Living of residential street?

Voordat ik een ‘Edit-war’ ontketen: Moeten/worden straten in woonwijken in Nederland waar wél een 30 km snelheid geldt, maar die géén woonerf zijn, als ‘living’- of als ‘residential’ aangemerkt worden? Of geldt dezelfde anarchie als bij de bospaden: track 1-5, footway, path en footway? :slight_smile:

Zie: http://www.openstreetmap.org/browse/way/53898797

Zoals je zelf al aangeeft, is “living_street” niet gepast als het geen “erf” is (de term “woonerf” wordt officieel niet meer gebruikt). Dan is “residential” meer op z’n plaats, tenzij de weg tevens een doorgaande functie heeft; in dat geval kun je ook “unclassified” of zelfs een hogere classificatie overwegen.

Jouw voorbeeld is eigenlijk een onmogelijke combinatie: highway=living_street en tegelijk maxspeed=30.

Zie de wiki: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Map_Features#Wegen

Straten in bebouwde kom die geen (woon-)erf zijn of doorgaande wegen zou ik taggen als residential ongeacht toegestane snelheid, daar is de maxspeed voor. Tenzij het een straat is met het bekende blauwebord met een huisje en spelende kinderen erop, dan is het een living_street.