Mappen van natuurgebieden.

Even wat tegen de ‘wisdom of the crowd’ hangen:

Ik heb deze week gewandeld in de Klompenwaard onder Pannerden (Gld). Het landschap ziet er fors anders uit als op OSM gemapt: dat lijkt een vroegere situatie of mogelijk gemapt met hoogwater. Ik wil het met liefde aanpassen, maar vraag me af in hoeverre dat zin heeft in een natuurgebied waar de situatie per seizoen kan verschillen (of met het humeur van Rijkswaterstaat, die een stuw open en dicht kan zetten…). Hoe kijkt de community hier tegenaan?

met vriendelijke groet,

Marcel.

Zelf ben ik nog wel eens bezig langs de grote rivieren in de uiterwaarden. Er is veel veranderd… ruimte voor de rivier…
Zelf pas ik alles aan zoals het er uit ziet bij een lagere rivierstand.
Er zijn speciale tags die aangeven welke stukken onderwater komen te staan.
Zie ook de tagging in de Biesbosch.

Goed om het even voor te leggen. Ik heb zelf een aantal natuurgebieden (beter) in kaart gebracht, waaronder De Weelen en een deel van De Vooroever in Onderdijk. Zie voor het laatste een eerder draadje op het forum.

Met De Vooroever is dit vergelijkbaar. Ook daar varieert de waterstand met de seizoenen. Ik ga maar uit van een soort gemiddelde. Ik weet niet wat de situatie aldaar is, maar wat zegt de bgt-ondergrond qua oevers?

Ik heb veel steun met de obliquebeelden van S&P. Door jaargangen te vergelijken kun je ook een soort gemiddelde trekken. Ik heb net gekeken hoe actueel de beelden voor dit stuk zijn en dat is 2018. Dat kan nog steeds een hele aardige indruk geven van de omgeving en ligging van oevers.
De oevers zijn over het algemeen kaal, dat geeft een goede indruk van de oevers op dat moment. Aan de hand van eigen waarnemingen in het veld en andere (satelliet-)opnamen kun je die weer vergelijken met andere jaargetijden.

Om nog een antwoord te geven op jouw opmerking. Ik schipper een beetje tussen BGT en waarnemingen op beeldmateriaal, zeker voor gebieden waar je anders niet snel komt om ter plekke te verifiëren. Soms betekent dat een oever intekenen ergens halverwege, of de ondiepere waterbodem volgen als dat gelijk is aan de BGT.

Helpt dit een beetje?

Hi Marcel, kijk hier eens, https://www.openstreetmap.org/#map=16/52.0025/5.1106 ,
langs of aan dezelfde waterstroom, die we kennen als Rijn, maar met een eb en vloed van 1,50 m, dus wisselt de situatie dagelijks zonder medewerking van RWS. Voor de begroeiing moet je over 20 jaar terugkomen of het scrub noemen, van alles wat struiken, kruipgoed en jonge bomen. Er zijn voor watergangen ook waarden als intermittent, seasonal die je kunt toepassen op wisselende water vlakken. Voor gronden aan de waterrand past misschien natural wetland.

Daar in de Waard is weer een mapper bezig geweest met het ‘oppleppen’ van landuse op water. Daar is zeker nog veel te doen.
Je ziet dan water en bomen door elkaar.
Mapper vindt het te veel moeite om het netjes in te bedden zo heeft hij mij laten weten.
https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88592/6.01849

Wanneer je met JOSM werkt kun je veel hebben aan de plugin Cutout Overlapping Polygons.
Denk hier inderdaad iets minder water.

Zoals Lachgast suggereert… Gebruik de BGT omtrekgericht. Dat geeft toch de meest realistische situatie bij een gemiddelde rivierstand.
Hier wat voorbeelden van tagging die je kunt gebruiken. Het blijft soms schipperen.
https://www.openstreetmap.org/#map=15/51.7881/4.8500

Dank voor de feedback so far.

Ik denk dat ik zonder gewetensbezwaren kan gaan mappen. Er gaat nogal wat water weg, de baai op Eggies voorbeeld (water aan de rechterkant) wordt een losse plas, want had (eergisteren) geen verbinding meer met de (al dan niet) afgesloten arm van de Waal (water aan de linkerkant). Ter geruststelling: mijn werk wordt 100% gebaseerd op wat ik daadwerkelijk ter plekke gezien heb.

… Maar wat doe ik met bomen / een bomenrij die in het water staan ?

Dat laatste (de bomenrij onder water) doet me denken aan de discussie die ik eerder ben begonnen. Mangrove is het niet. Als de bomen leven, zou ik het al natural=wood intekenen, en dan kun je zelfs meen ik intermittent=yes aan toevoegen.
(Het voorbeeld dat ik kreeg was natural=wetland / wetland=swamp / intermittent=yes (wisselend onder water))

Offf-topic

Beetje raar dat we alle middelen inzetten om een automatische (tuin) import in Tilburg ongedaan maken, maar deze broddelaar al jaren lang z’n gang laten gaan.

We hebben rekkelijken en preciezen. Ik heb meermaals goed kunnen voortborduren op de opzetjes die door de padvinder zijn ingetekend. (Ik ben er eentje van de preciezen.)

Je kunt gewoon de toevoegingen die op de landuse liggen en in het water invoegen in landuse en water mbv de plugin van KiaaTix… ja … van de tuinimport.
Een knappe plugin die ik vaak gebruik.

Tja … zo heeft ieder zo z’n specialiteiten :slight_smile:

Ja, ik weet niet of het dezelfde uitbreiding is voor JOSM, maar de PolygonCutOut is ook fantastisch bij natuurgebieden en kavelsloten.

https://youtu.be/YsxSXvR4q30