Mapbox mapping activity

Hello from the Mapbox Team!
In April 2022 our team is going to start a mapping project in Croatia. As part of on-going work to improve the quality of OpenStreetMap data, our team is planning to review a subset of the detections to better understand the type of issues, and also fix any valid data issues directly in the OSM. We’re concentrating on road mistakes to improve map condition. In Croatia we plan to upload data once a week to see and fix the latest mistakes in mapping after reviewing the 1st iteration.
We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.
There’s a link to our Github ticket to the related issue
https://github.com/mapbox/mapping/issues/412
and a link to our page in OSM Wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Croatia

Best regards,
Member of Mapbox team,
Sergey

Pozdrav od Mapbox tima!
U travnju 2022. naš tim kreće s projektom mapiranja u Hrvatskoj. Kao dio tekućeg rada na poboljšanju kvalitete OpenStreetMap podataka, naš tim planira pregledati podskup detekcija kako bi bolje razumio vrstu problema, te također ispravio sve probleme s valjanim podacima izravno u OSM-u. Koncentriramo se na pogreške na cesti kako bismo poboljšali stanje karte. U Hrvatskoj planiramo učitavati podatke jednom tjedno kako bismo vidjeli i ispravili najnovije pogreške u mapiranju nakon pregleda 1. iteracije.
Zaista bismo cijenili vaše povratne informacije, sva pitanja koja imate o ovom projektu, kao i lokalne uvide za koje mislite da će nam pomoći da bolje razumijemo podatke.
Postoji poveznica na našu Github kartu za povezani problem
https://github.com/mapbox/mapping/issues/412
i poveznicu na našu stranicu na OSM Wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Croatia

Lijepi Pozdrav,
Član Mapbox tima,
Sergej

Hello from the Mapbox Team!
At the end of April 2022 our team is going to start a mapping project in Croatia.
The project was created to review logical errors with OSM road data and fix it where there’s possibility for improving the road network and enough ground truth sources. We’re concentrating on road mistakes to improve map condition.
Our team is planning to review a subset of the detections, which is divided by categories:

Crossing_highways - roads with no common point
Island_highways - roads not connected to road network
Impossible angle - roads with too narrow angles
Mixed layer - connected roads with different layers
Missing role - turn restriction where 1 role is missed
Excessive role - turn restriction where we have more then 3 roles (e.g.two role “to”)
Invalid role - all roles are represented but doesn’t connected
Missing type restriction - all roles are fine but the type of restriction is missed

We’re using the automatic process for getting the detections which is based on osmium and osmLint (https://github.com/osmlab/osmlint). The data with OSM errors which we’re going to review is located in the github ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/412) in json files, you can watch them through geojson.io. After that, we will review new errors in Croatia on a permanent basis once a week to support the quality of the road network.
In cases of lack of up to date satellite or imagery the team doesn’t make any edits. And always taking care about local sources, which are the most relevant and unique for each country.
On our wiki page (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Croatia) and ticket (https://github.com/mapbox/mapping/issues/412) there is detailed information about the background, satellite imageries, timeframes, contact mails. Also, for more clear understanding we have osm wiki pages with more detailed info about types of issues, how we get them and how we deal with feedback (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_Mapbox_Data_RAVE_team_work_on_receiving_feedback_from_OSM_users).
We would really appreciate your feedback, any questions you have about this project, as well as local insights that you think will help us better understand the data.

Best regards,
Member of Mapbox team,
Sergey

Pozdrav od Mapbox tima!
Krajem travnja 2022. naš tim kreće s projektom mapiranja u Hrvatskoj.
Projekt je kreiran kako bi se pregledale logičke pogreške s OSM cestovnim podacima i popravile tamo gdje postoji mogućnost poboljšanja cestovne mreže i dovoljno zemaljskih izvora istine. Koncentriramo se na pogreške na cesti kako bismo poboljšali stanje karte.
Naš tim planira pregledati podskup otkrivanja, koji je podijeljen po kategorijama:

Crossing_highways - ceste bez zajedničke točke
Otočne_autoceste - ceste koje nisu povezane s cestovnom mrežom
Nemoguć kut - ceste s preuskim kutovima
Mješoviti sloj - povezane ceste s različitim slojevima
Nedostaje uloga - ograničenje okretanja gdje je propuštena 1 uloga
Prekomjerna uloga - ograničenje okretanja ako imamo više od 3 uloge (npr. dvije uloge “do”)
Nevažeća uloga - sve uloge su predstavljene, ali nisu povezane
Nedostaje ograničenje vrste - sve su uloge u redu, ali je propuštena vrsta ograničenja

Koristimo automatski proces za dobivanje detekcija koji se temelji na osmiju i osmLintu (https://github.com/osmlab/osmlint). Podaci s OSM pogreškama koje ćemo pregledati nalaze se u github ulaznici (https://github.com/mapbox/mapping/issues/412) u json datotekama, možete ih pogledati putem geojson.io. Nakon toga ćemo jednom tjedno stalno pregledavati nove greške u Hrvatskoj kako bismo podržali kvalitetu cestovne mreže.
U slučajevima nedostatka ažuriranih satelita ili slika, tim ne vrši nikakve izmjene. I uvijek vodeći računa o lokalnim izvorima, koji su najrelevantniji i jedinstveni za svaku zemlju.
Na našoj wiki stranici (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/resolve_linting_issues_in_Croatia) i ulaznici (https://github.com/mapbox/mapping/issues/412) nalaze se detaljne informacije o pozadini, satelitskim snimkama, vremenskim okvirima, kontakt mailovima. Također, za jasnije razumijevanje imamo osm wiki stranice s detaljnijim informacijama o vrstama problema, kako ih dobivamo i kako se nosimo s povratnim informacijama (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_Mapbox_Data_RAVE_team_work_on_receiving_feedback_from_OSM_users ]).
Zaista bismo cijenili vaše povratne informacije, sva pitanja koja imate o ovom projektu, kao i lokalne uvide za koje mislite da će nam pomoći da bolje razumijemo podatke.

Lijepi Pozdrav,
Član Mapbox tima,
Sergej