Mangelfull stidata fra N50 (og annen data fra Kartverket)

Hei, helt ny her, og vet ikke om dette kommer til å bli noe for meg eller ei. Men jeg startet å se på stinettet vi har i Norge og ser at det manger ganske mye data i OSM som er tilstede i kartene fra Kartverket.

Dette er data man kan importere direkte fra deres kart, så jeg lurer på om det er veien å gå, eller om det er mer ønskelig at slikt gjøres manuelt? Det virker som en stor manuell jobb å gjøre da stinettet i Norge er ganske stort. Men jeg ser også at det ligger inne en god del allerede.

Anbefaler at du leser tråden “Ukritisk N50 import […]” som drøfter relaterte problemstillinger. Min personlige mening er at man må legge seg opp mot manuelt arbeid. I områder som ikke har data i OSM, er import et fint utgangspunkt for videre arbeid. Det er fint om importene legges inn med en dedikert og personlig import-bruker, som kan kontaktes, og at kildehenvisning er med.

Jeg er også opptatt av at man ikke sletter importerte stier som man ikke finner ved synfaring, men endrer merkingen til f.eks. “was:highway=path”, slik at man eksplisitt kan se at det er gjort en vurdering av datagrunnlaget og unngår reimport.

Okei, skjønner! Bare så jeg forstår rett. Om det importeres data skal man ikke slette f.eks stier man ikke kan se, men oppdatere tags på den. Hvis stien har flyttet seg, oppdaterer man da den importerte stien, eller lager man nye segmenter og tagger de gamle segmentene med “was:noe”?

Jeg synes ikke det finnes noen gode importkilder for sti. En god start kan være å starte med sitt eget nabolag og legge inn de stiene som mangler der.

Du kan få gode hint om hvor stiene går ved å legge inn Strava som bakgrunnskartlag i iD (Custom i Background-menyen). Kopier inn denne url’en for fotturer og denne for skiløyper. Du kan også bruke “Kartverket DTM” bakgrunnslaget i iD for å se “avtrykket” av de tydeligste stiene i skogen. Dette siste bruker å være den mest nøyaktige kilden. “Kartverket topo” bakgrunnslaget viser også stier, men jeg ville ikke ha tegnet dem inn uten at de er bekreftet gjennom f.eks. Strava.

Et annet nyttig prosjekt kan være å forbedre de merkede DNT-stiene i Norge. Alle skal være inne i OSM allerede, men mange av dem er veldig grovt mappet. Bruk Strava som vist ovenfor til å se hvor folk faktisk har gått når de har fulgt rutene de siste to årene.

Veiledning for tagging av stier og tilhørende ting er her i wikien.

Stiene som mappes i OSM brukes av Garmin og de andre leverandørene av sportsklokker og GPS’er, så mange vil ha nytte av dem.

2 Likes

Tusen takk for svar og engasjement. Da er jeg blitt litt klokere!:blush:

Litt supplementær lesning om bruk av Strava i editor: Strava - OpenStreetMap Wiki