Markermeer: het polygoon

Ik had een vraag over het polygoon dat Markermeer en IJmeer weergeeft.
De buitenste rand lijkt in stukjes gehakt. Waarschijnlijk omdat Openstreetmap een maximum van 2500 punten per polygoon hanteert.
Maar is dit ook waarom het zo is getekend?

Ik probeerde ermee aan de slag te gaan om bij een park in Hoorn de kust uit te lijnen en de oevers beter weer te geven.
Ziehier drie stukjes kustlijn.
https://www.openstreetmap.org/changeset/100968703#map=19/52.63903/5.07458

Aansluitend, als je het hebt over de kust van het Markermeer:
Is dat man_made=reinforced_slope iets gangbaars trouwens? Of als relikwie van de 3dshapes-import iets typisch Nederlands? Het wordt niet weergegeven op de kaart.

Wat de meren betreft, ik denk dat er wel enkele delen kunnen worden samengevoegd met andere, zoals deze kleine: https://www.openstreetmap.org/way/884935437

Net als met kustlijnen is het hier praktisch om een klein stuk te kunnen bewerken zonder dat dit telt als een bewerking van het volledige object, dus naast het limiet op punten per object is dit ook een reden om het op te delen.

Internationaal ben ik reinforced_slope nergens tegengekomen, dus dit moet wel een relikwie van 3dShapes zijn. Dit zie je terug op Taginfo: https://taginfo.openstreetmap.org/tags/man_made=reinforced_slope#map
Ik heb gezocht, maar heb zelf nog geen passende tags kunnen vinden die deze kunnen vervangen.

Dit is inderdaad een overblijfsel van 3dshapes, omdat hier geen standaardstijl voor was in JOSM heeft men destijds besloten het toch te importeren en het “reinforced_slope” te noemen. (Zie hier, paragraaf “JOSM mappaint style”)

Ik heb in Friesland als oplossing bij een redelijk stuk van de kustlijn de reinforced_slope omgezet naar man_made=groyne; area=yes / man_made=breakwater; area=yes. (voor zolang de standaard carto dit ondersteunt…)
Mogelijke alternatieven als rip_rap of sea_wall zijn nauwelijks in gebruik.

Dank voor de toelichting over de ‘stukjes’ kustlijn. Dat maakt het terugkijken van wijzigingensets een stuk overzichtelijker, het vertelt daardoor veel meer over waar werkelijk iets gebeurd is.

Dan toch nog iets:

https://www.openstreetmap.org/relation/10320911
Het polygoon hierboven is het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer
Dit zal gebaseerd zijn op een kaart van alle natura 2000-gebieden.

https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.6348&mlon=5.0286#map=16/52.6348/5.0286
Op deze plek zijn ze aan het werk met dijkversterkingen. Ik heb vorig jaar de zandvlaktes ingetekend, en zal binnenkort aan de hand van de nieuwe foto’s verder met de actualisatie. De contour van het Natura 2000-gebied heb ik gelaten voor wat het is.
Maar wat opvalt, is dat op dit punt het Natura 2000-gebied in het zuiden de daadwerkelijke kustlijn raakt en noordelijker enkele tientallen meters uit de kustlijn staat. Wat is hier het idee? Welke van de twee is nu accurater? En wordt het gebied aangepast met de aanleg van een voordijk?

Dan is er natuurlijk het water zelf: het Markermeer. Het polygoon waar ik eerder aan refereerde.
https://www.openstreetmap.org/relation/49368#map=12/52.5918/5.1958

En we hebben dit polygoon, van het Hoornse Hop, een deel van het Markermeer waar zeker hier in de omgeving vaak aan wordt gerefereerd. Er is ook nog weleens een grote zeeslag uitgevochten… afijn. Het Hoornse Hop is overigens prima ingetekend door rethna.
https://www.openstreetmap.org/relation/1321002

Nu is dit stuk water niet vindbaar op de kaart. Hoe gaan we hiermee om? Een stuk water binnen een stuk water? En hoe krijgen we die naam zichtbaar op de plattegrond?

Van wat ik kan zien is de inventarisatie als volgt:

Het markermeer en IJmeer zijn aanliggende multipolygonen. Zoals ik zei kunnen een paar leden van het Markermeer wel samengevoegd worden en lokale situaties kunnen altijd geactualiseerd worden, maar verder zien ze er naar mijn idee oke uit.

Er is een Natura2000-gebied genaamd “Markermeer & IJmeer”. Het heeft een ref:natura2000 tag, dus dat zal vast wel goed zitten. Ik weet niet waar de grenzen van het natuurgebied officieel liggen. Hier kan natuurlijk naar gekeken worden.

De Hoornse Hop is gemapt met toponym=water. Deze tag is sowieso verouderd. Omdat het een onderdeel is van het Markermeer en er niet los van staat, hoort het een place=locality te zijn, zonder area=yes. place=locality is niet de meest specifieke tag, maar die hebben we ook niet. Je kunt het ook niet als meer mappen, omdat het dus bij het Markermeer hoort.

Ik zie inderdaad dat je 'm net hebt aangepast! Top!
Ik ben benieuwd of-ie zo ook op de kaart gaat verschijnen. Dat lijkt mij wel een must. Overigens zie ik dat de contour van het Hoornse Hop om de door mij ingetekende zandbanken loopt. Dat moet dus nog even gefikst worden.

Mij lijkt het dat de grens van wat nog “Hoornse Hop” is, nu is opgeschoven.

Dat geldt volgens mij ook voor het Natura-2000-gebied. Verklaart wellicht de malle knik in de grens op het punt wat ik hierboven heb getoond.
https://www.natura2000.nl/gebieden/flevoland/markermeer-ijmeer/markermeer-ijmeer-kaart
Diezelfde knik zie ik ook op de officiële kaart van het ministerie van LNV. Ik zal 'ns bellen om te horen waarom hiervoor is gekozen. Misschien pragmatisch omdat Hoorn hier een stadsstrand wilde aanleggen en dit binnen Natura 2000 niet zomaar zou kunnen.

Op de kaart werkt het wel verwarrend op zich, omdat het net lijkt alsof het niet goed is ingetekend. Toch?

Zouden we de Hoornse Hop kunnen mappen als baai? Ik denk dat die definitie dicht genoeg in de buurt komt bij wat het werkelijk is, en het rendert beter dan place=locality.

Hi E de Wit,
Je haalt nu met een foute instelling, taggen voor de renderer een aantal begrippen door elkaar.
-breakwater ligt in of langs een stroom en soms zelfs onder water, hier
https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.37232/5.01430
-groyne is een krib en lijkt qua functie zelfs niet op een oever verdediging.
Langs onze rivieren liggen her en der ook nog voldoende meters reinforced slopes, lijkt mij.
Me dunkt dat een vraag omtrent deze aanpassing aan de orde geweest zou moeten zijn.