Links-Rechts-Rechtdoor?

Onderstaand bord is wat verwarrend.
Vroeger zat het bord met de uitzonderingen op het “verboden in te rijden” bord op het weggetje daarachter.
Nu lijkt het erop dat je dat achterste weggetje niet meer op mag en dat je als je links/rechts afslaat, dat alleen maar mag doen als je **geen **bestemmingsverkeer bent! Dus de bewoners langs die weg (links/rechts) kunnen niet meer naar huis en geen gasten meer ontvangen (tenzij ze te voet zijn). :laughing:
Of zie ik dat verkeerd?
En wat is bestemmingsverkeer eigenlijk? Als ik op dat weggetje langs het hek wil gaan staan kijken naar de vogels/natuur, dan is dát mijn bestemming toch?
En als ik op het eind van dat weggetje bij een bushalte moet zijn?

Het gaat om dit stukje natuur:
http://www.openstreetmap.org/#map=15/51.6805/5.2708
Het weggetje op de foto waar het verbodsbord op slaat is de Hondermorgensedijk en die afsluiting is gedaan om sluitverkeer tegen te gaan naar de Deutersestraat. Daar ligt een belangrijk startpunt voor wandelingen en veel mensen die daar op de fiets naartoe willen, worden nu ogenschijnlijk gedwongen een rare omweg te maken.
Nu staat er daar nooit een politieman te controleren, dus fietsers gebruiken dat weggetje gewoon. De fietsersbond is er mee bezig om dat duidelijk aan te geven.

Hoe kan zo’n weg het beste worden aangegegeven? Ik heb er nu access=destination op staan.

Volgens mij klopt het wat er staat, men moet hier links- of rechtsaf, oftewel: men mag hier niet rechtdoor rijden, m.u.v. bestemmingsverkeer.
Access=destination lijkt me een goede tag.

Andere leesvariant:
Links-rechts, je moet die rijrichting aanhouden, maar “uitgezonderd bestemmingsverkeer”, je kan dan links-rechts uit tegengestelde richting bestemmingsverkeer verwachten.

Ben benieuwd, wat er staat aan het einde van de weg links-rechts staat, de tegengestelde richting.

Het C1 bord daar mag je niet in rijden, er hangt daar** geen **onderbord bord “Uitgezonderd bestemmingsverkeer”.
Maar is het onderbordje bij C1 niet tijdelijk weggehaald wegens wegwerkzaamheden.

Verbordsborden gaan voor gebodsborden.

edit:

Situatie 2014 met naar rechts een doodlopend bord.

Wat weer haaks staat op dit bord.
Hier ook uitgezonderd.

Omdat ik daar 5 minuten vandaan woon en precies weet wat er op al die borden op welke tijdstippen heeft gestaan:

Mijn foto is gemaakt vanmorgen (20141104) om 10:30 en geeft aan wat er dus nu te zien is.
Ik schrijf zelf al in mijn bericht dat het onderbord “uitgezonderd bestemmingsverkeer” vroeger (dat is dus 2 weken geleden) onder het verbodsbord zat geplakt. Dat was dus duidelijk. Als je nu aan komt rijden vanuit de richting waar mijn foto is gemaakt, dan is duidelijk dat die uitzondering slaat op die weg die daar recht voor je ligt.
Maar als je vanuit een van de richtingen links/rechts aan komt rijden, dan zie je dus dat bord met die uitzondering niet, want dat staat aan de verkeerde kant van het kruispunt.

Het doodlopende bord waar @Allroads op doelt heeft betrekking op autoverkeer. Fietsers hebben daar een eigen pad en kunnen ongehinderd doorrijden.
De weg waar het om te doen is (Hondermorgensedijk) is twee weken geleden van haar asfaltlaag ontdaan om doorgaand verkeer in die richting te ontmoedigen, want dat verbodsbord (met uitzondering bestemmingsverkeer) hield werkelijk NIEMAND tegen.

En mijn reactie op het onderbord bij verplicht links/rechts was natuurlijk ironisch bedoeld, want als je je richt op dat bord (links/rechts)+onderbord, dan staat daar dat je alleen maar naar links of naar rechts mag rijden als je GEEN bestemmingsverkeer bent. Waarbij voor autoverkeer naar rechts geldt dat ze daar helemaal niet mogen rijden omdat ze dan op een fietspad terecht komen.

Ik reageer ook vooral op jouw foto, met de verwachting dat het een recente foto is, en zie de weg rechtdoor met gravel bovenlaag, verlaagd, aannemende dat asfalt eraf is gehaald, dat werkzaamheden nog aan de gang zijn, omdat het hek nog aanwezig is.
Vandaar de opmerking of het onderbord bij C1 misschien tijdelijk is weggehaald. Nu na jouw opmerkingen zal dat waarschijnlijk vervangen worden door een ander bord.

Bord NL:D7 “Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven”
De uitzondering is voor bestemmingsverkeer. Die zou een andere rij richting mogen nemen, rechtdoor, maar dat kan niet want daar staat een C1 bord. Dus moeten nu ook links of rechtsaf.
Het onderbord geeft alleen een uitzondering op het bord erboven en niet een bord wat over het kruispunt 10 meter verder staat, het C1 bord.
Die weg is nu dus voor alle voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee gesloten. Gezien de werkzaamheden zal er later een ander onderbord komen bij het C1 bord. Voor aanliggende percelen of tractor.

Al die gebodsborden zijn dus totaal overbodig, die C1 zegt genoeg.

Autoverkeer mag daar wel naar rechts inrijden net zolang tot ze niet verder kunnen. Zo ook tractor, ruiter, motor, etc. net zolang tot het hun onmogelijk wordt gemaakt door hek e.d. of een bord.

Zo´n doodlopend bord is een informatief bord, dat het daar dood loopt, een aanwijzing dat het vaak moeilijk keren is.
Is geen gebod of verbod. Regelmatig, ook als ontmoediging gebruikt.

Over bestemmingsverkeer: is moeilijk te handhaven volgens ingewijde, er is gauw een reden, waarom je er wel mag komen.
Dat je aan het controleren bent voor openstreetmap.

Waarom mijn leesvariant: in de meeste gevallen in Nederland als er een gebod van rijrichting is, verwacht je geen tegengesteld verkeer tenzij aangegeven.
Vandaar ook mij opmerking doodlopend bord, die ik weggehaald voordat jij gepost had, omdat, werd er niet duidelijker op. :wink:

Beste Marc, ik heb slechts een raad voor je met deze rommelige situatie buiten. Je foto heeft mi betrekking op het zuidelijke deel, terwijl je eigenlijk over het noordelijke deel van de dijk praat.
En ja je hebt gelijk met bestemmingsverkeer, als je de weg inrijdt en aangehouden wordt kunt je met het onderbord bestemmingsverkeer altijd tegen de diender zeggen dat je ‘achter de blauwe rood gorgelvogel’ aan zit die je net heb zien vliegen een PV is dan lastig. Niet handhaafbaar dus. Maar een staande houding geeft in de spits weinig tijdsbesparing.
De basis is dus ‘wat is de inhoud van het originele verkeersbesluit’ over deze situatie ? Want het was eerst een eenrichtingsweg naar het noorden en nu is het van 2 kanten gesloten verklaard.

Nee Hendrikklaas, mijn foto is juist het noordelijke deel van de dijk (waarover ik inderdaad praat, want het zuidelijke deel is gewoon voor iedereen en alle verkeer toegankelijk).

Ik haal nog even de foto van @Allroads erbij. Op die foto rijdt een zwarte bus. Die bus rijdt naar het zuiden en ik sta vanaf dat punt naar het noorden te fotograferen. De andere foto die @Allroads laat zien is precies dezelfde weg die ik fotografeer (het verbodsbord staat er nog, maar de andere twee borden op die paal zijn er dus vanaf gehaald).
De fietsersbond is in onderhandeling met de gemeente over de situatie omdat is toegezegd dat fietsverkeer over die weg mogelijk moet blijven.

@Allroads merkt terecht op dat dat onderbord niet kan slaan op een bord dat verderop staat.
Maar mijn OP ging natuurlijk niet over wie daar wel of niet in/mag/moet/kan/wil, maar over die rare combinaties van bordjes die (taalkundig gezien) iets onmogelijks lijken uit te drukken en het aanwonenden onmogelijk maakt om bij hun huis te komen - tenzij ze lopen.
Want: je moet linksaf/rechtsaf bij dat bord, maar alleen maar als je belooft niet onderweg te stoppen. :slight_smile:

En ten tweede wilde ik weten hoe je zo’n weg het beste kunt taggen, als we ervan uitgaan dat binnen enige tijd zal blijken dat bestemmingsverkeer op die weg is toegestaan. En die vraag is door @ligfietser beantwoord.

Dat lijkt me inderdaad een goede reden!

Dat brengt me trouwens op een ander onderwerp, waar waarschijnlijk ook al eerder over is geschreven. Ik ben het in ieder geval ook al een keer tegengekomen in het Engelstalige forum.

Wat zeg je tegen iemand als je in de buurt van zijn huis/omgeving uitgebreid aan het fotograferen bent en aantekeningen aan het maken en de persoon wil weten wat jij daar doet?
Is er een soort kaartje van OSM dat je zou kunnen laten zien waarop wordt uitgelegd wat je aan het doen bent? Je kunt het natuurlijk zelf uitleggen, dat lukt ook meestal wel, maar soms helpt een “document”.

Dit zie je toch verkeerd.

conclusie is:

Het gebod (bord)geldt niet voor bestemmingsverkeer, dus bestemmingsverkeer mag vrij kiezen (alsof er geen bord staat), alle kanten op.
maar** zonder **dat je bestemmingsverkeer zou zijn kan je volgens het gebod er ook komen, rechts/links af.
Er is dus voor de bewoners (Gementweg) geen enkel probleem. Dat stuk dijk kent geen aanwonende, wel aanliggende percelen.
Taalkundig klopt het, net zoals bij vele andere situaties met dit onderbord.

Ze hebben daar de situatie extra willen benadrukken, zoals de situatie eigenlijk is. En dat komt verwarrend over, omdat op zo’n landelijk gelegen weggetje, deze bordenstructuur nauwelijks voorkomt.
In mijn ogen compleet overbodig.

En dan dit bord NL:B3 of het een doorgaande weg is, de voorrangskruising, weg met voorrang, helpt ook niet om het begrijpelijker te maken.
Maar het zal daar veranderen en een verkeersbesluit genomen moeten worden, om fietsers straks wel toegang tot de dijk te geven.
Dat fietsers protest is tegen de situatie voor de werkzaamheden, een eerder verkeersbesluit ( ergens 2012) of zo en dan duurt het nog een lange tijd totdat er weer een besluit genomen is. Al die tijd blijft de situatie als het verkeersbesluit.

Dit heb ik zelf meegemaakt, dan kan je naar de bestuursrechter en veel tijd in steken.
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. In afwachting van de uitspraak van de bestuursrechter kunt u de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen voor een spoedeisend belang.

Marc, je hebt gelijk de bosrand is egaal vlak. Sorry voor mijn verwarring.