Mapper beroept zich op uitspraak van Raad van State.Gaat dat OSM aan?

Joh, het gaat om het gedeelte van de uitspraak waarin gezegd wordt:

“Ten aanzien van de borden “verboden toegang artikel 461 Wetboek van Strafrecht” heeft de rechtbank met juistheid overwogen dat deze als een belemmering kunnen worden aangemerkt die het pad ongeschikt maakt voor gebruik als openbare weg.”

M.a.w. een bordje 461 is voldoende om iemand de toegang te ontzeggen. Rest van de uitspraak doet verder helemaal niet te zake.

Maar er zijn uitspraken genoeg hoor, als je maar even zoekt. Hier nog eentje:
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ8137

“In de onderhavige zaak bevond de verdachte zich rond middernacht op het schoolplein van de [naam basisschool]school. Om dit schoolplein staat een hek, zodat reeds daarmee is aangegeven dat het plein aan iemand toebehoort en wel aan de [naam basisschool]school. De stelling van en namens de verdachte dat er een afsluitbare toegangspoort moet zijn, vindt geen steun in het recht. Voorts hangen op het schoolgebouw bordjes met de mededeling “verboden toegang voor onbevoegden”. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 8 september 2009 verklaard dat hij deze bordjes ook kent.
Het spreekt voor zich dat deze bordjes geen betrekking hebben op het afsluitbare schoolgebouw maar op de omgeving ervan, namelijk het bij de school behorende schoolplein. De stelling dat de bordjes op het hek rond het schoolplein hadden moeten hangen om duidelijk te maken dat de “verboden toegang” voor het schoolplein gold, stuit hierop af.”

1 Like

Een schoolplein met een hek er omheen is toch geen brandgang of weg. Ik ga er niet verder op in.

Nee, er staat niets verkeerd in OSM.
Beide paden staan in de BGT, dus kun je er vanuit gaan dat die paden officieel zijn.
Als de melder aangeeft, dat een pad illegaal is, kan hij dat aangeven in VerbeterdeKaart, dan wordt de BGT aangepast en kan ook OSM worden aangepast.
Anders haalt een mapper het pad weg, een volgende mapper ziet het in de BGT staan en tekent het weer in.

Als ik naar de luchtfoto kijk:


Dan lijkt mij toch het zuidelijke pad, dat dwars door een parkeervak lijkt te gaan, niet te bestaan. Ondanks de BGT. Dus misschien toch iets fout in OSM. Of het pad op basis van de BGT is ingetekend of door verificatie ter plekke (the scrime scene lijkt het wel) kan ik niet beoordelen.
Doet natuurlijk niets af aan de termen raddraaiers, illegaal etc. Over ‘gafe’ maar te zwijgen. :grinning:

Kon het niet laten… Even in straatkijk gespiekt.
Het noordelijke paadje is min of meer een soort trap. Dat fietst niet echt lekker… Er is dus een olifantenpaadje naast ontstaan door het geboomte… met fietssporen. Dat rijdt beter dan een ‘trap’ met brede treden.
Het zuidelijke zou dus informal=yes path = desire surface=ground kunnen krijgen, maar gezien dit paadje een ‘wespennest’ is geworden… blijf ik er even van af. :grinning:

2 Likes

Mooi speurwerk. Aan de fietssporen te zien (opname mei 2022) wordt dat olifantenpaadje frequent gebruikt. Zodanig dat het de BGT gehaald heeft.

Beide paadjes bestaan, de ene gaat bonkiebonk rechts van de boom en er staat een lichtmast pontificaal in de weg, en de andere gaat onverhard maar lekker glad links van de boom en de lantarenpaal.

De paadjes houden op bij de buitenrand van de parkeerplaats, maar voor de connectiviteit zijn ze naar way doorgetrokken.

Kortom, dit is mooi realistisch ingetekend, alleen is het onderste geen footway maar een path.

Voorstel: Daar het op street-spiek staat, zou de persoon op het jacht pad naar bijv ABC corp bijgestuurd kunnen worden, als bezigheidstherapie, Ze zijn daar zeer welwillend het te blurren vermits je natuurlijk rechtsgeldg eigenaar bent natuurlijk

Kortom… de komkommertijd is nog niet voorbij…

Dat gaat tegen alle OSM-regels in. Map what’s on the ground ≠ kopieren uit de BGT.

Leuk dat je alles uit z’n verband trekt, maar hier ging het om:

Dat dit niet klopt heb ik nu diverse malen weerlegt.

1 Like

Als ik zelf een (anonieme) opmerking tegenkom die totaal niet relevant is, opruiende of beledigende taal bevat of uitsluitend een scheldpartij is, dan zal ik als DWG lid deze opmerking verwijderen.
Als er echter al op gereageerd is - in een poging om de anonieme plaatser van die opmerking te informeren/corrigeren - dan laat ik de opmerking staan. Vaak wordt er door anderen naar die “discussies” verwezen, en het is dan vervelend als die discussies niet meer zijn te vinden.
Er zijn recent diverse meldingen bij de DWG binnengekomen over deze kwestie, en ik blijf het volgen.

4 Likes

Deze note is ook wel leuk: Note: 3897598 | OpenStreetMap
Iets van een pot en een ketel…

Word er door zo’n anoniempje geen ip-adres achtergelaten ?
Dan kan er na de tigste keer een passende maatregel opgelegd worden op ip-adres, zo maar meedenkend of denk ik verkeerd ?

Omdat er veel dynamische ip-adressen zijn en omdat het ook niet moeilijk is om met vpn te werken, is dat een zeer tijdrovende klus. De systeembeheerders van OSM beginnen daar niet aan.

2 Likes

Begrijpelijk en jammer dat zo iemand daardoor zijn gang kan blijven gaan…
Heb hier ooit ook eens een conditioneel tijdslot geopperd voor notes om notes na een bepaalde periode ongemoeid te zijn hem door een automatisch systeem te laten sluiten.
Is dat geen overweging waard ?
Krijgen in ieder geval OSM NL leden die alleen maar goede bedoelingen hebben geen bakken stront over zich heen… Ik vind de gebeurtenissen op zich al treurig laat staan de onmacht tegen dit soort anoniempjes…
Conditie’s: melder anoniem dan periode aflaten lopen en note automatisch laten sluiten.
anoniem melden word dan afgestraft met automatisch en dus eigenlijk ook anoniem sluiten…

Edit: laatste zin

Dat idee is al door veel anderen op veel plaatsen geopperd. Het lijkt ook een goed idee, zeker gelet op de duizenden notes die soms al 5 of meer jaar op OSM staan en die door niemand (zo lijkt het) worden verwerkt.
Maar ook hier geldt dat de beheerders de goeden niet onder de slechten willen laten lijden, want het komt inderdaad wel eens voor dat een note/opmerking na een lange tijd tóch wordt verwerkt.

Ik raad je het het systeem aan dat ik zelf volg:

  1. Zet notes standaard uit op het OSM scherm
  2. Eens in het halfjaar zet ik de opmerkingen ‘aan’ en ga dan in het gebied (of de gebieden) waar ik bekend mee ben kijken of ik wat notes kan oplossen.
  3. Daarna heb ik weer een halfjaar rust (niet vergeten de notes weer ‘uit’ te zetten)
4 Likes

Goed systeem voor de dagelijkse omgeving.
In dit geval wil ik alleen anoniempjes afstraffen en mijn mede osm nl forum leden beschermen tegen hoge bloeddruk…

Vraag echter: is net getypte brainstorm functioneel uitvoerbaar ?
En zo ja, waar kan ik me melden om mee te helpen ?

Edit: laatste zin

Volgens mij hoeft daar geen systeem voor te komen, afspraken zijn voldoende.
Als je hier naar kijkt: OpenStreetMap (OSM) notes ("add a note"-feature) for Netherlands @ ResultMaps.neis-one.org zijn er op dit moment zo’n 1300 open notes in Nederland. Elke maad komen daar 1000 bij en worden er 1000 gesloten.

Als we hier een afspraak maken (stel) dat anoniemen notes zonder reacties ouder dan 6 maand en notes waar al een half jaar geen reactie op plaats gevonden heeft gesloten mogen worden, dan zijn die 1300 openstaande zo uitgestorven. Als iemand dan vindt dat een note waar hij op gereageerd heeft actief moet blijven, kan hij hem weer reactiveren.

1 Like

Indrukwekkende lijst !
Ik zag zelfs een note die ik gisteravond zelf aangemaakt had maar op de verkeerde plek en daardoor weer sloot voorbij vliegen :slight_smile:

Kortom alles blijkbaar onder controle, top !