 30 op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom.
Voor zover ik weet is er geen (betrouwbare) manier om op basis van OSM-data te bepalen of een way in de bebouwde kom ligt of niet (er is wel een zone:traffic maar die wordt niet veel gebruikt, in ieder geval niet op fietspaden in Zuid-Holland), dus het lijkt erop dat er data aan OSM toegevoegd moet worden. Wellicht is het verstandiger om de maximumsnelheid voor bromfietsen expliciet te taggen als die afwijkt van de algemene maxspeed of het limiet van 45 km/h van het voertuig zelf. Ik kom dan uit op maxspeed:moped, maar die tag wordt nog niet gebruikt.

Hebben jullie nog andere waardevolle inzichten? En is er bezwaar tegen het gebruik van maxspeed:moped?

Ik zou niet zo’n punt maken van die maximum snelheid v.w.b. de reistijd. Als je toch al een profiel maakt in OSMand pak dan een gemiddelde snelheid voor brom/fietspaden van, zeg 35. Gros van de brom/fietspaden ligt toch buiten de bebouwde kom.

Dit is een goede reden om allereerst zone:traffic veel uitgebreider te taggen. Zodra zone:traffic goed dekkend is kunnen we bezien of het wel of niet zinvol is om daarnaast ook maxspeed:moped toe te voegen (die zouden we t.z.t. zonodig geautomatiseerd kunnen afleiden van zone:traffic).

Als zone:traffic een nuttige tag is voor dit soort zaken wil ik die voortaan best meenemen.

Taggen we dat dan op alle wegen?
Over het algemeen kan je aan de maximumsnelheid afleiden waar je bent (60 en >70 is altijd bubeko).
Daar heb je dan natuurlijk weer niks aan voor (brom)fietspaden, want daar taggen we die maxspeed niet. Dus moet je ook alle highway=cycleway meenemen. Dat is wel veel werk dan. Hoewel voor veel wegen het natuurlijk vrij eenvoudig te bepalen is en je alleen bij de grenzen van de bebouwde kom moet opletten.

Overigens zouden we ook gewoon direct maxspeed kunnen taggen op (brom)fietspaden; 30 bibeko en 40 bubeko.
Volgens mij moet het dan vrij eenvoudig zijn om af te leiden hoe hard je mag:

maxspeed < 45 : maxspeed
maxspeed => 45 : 45

Voor snorfietsen geldt hetzelfde maar dan met 25 (maar dat zal veel minder een probleem zijn).

Een ander probleem lijkt me dat, voor Zuid-Holland, maar 41.3% van de fietspaden is voorzien van moped=yes/no, zie taginfo.

Die informatie is prima op te vragen via de verkeersbordenkaart maar, voor Zuid-Holland zou het wel betekenen nog 44471 - 18371 = 26100 “ways” bijwerken.

Wat betreft de maximum snelheid voor moped is het enige “probleem” G12 fietspaden, voor normale wegen is maxspeed prima.

De vraag is inderdaad wat goed is voor fietspaden, even door highway=cycleway#combinations voor Nederland gelopen dit zijn de maxspeed gerelateerde tags die ik vond:

  • maxspeed=30 (0.28%)
  • maxspeed=50 (0.07%)
  • maxspeed=60 (0.04%)

Ik zie geen enkel fietspad gemapt met zone:traffic of source:maxspeed.

De getallen voor higway=cycleway+maxspeed zijn zo laag dat je het als tagging probleem kan zien.

Mocht je toch de maxspeed willen weten, dan zou ik met de huidige data voor een andere methode gaan:

zone:traffic met NL:urban en NL:rural is niet zo’n raar idee, maar als mensen dit groot willen aanpakken zou ik er voor pleiten om data consumers middels documentatie te stimuleren NL:urban (of het gedrag daarvan) als uitgangspunt te nemen als zone:traffic ontbreekt. Er zijn veel meer OSM way-segmenten voor wegen en paden binnen de bebouwde kom dan er buiten. Zo kun je als mapper ook na de eerste zone:traffic=NL:urban stoppen in een stad.

Buiten de bebouwde kom zou ik de focus leggen op fietspaden en wegen van unclassified/residential en hoger.

Doe je dat niet, dan heb je een wegennetwerk waar constant zone:traffic gaten in vallen.

1 Like

En 60% heeft geen G11, G12a of G13 bord. Lijkt me dat toevoegen van zone:traffic niet dekkend gaat worden voor de 44.000 fietspaden in Z-Holland, laat staan in de overige 190.000 fietspaden in Nederland.

Wat betreft het (mogelijk) mappen van zone:traffic met NL:urban en NL:rural: Hoe goed zijn de binnen/buiten de bebouwde grenzen gedefinieerd in Nederland? Het lijkt me logischer om deze grenzen te mappen dan zone:traffic op fietspaden en wegen van unclassified/residential en hoger.

Even Ohsome gevraagd om wat data van Zuid-Holland wat betreft G11/G12a/G13:

Screenshot_20221005_204604

Ja, beide lijnen lijken elkaar nog niet binnenkort te gaan raken…

Ik probeer vaak wel G11/G12a/G13 toe te voegen als er fietspaden in mijn download voorkomen. Makkelijk te doen met de verkeersbordenkaart en een extra NL-Fiets button in Josm

NL-Fiets button aan Josm toevoegen

  • Dan Preferences → Toolbar. Selecteer Traffic_sing_NL en gebruik de “middelste knop” om hem naar de Toolbar link te verplaatsen

Screenshot_20221005_205829

Hierna zou je een NL Fiets button moeten hebben:

Screenshot_20221005_210311

1 Like

Helemaal mee eens, milieu zones staan ook niet op wegen.
Kan dit gebruikt worden? Map Viewer

1 Like

Er zijn verschillende definities van bebouwde kom voor verschillende wetten. Je Map Viewer-link geeft niet de verkeerskundige bebouwde kom aan.

De verkeerskundige bebouwde kom is helaas niet zoals een milieuzone te mappen; er zijn geen precieze grenzen (tussen de wegen in) en het komt veelvuldig voor dat wegen binnen de bebouwde kom en wegen buiten de bebouwde kom elkaar kruisen, zelfs gelijkvloers (fietspaden).

Aanvankelijk was de gedachte dat het mappen van elk traffic_sign=city_limit voldoende zou kunnen zijn, maar in de praktijk werkt dat niet omdat er maar één bord hoeft te ontbreken en je bebouwde kom is “lek”. En borden ontbreken zowel in OSM als in werkelijkheid. Vandaar dat men met zone:traffic=* op ways is begonnen.

Op zich hoeft zone:traffic=* niet eens compleet dekkend te zijn om bruikbaar te zijn, als je er eenmaal voldoende van hebt kun je de rest interpoleren o.b.v. ways in de omgeving. In sommige gevallen kun je het overigens ook goed op basis van andere tags afleiden (highway=residential, maxspeed=80, etc.).

Naast zone:traffic is er trouwens ook nog maxspeed:type waar NL:urban en NL:rural ook gebruikt worden.
Het verschil is de toepassing op algehele regelgeving (zone:traffic) en specifiek voor de maximumsnelheid (maxspeed:type).

Zit hier een werkelijk ‘mapbaar’ verschil tussen?

Begrijp ik het goed dat voor de wet/verkeerskundig wegen/wegdelen worden aangewezen als bebouwde kom of niet en dat dat op de weg vaak niet te zien is? Ik begrijp niet goed hoe dat voor de weggebruiker zou moeten werken, want je moet toch ergens aan kunnen zien of je de bebouwde kom binnengaat/verlaat?

De verkeerskundige definitie van de bebouwde kom kun je zien aan de verkeersborden. (In Europees Nederland bijna altijd, in het Caribische deel van het Koninkrijk ontbreken de komborden vaker en moet je het soms uit je hoofd leren als weggebruiker. Alle zes Caribische eilanden hebben vergelijkbaar met ons verschillende verkeersregels binnen en buiten de bebouwde kom.)

Overige definities van bebouwde kommen voor andere wetten kun je doorgaans niet zien in het veld.

maxspeed:type is inderdaad één van die andere tags. Het lijkt me nuttiger om consistent zone:traffic te taggen, dan kun je de bebouwde kom ook herkennen bij afwijkende maximumsnelheid.

Lastig is inderdaad wel dat de komborden bij losliggende (brom)fietspaden nog wel eens ontbreken. Geen duidelijk punt dus waar de maxspeed van 40 naar 30 gaat. Nou wordt er toch nauwelijks op gehandhaafd, dus is er waarschijnlijk ook niet zo’n urgentie om die borden allemaal op orde te hebben…

Maakt het voor ons wel lastiger als we dit op grote schaal willen gaan taggen, want gaan wij dan bedenken waar zo’n bord had moeten staan?

1 Like

Ik heb geprobeerd om een stukje bij Delfgauw en Delft met zone:traffic te taggen. Ik merk dat het redelijk snel kan, omdat je met slechts een paar komborden al van veel wegen weet of ze binnen of buiten de bebouwde kom liggen.

Ik merk inderdaad wel het probleem dat niet alle vrijliggende fietspaden komborden hebben. In Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) heeft wel vrijwel elk fietspad een kombord, maar in Delft ontbreken ze vaak.

De andere tag maxspeed:type is niet hetzelfde als zone:traffic. De waarde komt alleen overeen bij 50-wegen binnen de bebouwde kom en 80-wegen buiten de bebouwde kom. In andere situaties is de waarde anders, bijvoorbeeld maxspeed:type=sign, maxspeed:type=NL:zone30.

1 Like

In theorie is er behalve verkeersborden ook nog een gepubliceerd gemeentebesluit waarin de grenzen omschreven worden.

Voorbeeld: Gemeenteblad 2021, 484770 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Beste stekkerjack,

Ik heb al een tijdje een scooter en loop nog wel tegen dezelfde problemen aan. Je kan de navigatie niet op auto zetten en niet op fiets en dit maakt het soms erg lastig om ergens te komen.

Nu ben ik begonnen met een route uitzetten van waar ik woon naar mijn school met de scooter en het leek mij leuk om dit uiteindelijk uit te bereiden.
Geen idee of je hier nog interesse in hebt, maar ik kan mijn werk toegevoegd en misschien zijn er wel nog meer mensen die tegen hetzelfde probleem aan lopen. Als iedereen een stukje in kaart wil brengen, zou het heel gaaf zijn als we dan uiteindelijk een scooter navigatie hebben gemaakt.

Ik hoor graag een reactie.