Mapbox mapping activity

Hello from the Mapbox Team!
In April 2022 our team is going to start a mapping project in Romania. As part of on-going work to improve the quality of OpenStreetMap data, our team is planning to review a subset of the detections to better understand the type of issues, and also fix any valid data issues directly in the OSM. We’re concentrating on road mistakes to improve map condition. In Romania we plan to upload data once a week to see and fix the latest mistakes in mapping after reviewing the 1st iteration.
We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.
There’s a link to our Github ticket to the related issue
https://github.com/mapbox/mapping/issues/413
and a link to our page in OSM Wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Romania

Best regards,
Member of Mapbox team,
Sergey

Salutare din partea echipei Mapbox!
În aprilie 2022, echipa noastră urmează să demareze un proiect de cartografiere în România. Ca parte a activității continue de îmbunătățire a calității datelor OpenStreetMap, echipa noastră intenționează să revizuiască un subset de detectări pentru a înțelege mai bine tipul de probleme și, de asemenea, să remedieze orice probleme de date valide direct în OSM. Ne concentrăm asupra greșelilor de drum pentru a îmbunătăți starea hărții. În România intenționăm să încărcăm date o dată pe săptămână pentru a vedea și a remedia cele mai recente greșeli în cartografiere după revizuirea primei iterații.
Am aprecia cu adevărat feedback-ul dvs., orice întrebări pe care le aveți despre acest proiect, precum și informații locale despre care credeți că ne vor ajuta să înțelegem mai bine datele.
Există un link către biletul nostru Github la problema aferentă
https://github.com/mapbox/mapping/issues/413
și un link către pagina noastră în OSM Wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Romania

Toate cele bune,
Membru al echipei Mapbox,
Serghei

Hello from the Mapbox Team!
At the end of April 2022 our team is going to start a mapping project in Romania.
The project was created to review logical errors with OSM road data and fix it where there’s possibility for improving the road network and enough ground truth sources. We’re concentrating on road mistakes to improve map condition.
Our team is planning to review a subset of the detections, which is divided by categories:

Crossing_highways - roads with no common point
Island_highways - roads not connected to road network
Impossible angle - roads with too narrow angles
Mixed layer - connected roads with different layers
Missing role - turn restriction where 1 role is missed
Excessive role - turn restriction where we have more then 3 roles (e.g.two role “to”)
Invalid role - all roles are represented but doesn’t connected
Missing type restriction - all roles are fine but the type of restriction is missed

We’re using the automatic process for getting the detections which is based on osmium and osmLint (https://github.com/osmlab/osmlint). The data with OSM errors which we’re going to review is located in the github ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/413) in json files, you can watch them through geojson.io. After that, we will review new errors in Romania on a permanent basis once a week to support the quality of the road network.
In cases of lack of up to date satellite or imagery the team doesn’t make any edits. And always taking care about local sources, which are the most relevant and unique for each country.
On our wiki page (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Romania) and ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/413) there is detailed information about the background, satellite imageries, timeframes, contact mails. Also, for more clear understanding we have osm wiki pages with more detailed info about types of issues, how we get them and how we deal with feedback (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_Mapbox_Data_RAVE_team_work_on_receiving_feedback_from_OSM_users).
We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.

Best regards,
Member of Mapbox team,
Sergey

Salutare din partea echipei Mapbox!
La sfârșitul lunii aprilie 2022, echipa noastră urmează să demareze un proiect de cartografiere în România.
Proiectul a fost creat pentru a revizui erorile logice cu datele rutiere OSM și pentru a le remedia acolo unde există posibilitatea de a îmbunătăți rețeaua de drumuri și suficiente surse de adevăr la sol. Ne concentrăm asupra greșelilor de drum pentru a îmbunătăți starea hărții.
Echipa noastră intenționează să revizuiască un subset de detecții, care este împărțit pe categorii:

Crossing_highways - drumuri fără punct comun
Island_highways - drumuri neconectate la rețeaua de drumuri
Unghi imposibil - drumuri cu unghiuri prea înguste
Strat mixt - drumuri conectate cu straturi diferite
Rol lipsă - restricție de turnare în cazul în care 1 rol este ratat
Rol excesiv - restricție de întoarcere în cazul în care avem mai mult de 3 roluri (de exemplu, două roluri „pentru”)
Rol nevalid - toate rolurile sunt reprezentate, dar nu sunt conectate
Lipsește restricția de tip - toate rolurile sunt în regulă, dar tipul de restricție este ratat

Folosim procesul automat pentru obținerea detecțiilor care se bazează pe osmium și osmLint (https://github.com/osmlab/osmlint). Datele cu erori OSM pe care le vom examina se află în biletul github (https://github.com/mapbox/mapping/issues/413) în fișierele json, le puteți urmări prin geojson.io. După aceea, vom revizui noi erori din România în mod permanent o dată pe săptămână pentru a susține calitatea rețelei de drumuri.
În cazurile de lipsă de satelit sau imagini actualizate, echipa nu face nicio modificare. Și mereu având grijă de sursele locale, care sunt cele mai relevante și unice pentru fiecare țară.
Pe pagina noastră wiki (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Romania) și bilet (https://github.com/mapbox/mapping/issues/413) există informații detaliate despre fundal, imagini din satelit, intervale de timp, e-mailuri de contact. De asemenea, pentru o înțelegere mai clară, avem pagini wiki osm cu informații mai detaliate despre tipurile de probleme, cum le primim și cum ne ocupăm de feedback (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_Mapbox_Data_RAVE_team_work_on_receiving_feedback_from_OSM_users).
Am aprecia cu adevărat feedback-ul dvs., orice întrebări pe care le aveți despre acest proiect, precum și informații locale despre care credeți că ne vor ajuta să înțelegem mai bine datele.

Toate cele bune,
Membru al echipei Mapbox,
Serghei