Maankäyttöä multipolygoneilla ja relaatioilla

Olen testannut maankäytön merkitsemistä käyttämällä relaatioita EN wikin ohjeita mukaillen.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations/Multipolygon

Linkki alueelle jolla olen testaillut tässä:
http://www.openstreetmap.org/?lat=60.33962&lon=24.28624&zoom=17&layers=B000FTF

Alue jota olen tehnyt on varsin pirstoutunut joten se ei ehkä ole paras mahdollinen esimerkki. Relaatioista tulee helposti sekavia jos yhteen laittaa liian suuren alueen. Päädyikin tekemään niin että eri maankäyttötyypeille on omat relaatiot, sen sijaan että olisi yksi päätyyppi johon tehtäisiin reikiä inner roolin saavilla alueilla.

Mikä on muiden kartoittajien mielipide tälläisestä maankäytön merkintätavasta?
Ainakin jää paljon “turhia” viivoja pois kun katuja voi käyttää alueiden rajoina.

JOSM-editorin validator-liitännäisen mielipide on, ettei teitä saisi käyttää alueiden reunaviivoina. Tiealueellahan on muutakin kuin karttaan viivalla merkitty ajorata, eivätkä pellot ja metsät aina samalle etäisyydelle tiestä. Kaupungeissa talot voivat joskus olla teissä kiinni, mutta silloinkin ne on selkeintä piirtää erikseen. Risteysalueella piennar on usein tavallista leveämpi.

Teitä joutuu usein pilkkomaan relaatiojäsenyyksien vuoksi. Tällaisia jäsenyyksiä ovat muun muassa kääntymiskiellot ja bussireitit. Joskus teitä jaetaan kaksiajorataisiksi (kaksi yksisuuntaista tietä vierekkäin) ja ehkä joskus tulevaisuudessa piirretään risteyksiin kääntymiskaistoja. Kaikki ohjelmat eivät ymmärrä irrallisista viivoista koostuvia alueita alueiksi vaan jättävät alueen korostamatta. Joku voi haluta piirtää kartan, jossa on pelkät maankäyttöalueet ilman teitä, ja silloin teihin rajautuvat alueet voisivat jäädä näkymättä.

Näiden esimerkkien kannalta olisi helpompaa, jos maankäyttöalueet olisivat täysin erillään tieviivoista. Olen irrottanut joitakin alueita teistä, kun olen lisännyt pyöräteitä tai korjannut jotakin muuta.