Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Hier wordt door MartijnNab massaal grass omgezet naar farmland.
BRP Gewaspercelen geeft een duidelijk beeld waar deze percelen zich bevinden en geven ook aan dat deze massale edits incorrect zijn.

Kan iemand hier even naar kijken en het een en ander reverten?

-E de Wit

Het klopt ook gewoon niet helemaal wat hij doet. landuse=farmland is vooral bedoeld voor bouwland, grasland kan beter als landuse=meadow. Ik zie eigenlijk niet wat de motivatie is om het huidige grasland een algemene tag als landbouwgrond te geven.

Hij heeft o.a. veel weilanden in mijn woonomgeving aangepast die ik op basis van BGT, luchtfoto’s en surveys had beoordeeld. Landuse=meadow + meadow=agricultural heeft hij omgezet naar landuse=farmland. Daardoor is het onderscheid tussen akker en weiland opgeheven en mijn werk teniet gedaan.

Ik zal hem vragen wat zijn bedoeling is. Hij geeft ook vaak survey als bron en daar heb ik mijn twijfels bij gezien de hoeveelheid en soms niet van dichtbij te benaderen weilanden.

Landuse=grass van weilanden omzetten is goed maar dan wel op passende wijze.
Het is op dit forum al meermaals besproken. Er was iemand die voorstander was van landuse=farmland i.c.m. crop=grass.
Ik prefereer dus landuse=meadow (dat ook voor niet-agratisch weiland kan) met meadow=agricultural.
Dat kleurt ook groen op osm.org i.p.v. als ‘akker’.

landuse=farmland + crop=grass lijkt mij alleen bij specifieke hooilanden, en dan eigenlijk alleen nog bij graszodenfabrieken te horen.

De reden voor de edit was de reden dat deze inderdaad op opencyclemap als een groen vlak in het midden van een heleboel wit verschijnt, waar de rest van friesland en groningen (waar vergelijkbare grasakkers zijn) gewoon wit kleurt.

Ik was speciaal naar deze gebieden gefietst met het idee dat daar dus wat “speciaal” natuurgebied te vinden was, maar zag geen enkel verschil met de omliggende gebieden.

Alle omliggende grasakkers heten grassland en niet meadow. Meadow staat voor mij voor grasvlakten in een semi-natuurgebied, grote open plekken in bossen ed, en waar eventueel dieren grazen/gesnoeid wordt om overwoekering van het grasland door het bos te voorkomen. In landen als de VS zijn meadows heel normaal, maar in Nederland met zijn gecultiveerde akkers vraag ik me af of dit wel een juiste benadering is, maar dit is mijn eigen interpretatie.
Grasland (wat alle omliggende gebieden hebben) is ook niet goed aangezien dit alleen alleen bedoeld is origineel voor kleine stukken gras, maar wel de standaard is voor noord-nederland.

Ik vind de situatie van dit “groene” vlak in de rest helemaal wit een beetje vreemd, maar begrijp dat dit met de best bedoelingen gedaan is. Zo ook mijn wijzigingen. Ik zet het zo weer terug als jullie dat willen, maar het blijkt dat er wel wat verschil in interpretatie mogelijk is, en ook de wiki laat diverse mogelijkheden open.

Persoonlijk zou ik in Nederland, op OCM de groene gebieden ook bos en natuurgebieden laten zijn zijn die een speciale aandacht verdienen, en daar is hier geen sprake van, vandaar dat dit gebied mij zo opviel.

Top trouwens dat er zo aktief gemodereerd/gecontroleerd wordt!!

Het betreft 9 changesets in de afgelopen 24 uur.
Reverten is nu dus eenvoudig en snel te realiseren.

Stel voor even af te wachten of hij hier reageert.

Huh? Waarom zie ik de reactie van Martijn Nab hier niet tussen staan, maar hij staat er wel tussen als ik iemands bericht quote?

quote:

===========
MartijnNab
Today 10:18:06
De reden voor de edit was de reden dat deze inderdaad op opencyclemap als een groen vlak in het midden van een heleboel wit verschijnt, waar de rest van friesland en groningen (waar vergelijkbare grasakkers zijn) gewoon wit kleurt.

Ik was speciaal naar deze gebieden gefietst met het idee dat daar dus wat “speciaal” natuurgebied te vinden was, maar zag geen enkel verschil met de omliggende gebieden.

Alle omliggende grasakkers heten grassland en niet meadow. Meadow staat voor mij voor grasvlakten in een semi-natuurgebied, grote open plekken in bossen ed, en waar eventueel dieren grazen/gesnoeid wordt om overwoekering van het grasland door het bos te voorkomen. In landen als de VS zijn meadows heel normaal, maar in Nederland met zijn gecultiveerde akkers vraag ik me af of dit wel een juiste benadering is, maar dit is mijn eigen interpretatie.
Grasland (wat alle omliggende gebieden hebben) is ook niet goed aangezien dit alleen alleen bedoeld is origineel voor kleine stukken gras, maar wel de standaard is voor noord-nederland.

Ik vind de situatie van dit “groene” vlak in de rest helemaal wit een beetje vreemd, maar begrijp dat dit met de best bedoelingen gedaan is. Zo ook mijn wijzigingen. Ik zet het zo weer terug als jullie dat willen, maar het blijkt dat er wel wat verschil in interpretatie mogelijk is, en ook de wiki laat diverse mogelijkheden open.

Persoonlijk zou ik in Nederland, op OCM de groene gebieden ook bos en natuurgebieden laten zijn zijn die een speciale aandacht verdienen, en daar is hier geen sprake van, vandaar dat dit gebied mij zo opviel.

Top trouwens dat er zo aktief gemodereerd/gecontroleerd wordt!!

Mijn posts moeten schijnbaar door een moderator goedgekeurd worden aangezien ik nog niet veel aktief ben geweest in dit forum. Ook voor deze post geldt dat…

Nederlanders gaan prat op hun kennis van het Engels, maar als oud-docent weet ik uit ervaring dat het wel eens iets tegenvalt. Een Engels bedrijf zal een Nederlander niet gauw vragen om een vertaling N-E te doen, puur omdat die Nederlander de fijne nuances mist van het Engels. Een oud-collega van mij, die vertaler van beroep is, heeft ooit eens een korte vertaling N-E gedaan en de enige reactie van het Engelse bedrijf was: “Denglish”.

Op de OSM willen we onderscheid maken tussen grasland/groenland en bouwland. Dus proberen we deze begrippen om te zetten naar het Engels. Nu lopen we tegen het probleem aan dat sommige Engelse begrippen een algemene betekenis hebben die ook voor specifieke doeleinden wordt gebruikt.

In de wiki staat o.a. landuse=meadow voor grasland. Dit is een specifieke term: “a meadow is grassland which is not regularly grazed by domestic livestock, but rather allowed to grow unchecked in order to produce hay”

https://en.wikipedia.org/wiki/Meadow

Als ik in de buurt van Burum, Kollum, Engwierum fiets, zie ik dat er of regelmatig wordt geweid of helemaal niet (megastallen) en dat er meer gras wordt ingekuild dan gehooid.

The pasture, which differs from the meadow in that it is grazed through the summer, rather than being allowed to grow out and periodically be cut for hay.

https://en.wikipedia.org/wiki/Meadow#Agricultural_meadows

The term, grassland, is used to describe both hay meadows and grass pastures.

https://en.wikipedia.org/wiki/Meadow#Agricultural_meadows

Om grasland op de OSM te zetten is de tag=grassland het veiligst, gezien het feit dat er bedrijven zijn waar de koeien 's zomers en 's winters in stallen verblijven.

De Nederlandse term "bouwland’ levert meer problemen op. Als het een woord moet zijn, heeft het verschillende associaties, gebruiken we twee woorden, dan krijgen we te maken met andere problemen, b.v. landuse=arable land.

In een ander draadje noemt marczoutendijk het foutief gebruik van het begrip “village green”, zie:

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=754825#p754825

Dit foutieve gebruik valt wel te verklaren en valt in de zelfde categorie als de fonetische vertaling “een karvol modder” voor het Engelse “a careful mother”. Een buitenlander denkt dat alle groen dat voorkomt in een dorp, kan worden getagd als village_green. terwijl het voor de oudere Engelsman op het platteland een heel ander begrip is.

Als een niet in een Engelstalig gebied geboren iemand een Engelstalige term voor de OSM bedenkt, is het handig dat een ‘native speaker’ die term controleert.

Mattheus,

Bedankt voor je toelichting, begrijp ik goed dat je voorstelt om het toch maar grassland te benoemen aangezien het gebruik kan wisselen.

Is dan de benaming landuse=farmland; crop=grass niet een goed alternatief?

Martijn

Martijn, bedankt voor je reactie.

De volgens de gemeenschap juiste manier om OSM te bewerken is helaas niet altijd zo helder dus is het begrijpelijk dat er fouten worden gemaakt en acties worden uitgevoerd die de OSM-gemeenschap liever niet ziet.
Je intenties zijn goed en communicatie kan het hele verschil maken.

Aantal aandachtspunten:

  • Ga niet tags gebruiken puur om de weergave van een bepaalde kaart te beïnvloeden. In de praktijk speelt het wel eens mee bij keuze voor een exacte tag maar het mag niet hét argument zijn. Meestal wordt dan gekeken naar de standaardkaart op osm.org. Daar zie je Fryslân en Groningen juist groen kleuren (meestal nog door landuse=grass) en zijn de lichtgekleurde gebieden meestal akkers.

  • Ga niet zomaar grootschalig gebieden omtaggen zonder overleg. Vraag je eerst af of je geplande actie wel gewenst en juist is. Zeker ook voor je eigen bestwil want zoals je merkt… al je werk kan voor niets zijn geweest.

  • Treed eventueel in overleg met een voorgaande mapper. Met name als je een gebied bewerkt waar je steeds dezelfde naam of namen tegenkomt, waar de mapper in het gebied woont en dus goede kennis ervan heeft en zich waarschijnlijk betrokken voelt en waarvan de wijzigingen bovendien vrij recent en systematisch zijn. In dit geval ben ik die lokale mapper.

Het is waar dat de informatie over de inhoud van voorgaande wijzigingen niet in een flits is te beoordelen. Het wordt wel gewaardeerd om jezelf aan te leren om hier aandacht voor te hebben en het is te doen als je het eenmaal gewend bent. En die extra moeite kan je dus veel teruggedraaid werk schelen.

Dat begrijp ik en zal ik zeker beter op letten in de toekomst, maar hoe dan nu verder? Het plaatselijk omzetten van grassland in meadow heeft nu ook verwarrende effecten met name in de OCM kaart, dus daar ben ik ook geen voorstander van, aangezien alle omliggende vergelijkbare gebieden getagd zijn met grassland…

Het blijft lastig: Engelse term met soms diverse definities; Nederlandse vertaling die toch anders wordt gebruikt; culturele, economische en landschappelijke verschillen tussen landen; afbakening van gebruik in de praktijk en volgens de Wiki.

Ik heb me bij mijn wijzigingen vooral gebaseerd op discussies op dit Nederlandstalige forum, waarin ik me ook actief heb gemengd. De landerijen die ik had bewerkt waren sinds hun eerste import helemaal niet of zo goed als niet bewerkt.

Het gebruik van landerijen wisselt nogal eens. Ik heb telkens gekeken naar wat de BGTviewer zegt, naar de actuele situatie en naar luchtfoto’s tot enkele jaren terug. Als ik heb vastgesteld dat iets relatief recent is gebruikt als akker dan doe ik landuse=farmland. In de andere gevallen, waar telkens een stuk land begroeid met gras te zien is (soms met grazende koeien, soms schijnbaar ongebruikt), doe ik landuse=meadow, meadow=agricultural. Ook heb ik de uitlijning sterk verbeterd.
Nabij Kollum is het voornamelijk weiland met hier en daar een akker.

Hiermee heb ik het voor de Nederlandse situatie belangrijkste onderscheid gemaakt. Mochten we na uitgebreide discussie alsnog andere tags verkiezen dan hoef ik het hier waarschijnlijk niet opnieuw per geval te bekijken.

Hierbij het verzoek aan iemand met revert-ervaring voor het terugdraaien van wijzigingensets van MartijnNab. Het betreft zeven van zijn laatste negen want de andere twee zijn van andere aard:

https://www.openstreetmap.org/changeset/71956376
https://www.openstreetmap.org/changeset/71956610
https://www.openstreetmap.org/changeset/71956835
https://www.openstreetmap.org/changeset/71957036
https://www.openstreetmap.org/changeset/71957144
https://www.openstreetmap.org/changeset/71957204
https://www.openstreetmap.org/changeset/71957546

Met dank aan E de Wit voor de snelle constatering!

Voor verzoeken aangaande de rendering van de OCM-kaart kun je hier eens kijken:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenCycleMap#Contact_info_.2F_Reporting_problems

Aanvulling:

Voor onderscheid in rendering tussen meadow en grassland loopt al een verzoek voor de standaardkaart:
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/3143

Voor het eventueel bediscussiëren van een andere wijze van taggen van dergelijke landerijen kun je het beste eerst oude discussies op dit subforum doorlezen door de zoekfunctie te gebruiken.

Overigens is bijna alle landuse=meadow in Nederland niet omgezet vanaf natural=grassland maar landuse=grass.

Reverten van de genoemde 7 changesets is geslaagd, en zonder conflicten.

Bedankt Leo!

Ik vind toch dat de genoemde landen dan beter gewoon terug moeten naar grassland. Deze arbitraire meadows in een verder volledig grasland provincie vind ik ook geen goede oplossing, maar ja het zal wel…

Meadows is een foute tag, dat is 100% duidelijk.

Het vreemde is dat op 26 april 2019 een perceel wordt getagd als landuse=grass. Dat perceel wordt op 27 april 2019 “verbeterd” in landuse=meadows; meadow=agricultural. Daar maak jij op 6 juli 2019 landuse=farmland van en vandaag is het landuse=meadow geworden.

Het Engelse woord ‘farmland’ is onbekend in Nederland en kun je niet vatten in een Nederlands woord. We hebben er twee woorden voor: groenland en bouwland. Jouw oplossing gaf het het beste weer in het Engels. Landuse=farmland is de oplossing die het dichtst bij komt. Het probleem is dat het perceel dat crèmekleurig op de kaart komt i.p.v. groen. Dus moet er voor een oplossing worden gezorgd. Die gaf jij: landuse=farmland; crop=grass. Dit zou een correcte weergave op de kaart geven, maar er zouden problemen met bouwland komen, b.v. landuse=farmland; crop=cereals.

Een alternatief zou zijn: landuse=farmland als het crèmekleurig op de kaart moet komen en landuse=grass als het groen op de kaart moet komen. Landuse=grassland impliceert ook iets wat niet 100% juist is.

Er staat ook een advies in dit draadje: “Ga niet zomaar grootschalig gebieden omtaggen zonder overleg. Vraag je eerst af of je geplande actie wel gewenst en juist is.”

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66729

Ik ben benieuwd of E. de Wit is geraadpleegd op 27 april dat zijn werk zou worden omgetagd. (1e revert suggestie)

Mattheus,

De adviezen zijn helder en neem ik zeker mee in de toekomst.

Beetje frustrerend is wel dat mijn mass-edit nu binnen 24 uur teruggedraaid wordt, maar de eerdere edits van landuse=grass naar landuse=meadows worden intact worden gelaten…

Volgens de door AndriesWijma zelf genoemde github discussie zou het ook duidelijk landuse=grass moeten zijn volgens de plaatjes en omschrijving.

https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/3143

Ik ga er dus vanuit dat ook de eerdere aanpassingen weer gecorrigeerd worden, zodat alle nederlandse grasakkergebieden eenduiding aangeduid blijven worden.

Ik vrees het ergste. Bovendien is het een beetje “De pot verwijt de ketel, etc.” verhaal.

Als oud docent Engels zie ik dat er vele onjuiste termen worden gebruikt. Zelf doe ik veel aan stamboomonderzoek en enkele voorouders komen uit Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Daar heb ik veel historisch onderzoek gedaan. Begin 2018 heb ik gemaild met een ver familielid in Amerika. De voorverwant die was geëmigreerd was gardenier. De familie is nog o.a. “gardenier”, zie:

http://www.cherryman.com/products/ourgrowers/shooksfarm/

en zijn uitgegroeid tot de grootste verbouwer van kersen in de wereld. In de mails noemt ze o.a. de woorden farm, tillable land en acreage. Met acreage wordt al het land bedoeld dat bij de boerderij hoort.

Jij bent tegen dit probleem opgelopen omdat je iets meer kennis hebt. Dit zal vaker gebeuren in de toekomst. In het tuinendraadje deed zich ook een probleem voor. Mensen gaan dingen mappen die men niet verwacht. Je kunt als een struisvogel je kop in het zand steken, maar daar los je niets mee op. Helaas is de bereidheid om zich aan te passen niet groot bij een aantal mappers. Dit zal ongetwijfeld voor problemen zorgen in de toekomst. In grote lijnen is de OSM volledig. Nieuwe mappers zullen zich steeds meer richten op details. Een specialist is iemand met een kokervisie, is mij ooit geleerd bij een nascholingscursus. En die specialisten zullen kun hoofd wel eens stoten, lijkt me.