Markering av cykelbanor

Jag brukar alltid rita cykelbanor över bilvägar i korsningar. Men ofta slutar cykelbanan innan bilvägen och fortsätter efter bilvägen/korsningen. Det är alltså inte givet att en cykelbana (i juridisk mening) korsar bilvägen. Men i vissa fall gör den det, och regleras av kommunen. Om man ska vara petig, så borde man därför bryta cykelbanan, som det är i verkligheten. Jag själv brukar dock alltid rita obrutna cykelbanor, om de inte finns någon annan anledning att de ska brytas.

Se vidare diskussion i Övergångsställe, cykelöverfart & cykelbana

Vad menar du med “bryta cykelbanan”, att den övergår till gångväg över vägen, eller att den inte sitter ihop alls?

Om det är det senare så bryter du också alla möjligheter för ruttningsverktyg att ta sig över den korsningen.

Ett exempel skulle vara bra.

Ja. Om man bara ska rita av det som finns på marken så blir det ju massa saker som bryts upp. Om OSM ska kunna användas till nånting annat än att titta på så måste data skapas i funktionellt syfte. Som Gustav skriver - sammanhängande.

Oftast använder routers en viktläggning (cost) på OSM-segmenten som säger hur fördelaktigt det är att använda det. Om cost blir för hög så skickas man runt där kostnade blir lägre. Om det då saknas data i en korsning, som ofta redan har ökad cost, så kan man få stora omvägar som förslag, även om segmenten är kopplade.

Sen vill jag även säga det att om ALLT är taggat som cykelväg, hur ska en router kunna ge ett bra förslag om vettiga cykel-leder? :slight_smile:

Om målet är att tydliggöra hur det ser ut i en korsning så finns det finfina taggar för korsningsnoden som går att använda, bland annat bicycle=no.

Ser mer här: highway=crossing

@Wulfmorn Jag tror jag precis fick hjärnblödning av den bilden…

Jag föreslår inte att cykelbanor ska brytas i korsningar, även om kommunen
anser att cykelbana inte finns där.

Det var bara reflektion, när jag försöker förstå Wiki, hur gång- och cykelvägar ska mappas vid övergång av bilväg. Det verkar finns flera sätt att göra det, och olika “standarder” har tagit fram under årens lopp. Vilket nu gör att nu finns ett sammelsurium av hur man gör.

En sak som komplicerar det är att man i Wiki oftast bara nämner övergångsställe eller övergång för cyklister. Men i Sverige är det ju mycket vanligt att dessa är kombinerad, och detta påverkar taggningen. Vilket jag inte tycker är tydligt i Wiki.

Det är därför jag föredrar att bara förbättra geometri och göra ett homogent baseline-grundlag. Superkomplicerad specialist-tagging får andra hålla på med. :smiley:

För att återkomma till hjärnblödningsbilden från Örebro. Det är ett problem med principen om “whats on the ground” att ibland förstör den istället för att förbättra. Det är inget tvivel om att alla dom där tillåter cykel, men är dom likvärdiga vad man skulle kalla för “huvudleder” för cykel genom orter?

Jag brukar tagga (hierarkiskt från minst bra för cykel till bäst för cykel):
highway=footway;bicycle=no → om det skulle finnas såna
highway=footway;footway=sidewalk —> om reglerna i landet säger att det är förbud med cykel på trottoar så blir det implicit förbud utan behöver för bicycle=no
highway=footway → bara generell “här-kan-man-gå” väg vilket ju i stort sett alltid betyder att man får cykla där också, om man vill.
highway=footway;bicycle=yes → framhäver at det är fördelaktigt att cykla men att pga korta snuttar med många svängar så är det primärt en gångväg och man kan inte cykla jättesnabbt (effektivt). Kan vara skyltat med G+C
highway=cycleway, foot=yes → primärt cyckelväg men ändå explicit markerat som tillåtet att gå på.
highway=cycleway → primärt en cykelväg där man kan tänka sig en generellt högre fart på cyklarna, men det finns ingen explicit info om hurvida man ska gå där (implicit/default=yes) .Antagligen skyltat med G+C
highway=cycleway;bicycle=designated;foot=no —> segregerad cykelväg

Det blir lite oformellt och svårt att mappa till skyltar och sånt, men det ger funktionellt värde för kartan iom att det går att avgöra vilka vägar som är mest fördelaktiga för cykel.

Finns säkert invändningar från många på den här tankegången, men jag tycker det ger en väldigt bra bild, både visuellt och datamässigt för routing.

I tillägg är surface=* mycket hjälpsamt för routing :smiley:


Lite mer on topic. Om en cykelbana tar slut i på ena sidan korsningen men finns igen på andra sidan så hade jag nog ansett den som en UNMARKED cykelbana. En virtuell genomgående cykelbana som inte finns på marken för att man inte vill rita jättemånga streck på marken i korsningen.

Jag tycker att det är bättre att tagga cykelbana hela vägen in i korsningen, eller eventuellt dela upp till separat gemoetri i korsningen (även om jag inte gillar att mixa uppdelat med endast centerline).

Kan tipsa om OpenStreetMap. Dronning Eufemias gate i Oslo har ganska mycket cykelmapping (och korsningar)

1 Like

Verkligen snyggt!
Tyvärr har jag inte sett något lika bra någonstans ännu Sverige. Många här verkar också dålig kunskap hur bra mappning ska göras. Och det blir lite si och så, beroende på person.

Jag själv är inte heller speciellt intresserad av “specialist-taggning”. Det finns så mycket där inte ens de grundläggande vägnätet är ok, som behöver uppdateras.

Jag har lite tur med att “mitt område”, som är min hemkommun också är väldigt okomplicerat :smiley: Har inte haft behov att att krångla med nånting. Det mest komplicerade är en rondell liksom.

Men om man är otrygg med avancerad mapping så funkar det som sagt bra med lite basic tagging så kan nån förbättra (komplicera) det senare.

Nånstans mitt i den här listan saknar jag kombinationen highway=cycleway, foot=yes
Dvs en “ganska vanlig gång/cykelväg” där man både kan trampa på med god fart OCH irra omkring som yra höns till fots (även om irrande fotgängare delvis dämpar cyklistens medelhastighet). Den kombinationen tycker jag ofta känns som en passande medelväg

(Skapar man en sån kombination kommer JOSM-validatorn att klaga på att segregated=yes/no saknas: den vill gärna ha en sån när fotgängare och cyklister blandas.)

Jo jag glömde kanske en :smiley: Poängen är ändå att det gradvis väger över från gång till cykel. Segregated kan man ju lägga på oavsett även om jag anser att segregated=no är default och man bara behöver tagga yes, eftersom majoriteten inte är segregerade. Men… så blir det när en validator föreslår saker. Då får man “sidewalk=no” eller “oneway=no” på saker som knappast behövde det ((((horse=no :rage:))))

Det jag gillar minst är path med foot och bicycle designated. Näst minst är footway eller cycleway med foot och bicycle designated :sunglasses:

1 Like

Nej, det stämmer (nog) inte. highway=cycleway, foot=yes använder jag ofta och får inte varningar om segregated. Det är fördelen med den mappning. I varianten: highway=path + bicycle=designate + foot=designate, krävs värde på segregated, vilket man ofta inte känner till.

1 Like

Skumt. Eftersom jag fick varningen heeeela tiden utan att “segregated” fanns valbart i snabbvalet, så gjorde jag en ticket:

https://josm.openstreetmap.de/ticket/18868

…som också blev införd. Jag hade aldrig skapat ticketen om jag inte hade stört mig på hur den bar sig åt. Så nu finns valet segregated som en kryssruta, men då verkar istället valideringen på det ha försvunnit. Jaja. Jag klagar inte :smile:

/* end sidospår */

//sidospår på sidospåret//

du kan för JOSM skriva dina egna valideringsregler och bygga in auto-fix på saker du inte gillar.

:grimacing:

I wikin står det

Tagging a way with highway=cycleway implies that the route is designated for bicycles.

Jag har alltid tolkat det som att highway=cycleway implicerar bicycle=designated, men så är det kanske inte?

(F.ö. skulle jag vilja veta vad bicycle=designated egentligen betyder… jag har sett det på MTB-spår, och de är ju onekligen avsedda för cykelåkning, men man vill kanske inte rutta någon stackare på en gammal treväxlad Monark den vägen. "Titta på smoothness och/eller mtb:scale”, säger somliga, men då är vi ju nästan inne på ”troll tagging”. Finns det någon lista på vilka fler taggar jag måste titta på för att veta om man kan cykla på en bicycle=designated utan att vara akrobat?)

Ah, jag skrev bort mig själv där. Såklart betyder cycleway at den är designated :smiley: och behöver inte taggas extra. Det enda jag skulle kunna tänka mig taggas med “bicycle” på en cykelväg är “bicycle=crossing” där den korsar vägar och kanske korta bitar med “bicycle=dismount” om det skulle vara nåt konstigt hinder på vägen.

Allt med yes, no, designated blir konstigt att ha. Tack för att du såg den Ture :smiley: Jag redigerar min lista.

designated betyder väl bara “byggd för”. Man anger liksom primärsyftet. Därför kan man tycka att det blir lite konstigt om det är flera designated på samma väg. Men jag kunde tänkt mig att använda den på t.ex. en bilväg

highway=service
bicycle=designated

Typiskt för såna cyckelvägar som används för åtkomst till driveways.
Detta som ett alternativ till

highway=cycleway
motor_vehicle=yes

Det här med cykelvägar, gångvägar och stigar (path) tycker jag är väldig röra. När jag började med osm, läste jag i wiki och försökte förstå vad som är “rätt”. Men ju mer jag läste, desto mer förvirrande blev jag. Verkar som alla har sin egen metod. Vissa är också väldigt envisa med hur det ska göras eftersom “de har rätt”. Jag själv orkar inte längre lägga som mycket energi på det, och väljer enklast möjliga mappning. Svårast tycker jag är vägar inom och runt större bostadsområden (ej villor) i fall man ska sätta service eller cykelväg. Men det har vi diskuterar förut, och även där gör det flesta som det själv subjektivt tycker är rätt. Och jag har inte blivit så mycket klokare av dessa diskussioner heller. :grinning:

Det håller jag med om. Men hade varit interessant att höra ännu fler åsikter om vad som är rätt, och varför.

Jag använder JOSMs inbyggda förval för taggning av GC-vägar och tycker att det fungerar väldigt bra och stämmer väl överens med praxis i Sverige.

För trottoarer och gångbanor är det highway=footway, plus eventuella extrataggar.

Det absolut vanligaste är gemensam gång- och cykelbana som med fördel taggas:

highway=path
foot=designated
bicycle=designated
segregated=no

Är det istället en uppdelad gång- och cykelbana ändrar man bara till segregated=yes.

Renodlade cykelbanor taggas givetvis highway=cycleway.

Svårare än så är det inte i min mening. Däremot är det som @Msiipola säger svårt att veta när en väg ska vara service och när en väg ska vara GC-väg i bostadsområden med angöringsvägar till entréer.

designated är att jämställa med påbud, en highway=service är väldigt osannolikt att den har bicycle=designated, däremot har den sannolikt ett implicit bicycle=yes som är helt överflödigt att tagga då praktiskt taget alla vägar tillåter cykeltrafik som standard. Det omvända däremot, att tagga highway=cycleway + motor_vehicle=yes är användbart eftersom det tillåter fordon som normalt sett är förbjuda på den vägtypen.

Det finns en lista över standardåtkomstregler på wikin som jag har försökt få till så gott jag kan, men det är inte en absolut sanning.