månadsutmåning: Vandringsleder över 100 km längd

Hej, nu är det snart vår och jag länkter efter naturupplser. I Sverige har vi ju ett fantastikt nät av låglandsleder och vart projekt har stort potential för alla som rör sig ute.

Några vandringsleder är redan mappad - men många stora vandringsleder saknas helt / eller i stora delar. Källmaterialet är normalt bra: Ledernas sträckning är ofta inritad i TK50 (länskartor) och vi kan använda oss av lantmateriets “rådata”. Sen publicerar många kommuner vidare information som offentliga tillkännagivande och det är lätt att hittar hjälpsamma människor som kan ger information på forum som t.ex. utesidan.

På rakt arm ser jag att Lönnebergaleden (Hultsfed kommun), Svedeleden (Vimmerby kommun), Sörmlandsleden, Östergötlandsleden, Höglandsleden har ett mycket stort förbättringspotential.

Jag tycker att det vorre roligt att vi antar oss uppgiften att forsöker få in så många av dom stora leder som möjligt i OSM databasen - att göra stora uppgifter tillsammans är mycket motiverande.

Någon som har lust?

1 Like

Hej, jag kan anta utmaningen att få in några leder, dock kanske inte så långa. Har besökt några naturreservat och mappat, men inte lagt in lederna som relationer. Det jag klurar på, som kanske du vet, hur visar man lederna? Har inte hittat någon lämplig rendering ännu.

Dvs funderar på vad som är nyttan att lägga in relationerna på OSM jämfört med att bara tillhandahålla gpx eller lägga in den på ex AllTrails, där det iaf är lätta att hitta och inte minst, använda/ladda ner/se.

Hur gick det sedan?
Vad är status idag?
Se även Wikidata:WikiProject Hiking trails/Sweden - Wikidata där jag försöker samla alla leder som någonsin funnits i Sverige

Jag skulle vilja börja lägga in Huddingeleden, men jag som är ny till OSM är osäker på flera olika saker vad gäller regler, principer och praktiska tillvägagångssätt.

  1. Om en del av leden redan finns, hur kan man säkerställa att sträckan är korrekt? Hur får man till nån overlay med t.ex. en pålitlig gpx fil?

  2. Vad är principen för att lägga in etapper i sin helhet enl. de officiella hemsidor och kartor som kommuner äger, kontra eventuella uppdelningar? Finns där regler för uppdelning?

  3. Vad finns för principer för namnstandarder? Ska man använda namn enl. de officiella etapper? om en etapp blir uppdelad, hur ser namngivning ut då?

  4. I många fall kan de officiella vandringsleder gå på samma sträcka (ex Huddingeleden & Sörmlandsleden). Vad blir principen för namngivning och ev. uppdelning?

Det finns kanske flera frågor…

Skapa en relation för varje delsträcka (name=“blablabla-leden, etapp 1”) och en överordnad relation som innehåller delsträckorna (name=blablabla-leden)

Se tex Relation: ‪Bergslagsleden‬ (‪1124912‬) | OpenStreetMap

Eftersom en vandringsled bara är en relation som i sin tur består av olika ways, så kan hur många relationer som helst använda en way. Varje enskild way äger själva stigens egenskaper (grusväg, stig, ytbeläggning, etc etc), och relationen “vandringsled” knyter samman de olika sträckorna till en led.

I bilden nedan finns 5 olika ways (svarta linjer). Blå vandringsled använder way 2, 3 och 3, medan Röd vandringsled använder way 1, 3 och 5.

Relationen för blå vandringsled har sina unika taggar (namn, nätverk, typ av led osv osv), medan relationen för röd vandringsled har sina unika taggar. På så sätt blir det inga krockar eftersom var och en är “sin egen” :slight_smile: