Mapnik query

Ik wil graag items in een bepaald gebied selecteren. Onderstaande query levert echter geen resultaat.
Zonder de de regel ‘AND ST_Within(…)’ krijg ik normale uitvoer. Wat doe ik fout?

<Layer name="Schiphol" status="on" srs="&osm2pgsql_projection;">
  <StyleName>Schiphol</StyleName>
  <Datasource>
   <Parameter name="table">
   (select way,aeroway
 	  from &prefix;_line
    where aeroway in ('runway','taxiway')
		 AND ST_Within(way, ST_GeomFromText('POLYGON((4.7 52.2,4.8 52.2,4.8 52.4,4.7 52.4,4.7 52.2))',4326))
    order by z_order) as roads
   </Parameter>
   &datasource-settings;
  </Datasource>
</Layer>

Groeten, Ed

ps Ik werk op Windows 7 met Mapnik 2.0.1 en de data is met osm2pgsql in een Postgis database geladen.

Hoi, hoi,

Na wat proberen heb ik zelf de oplossing gevonden. Mijn PostGIS database bevat data in EPSG:900913 projectie. Ik was ervan utgegaan dat de bounding box die gebruikte voor de selectie automatisch van lat/lon (4326) naar 900913 zou worden vertaald. Blijkbaar een foute aanname want ST_Transform(…, 90913) lost het probleem op. Zie onderstaande code:

Groeten, Ed

<Layer name="Schiphol" status="on" srs="&osm2pgsql_projection;">
  <StyleName>Schiphol</StyleName>
  <Datasource>
   <Parameter name="table">
   (select way,aeroway
 	  from &prefix;_line
    where aeroway in ('runway','taxiway')
		 AND ST_Within(way, ST_Transform(ST_GeomFromText('POLYGON((4.7 52.2,4.8 52.2,4.8 52.4,4.7 52.4,4.7 52.2))',4326), 900913))
    order by z_order) as roads
   </Parameter>
   &datasource-settings;
  </Datasource>
</Layer>