MapRoulette challenges for fixing road network issues in Bulgaria

Hello everyone,
This is Andrew again from Apple. I wanted to let everyone know that we just created MapRoulette challenges related to road network issues in Bulgaria with new OSM data.

You can find the challenges in this MapRoulette project: https://maproulette.org/browse/projects/39165 and they include things like roads that cross but aren’t connected, roads that aren’t connected to anything, overlapping roads, and other similar issues. I plan to work on some of them myself too.

If you haven’t used it before, MapRoulette lets you go through potential issues in OSM data one by one and either correct them or indicate they are not a problem. The challenges were created with our Atlas data analysis tool: https://github.com/osmlab/atlas

If you aren’t sure what challenge to try, sharp angles and crossing roads are probably the easiest but they should all be fairly straightforward.
Please let me know if you have any suggestions or feedback. Thank you!

//

Здравейте всички,
Това отново е Андрю от Apple. Исках да уведомя всички, че току-що създадохме MapRoulette предизвикателства, свързани с проблемите на пътната мрежа в България, с нови данни за OSM.

Можете да намерите предизвикателствата в този проект MapRoulette: https://maproulette.org/browse/projects/39165 и те включват неща като пътища, които се пресичат, но не са свързани, пътища, които не са свързани до всичко, припокриващи се пътища и други подобни проблеми. Смятам и аз да работя върху някои от тях.

Ако не сте го използвали преди, MapRoulette ви позволява да преминавате през потенциални проблеми в OSM данни един по един и да ги коригирате, или да посочите, че не представляват проблем. Предизвикателствата бяха създадени с нашия инструмент за анализ на данни Atlas: https://github.com/osmlab/atlas

Ако не сте сигурни какво предизвикателство да опитате, острите ъгли и пресичането на пътища са може би най-лесните, но всички те трябва да са доста ясни.
Моля, уведомете ме, ако имате някакви предложения или отзиви. Благодаря ти!

Hi everyone,

I just updated these challenges with new OSM data: https://maproulette.org/browse/projects/39165. Thanks!