Maximumsnelheden

Dit is een centraal topic om het taggen van maximumsnelheden te bespreken.

Allereerst de huidige statistieken:


HIGHWAY-TYPE  GETAGD  TOTAAL PERCENTAGE
motorway     8790   8840   99.43%
motorway_link  4251   6200   68.56%
trunk      4541   4839   93.84%
trunk_link    861   1398   61.59%
primary     23758  28989   81.96%
primary_link   768   1162   66.09%
secondary    35549  49011   72.53%
secondary_link  341   529   64.46%
tertiary    55526  102669   54.08%
tertiary_link   111   212   52.36%
residential   98744  178612   55.28%
unclassified  115190  509913   22.59%
TOTAAL     348430  892374   39.05%

In totaal zitten we dus net boven de 39%. Het is duidelijk dat de hogere highway-types getagd zijn met meer details, voor snelwegen zitten we boven de 99%, terwijl we voor unclassified wegen toch ook al op 22% zitten. Het zou interessant zijn om te kijken hoe deze statistieken in de loop der tijd veranderen.

Waar kun je de resultaten bekijken:

Die ITO kaart is voor de Nederlandse situatie niet handig.
Die gooit snelheden bij elkaar, die juist uit elkaar moeten.
60 km/h en 70 km/h worden bij elkaar genomen.
Echter 60 km/h is een snelheid voor buiten de bebouwde kom en niet voor binnen de bebouwde kom; 70 km/h is een snelheid voor binnen de bebouwde kom, nl voor de stadsautowegen.
30 km/h wordt niet specifiek genoemd, wordt bij <= 40 gemikt.
Verder hebben we in Nederland ook nog de 15 km/h, niet een officiële snelheid, maar de snelheid, die voor woonerven wordt gehanteerd.

Ik gebruik zelf een kaart, die gebruiker PeeWee32 heeft gemaakt en een tijd terug de link heeft gepost: http://mijndev.openstreetmap.nl/~peewee32/maxspeed/Maxspeed.htm
Die biedt meer verfijningsmogelijkheden.

Dankje, die kende ik nog niet! Ik heb hem toegevoegd aan de openingspost.

Dat is een lekker werk, Math1985.
Hoe is de situatie med maxspeed:forward en maxspeed:backward? In Duitsland (ik ken de situatie en Nederland niet) hebben wij vak maximum snelheiden, die verschillend zijn voor de richting.
Er bestaan nog een paar problemtjes: snelheiden worden vak gewijzigd. En wat doe je med kleine straten (unclassified), waar de wettelijke maximum snelheid is 100, maar waar geen verstandige mens zal zo hard rijden?

In Nederland hebben we geen unclassified wegen waar 100 op gereden mag worden. De standaard is 80 buiten de bebouwde kom.

Bij sommige kruispunten geld er wel een limiet van 50 of 70 bij nadering en direct na het kruispunt weer 80, dus maxspeed:forward en maxspeed:backward kun je in Nederland ook tegenkomen. Ik denk alleen niet dat het op heel veel plaatsen zo gedetailleerd gemapt is voor een luttele meter of 100.

Voor wegen waar een officiele adviessnelheid via een bord aangegeven wordt kan maxspeed:advisory gebruikt worden.
Voor situaties waar een adviesbord ontbreekt, maar het gekkenwerk is om de max snelheid te rijden kan maxspeed:practical nog gebruikt worden.

Ik heb begrepen dat 50 en 70 tegenwoordig bebouwde kom snelheden zijn, die buiten de bebouwde kom niet meer mogen worden gebruikt. Tenminste dat was een argumentatie op een site van een gemeente bij een stuk over zone 60.
Je ziet nog wel 70 en 50 buiten de bebouwde kom, maar het wordt minder. Vaak worden de N-wegen in de bebouwde kom gelegd. Recent voorbeeld is Empe tussen Voorst en Zutphen, waar de beruchte Emperbocht geheel binnen de bebouwde kom wordt gelegd en dus 50 km/h wordt.
En wegen, die eigenlijk binnen de bebouwde kom liggen, maar waar hard gereden kan worden, worden buiten de bebouwde kom gelegd, zodat je in het stedelijk gebied een soort enclaves krijgt. Voorbeeld is Almelo waar flinke stukken van de gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom zijn gelegd en 80 km/h zijn.

Nog niet voorbij zien komen, je kunt ook de bron aangeven, al moppert JOSM daar wel over.
source:maxspeed=NL:rural voor buiten de bebouwde kom en geen zone 60 of zone 30
source:maxspeed=NL:urban voor binnen de bebouwde kom en geen zone 30 en geen woonerf en geen bord 70, dus 50
source:maxspeed=NL:living_street voor woonerven, aangenomen snelheid is 15 km/h
source:maxspeed=NL:zone60 voor zone 60
source:maxspeed=NL:zone30 voor zone 30
source:maxspeed=NL:trunk voor de autowegen, 100 km/h
source:maxspeed=NL:sign voor snelheden aangegeven door een snelheidsbord.

Sander H, “de standaard is 80 buiten de bebouwde kom”, voor de unclassified wegen BuBeKo is de 60 km meer van toepassing, denk ? De andere groepen zijn vaak secundair of tertiair met een bijbehorend snelheids regiem voor doorgaande wegen.
En de laatste ‘maxspeed:practical’ Een blik op de Wiki maakt t duidelijk, bedoeld voor rural of wildernis wegen of tracks en niet van toepassing op ons gereguleerde wegennet (nl)

Buiten de bebouwde kom is 80 km/h nog steeds de standaard.
Ik begrijp wel dat mensen denken dat 60 km/h de standaard is, door de grote opkomst van de zone 60 gebieden.
Maar een zone 60 gebied moet altijd met borden aangegeven zijn op de zone-grenzen. Geen borden en geen snelheidsborden, dan 80 km/h

Zone 60 maakt deel uit van een langjarig overheidsplan, duurzaam veilig. Dat beoogt in verblijfsgebieden een zodanige snelheid dat het nog leefbaar is. Helaas heb ik in de praktijk ervaren, dat de meeste automobilisten zone 60 zien als zone plankgas. :frowning:

Gisteren nog weer een aantal wegen gecorrigeerd, een mapper had oost van Bathmen een aantal wegen, die ik op 80 had gezet, naar 60 gezet. Maar helaas daar is nog geen zone 60.

Even specifiek Overijssel:
In Overijssel zijn nog 4 gemeentes met 80 km/h gebieden:

 • Almelo
 • Borne
 • Deventer
 • Hengelo
  Dat betekent dus dat grote aaneensluitende gebieden inmiddels zone 60 zijn en alle wegen daarbinnen met uitzondering van de gebiedsontsluitingswegen en enkele erftoegangswegen 60 km/h zijn.

Ligt nogal aan de wegbeheerder, maar inderdaad 60 is ook nogal erg gebruikelijk tegenwoordig :frowning:

Er zijn ook gewone wegen waar maxspeed:practical ook wel van toepassing kan zijn. Bij bochtig traject met vaak links lopende voetgangers en slecht zicht door begroeiing die te dicht op de weg staat in een 60km zone, is toch een lagere snelheid meer gepast.

In open polders met meer zicht en rechte wegen heb je minder vaak behoefte aan zoiets, behalve wellicht tijdens oogsttijd wanneer de wegen een glijbaan zijn geworden door de regen. Maar zulke tijdelijke situaties tag je niet.

Sander H ‘Bij bochtig traject met vaak links lopende voetgangers en slecht zicht door begroeiing die te dicht op de weg staat in een 60km zone, is toch een lagere snelheid meer gepast.’ Heb je een voorbeeld van een dergelijk wegvak met bebording ?

De Duinzoom vind ik het op sommige stukken slechts verantwoord om 40 te rijden, aansluitend is er een stuk fietspad (genaamd Duinen) van ~2m breed dat door lokaal bestemmings verkeer gebruikt mag worden waar ik slechts 15-20 zou aanraden als max. Allemaal 60km zone.
Beide https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.90570/4.07593 Op de kaart ziet het er een stuk rechter uit dan in werkelijkheid, al zijn we wel rechte stukken waar 60 wel realistisch is.

Ik heb ooit gehoord (weet niet wat het waard is) dat men in Nederland geen verschillende maximumsnelheden per richting mag plaatsen. Als dat waar is (en ik heb het nog nooit anders gezien) betekent dat dat bij bijv “70 voor een kruising op een autoweg” de autoweg op dat punt gesplitst is dmv een middenberm.

Winsumerweg vlakbij Groningen (N361), stuk vóór kruispunt bij Noorderhoogebrug, heeft over zo’n 300m snelheid forward 50 (richting kruispunt) en backward 70.

Op de N59 rond kruising met N498 ook een paar honderd meter van tevoren 70 en erna weer direct 100, maar deze wegen zijn gescheiden door een middenstuk, dus in OSM 2 ways. Forward en Backward zijn dan niet nodig.
Dichter bij huis op de N496 voor de kruising 50 en erna gelijk weer 80. Einde 50 bord staat wel een stuk na de kruising, maar als de snelheidslimiet na een kruising niet herhaald wordt… is het na de kruising sowieso al gelijk weer 80.

@Sander H, duidelijk, er staan dus geen borden die je bevindingen ondersteunen. Niet iedereen rijdt blind op zn routeplanner. Tag wat er is.
Zelf heb ik dat met Tertiaire en secundaire wegen die aanwijzingen staan ook niet langs de weg, maar het is import dus laat maar staan.
De ongelijke snelheden op rijbanen komt naar mijn verwachting slechts voor op oude provinciale wegen die voorzien zijn van verkeerslichten, naar het licht toe van 100 / 80 naar 70 en soms 50 (het licht brand niet altijd) en erna 80 / 100. Zie N340 (Zwolle - Coevorden)

En een nieuw rondje statistieken:


HIGHWAY-TYPE  GETAGD  TOTAAL PERCENTAGE
motorway    8921   8996  99.17%
motorway_link 4430   6338  69.90%
trunk     4747   4985  95.23%
trunk_link   918   1429  64.24%
primary    25142  29485  85.27%
primary_link  794   1174  67.63%
secondary   38476  49446  77.81%
secondary_link 384   548   70.07%
tertiary    60642  102932 58.91%
tertiary_link 119   215   55.35%
residential  104397  184516 56.58%
unclassified  117500  502123 23.40%
TOTAAL     366470  892187 41.08%

Op 29 november 2015 was de totaalstand 39.05%, dus we hebben er 2 procentpunt bijgekregen in anderhalve maand. Als we zo doorgaan hebben we binnen vier jaar alle maximumsnelheden in kaart gebracht.

Ik ben benieuwd of we de snelheid van mappen nog omhoog kunnen brengen: qua weer waren de afgelopen maanden niet ideaal om te mappen, dus ik ben benieuwd of er meer gemapt gaat worden in de lente.

Op mapillary beelden kan nog veel gemapt worden, ook max snelheden zijn hier een voorbeeld van.
Een tip om als je nog geen JOSM gebruikt, over te stappen op JOSM, waarbij je een instelling kunt maken waar je automatisch de mapillary beelden kunt binnenhalen.

Over motorway_link een discussievraag: wat moet je hier mappen?

Heel vaak gebeurt het dat je op het moment dat je vanaf bijv. de provinciale weg de oprit opdraait het bord G1 (autosnelweg) tegenkomt, zonder verdere informatie. Dit betekent dat je 130 mag.

Ter hoogte van waar de snelweg en de oprit samenkomen, of soms na de oprit, staat dan een bord A1 (maximumsnelheid), bijv “100” of “100” met onderbord (6-19h).

Juridisch gesproken mag je dus met 130 de oprit oprijden om vervolgens af te moeten remmen tot 100. Zo kan je ook taggen, maar iemand die dan naar de toegelaten snelheid op zijn navigatie (bijv osmand) kijkt, denkt dat de bijbehorende snelweg ook 130 is.

Ik persoonlijk ben er voor om in dat geval de motorway_link óf niet te taggen, óf de snelheid mee te geven van de oprit waar naartoe gereden wordt, en niet om maxspeed=130 te taggen. Maar ik erken dat alle drie de varianten problemen hebben. Wat doen jullie?

NB Feitelijk verplicht RWS zich om de snelheid gelijk aan het begin van de oprit te vermelden. Per hun eigen richtlijn is een bord A1 op de snelweg namelijk bedoeld als herhaling van de snelheid, dus moet de maximumsnelheid daarvoor al gegeven zijn, én per diezelfde richtlijn staat bij elke oprit [waar je niet 130 op de snelweg mag] een A1-bord. Niet dus, ik weet zo een aantal gevallen waar dat niet zo is.

Ik snap je punt. Bij afritten heb je ook iets dergelijks. Veelal verandert daar de maximum snelheid niet en zou je bv met 130 km/h de afrit af mogen jagen om op het eind hard te remmen. Ik heb al eens gezien dat een mapper daar de snelheid maar op 70 had gezet en in de changeset de reden hiervoor aangaf. Toch ben ik van mening dat we het moeten taggen zoals weergegeven. In jouw geval dus 130. Waarom?

Het basisprincipe is dat we taggen zoals in de werkelijkheid is aangegeven. Het heeft nadelen maar het voordeel is dat bv een RWS sneller kan zien waar ze nog borden bij een oprit moeten plaatsen of veranderen. Dit is een voorbeeld van waar OSM hulp kan bieden aan RWS. Als een max bord verplicht is bij de oprit dan zou je een melding kunnen maken bij RWS en wordt het hopelijk opgelost. Als ze dat doen dan hebben we daarna de situatie die we allemaal het liefst zouden hebben. RWS bij, OSM blij.

Dat wordt nog heel wat werk bij de afritten: Er waait een trend uit Frankrijk over om op onderlinge afstand van 100 m een rijtje borden van 90 - 70 - 50 km/uur te plaatsen.
Voorbeeld: https://goo.gl/maps/MAUezEFiiTU2
Op sommige plekken zakt het door naar 30.
Ik zou me nog maar een keer bedenken voordat je hier aan begint.