Loop van de Berkel (en bijhorende wandelroute) gewijzigd.

Op basis van een gebruikers-opmerking heb ik de loop van het riviertje de Berkel (tussen Zutphen en Lochem) aangepast aan de nieuwe situatie. Langs dat riviertje loopt ook een wandelroute. Die heb ik gedeeltelijk meegenomen en langs de nieuwe oevers laten lopen, maar ook deels nog het oude tracé laten volgen. Er zijn hier mensen die meer met wandelroutes doen en mogelijk weten hoe die route nu loopt.
Ongetwijfeld is door de nieuwe loop van het riviertje ook de landuse waarschijnlijk gewijzigd. Dit behoeft nog nader onderzoek ter plekke.